Waterverkoopreglement

Vanaf 1 juli 2011 geldt voor gans Vlaanderen een uniform Algemeen waterverkoopreglement. 

Het algemene waterverkoopreglement (AWVR) is aangevuld met een Bijzonder Waterverkoopreglement (BWVR) dat specifiek is voor Pidpa.

Het Algemeen waterverkoopreglement en het Bijzonder Waterverkoopreglement dienen steeds samen gelezen te worden.

Algemeen waterverkoopreglement

Algemeen waterverkoopreglement 2016

Werd goedgekeurd bij Besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 (Belgisch Staatsblad 10 juni 2011) en gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse Regering van 6 december 2013 (Belgisch Staatsblad 10 januari 2014) en bij Besluit van de Vlaamse Regering 5 februari 2016 ( Belgisch Staatsblad 22 maart 2016)

 Bijzonder waterverkoopreglement

  • tekst goedgekeurd bij M.B. 27 januari 2017
  • het goedkeuringsM.B. werd gepubliceerd in het B.S. 16 maart 2017

Bijzonder waterverkoopreglement

Het PDF-bestand kan je lezen met Acrobat Reader. Dit programma kun je gratis downloaden http://get.adobe.com/nl/reader/.
Pidpa is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader.

 

Share