Tariefplan

Alle Vlaamse drinkwaterbedrijven hebben in 2016 een tariefplan voor de periode 2017-2022 ingediend bij de WaterRegulator, de Vlaamse Milieumaatschappij. Bij de berekening van het tariefplan hebben we ons gebaseerd op alle elementen die het drinkwatertarief mee bepalen: onze investeringsplannen, de economische vooruitzichten, demografische ontwikkelingen, verwachtingen rond het verbruikspatroon enz. Deze tarieven zijn eind 2016 door de WaterRegulator goedgekeurd.

Zo krijg je als klant een duidelijk beeld van de verwachte evolutie van de drinkwaterprijs in deze periode. Het tariefplan betreft enkel de prijs voor de productie en levering van drinkwater. Daarnaast betaal je via je waterfactuur ook voor de afvoer en zuivering van afvalwater. De evoluties van deze twee componenten maken geen deel uit van het voorgestelde tariefplan maar worden wel via de integrale waterfactuur gefactureerd. Hieronder kan je de samenvatting van het goedgekeurd tariefplan van Pidpa vinden voor de periode 2017-2022.

Het gebruik van dit tariefplan moet ervoor zorgen dat u als klant een goed beeld krijgt van de evolutie van de drinkwatertarieven over 6 jaar. Deze nieuwe aanpak verandert echter niets aan de manier van werken van Pidpa. Pidpa blijft voor haar klanten DE drinkwaterleverancier. Pidpa zorgt voor een continue en duurzame levering van kwalitatief drinkwater, en dit tegen de laagste kost. Want Pidpa is en blijft de goedkoopste drinkwaterleverancier in Vlaanderen.

Hierna vindt u de concrete drinkwatertarieven (excl. BTW).

het vast recht, dat decretaal bepaald is – en momenteel voor de ganse periode gelijk, bedraagt per jaar:

Vast recht (decretaal bepaald)

voor ganse periode jaarlijks

 
Standaard vastrecht drinkwater 50 euro
Standaard korting per gedomicilieerde 10 euro
Sociaal vastrecht 10 euro
Sociale korting per gedomicilieerde 2 euro

het drinkwatertarief per m³

  2017 2018 2019 2020 2021 2022
Basistarief 1,2276 1,2328 1,2389 1,2472 1,2522 1,2606
Comforttarief 2,4553 2,4656 2,4777 2,4944 2,5044 2,5212

 Voor klanten in de vlakke tariefstructuur (=levering niet aan wooneenheden vb. middenstand of KMO) is voor het verbruik tot 500 m³ per jaar 1 vlak tarief bepaald.

Vlak tarief            
  2017 2018 2019 2020 2021 2022
  1,3709 1,3840 1,3931 1,3985 1,4075 1,4075

Jaarlijks mogen deze goedgekeurde tarieven geïndexeerd worden.

Hierna vindt u een evolutie van het drinkwatertarief voor huishoudelijk gebruik ten opzichte van de andere drinkwatermaatschappijen. (bron: VMM https://www.vmm.be/nieuws/archief/tariefplannen-watermaatschappijen-door-de-waterregulator-gecontroleerd).

U kan het goedgekeurd tariefplan via  https://www.pidpa.be/formulieren/opvragen-goedgekeurd-tariefplan opvragen na ingave van een aantal basisgegevens.

Disclaimer: omwille van vertrouwelijkheidsredenen (Decreet 26 maart 2004) zijn de bedrijfskritische gegevens uitgeblankt.

Vragen over het tariefplan kan je via https://www.pidpa.be/formulieren/vraag-over-tariefplan- stellen.