Waterverkoopreglement

Vanaf 1 juli 2011 geldt voor gans Vlaanderen een uniform Algemeen waterverkoopreglement. 

Het algemene waterverkoopreglement (AWVR) is aangevuld met een Bijzonder Waterverkoopreglement (BWVR) dat specifiek is voor Pidpa.

Het Algemeen waterverkoopreglement en het Bijzonder Waterverkoopreglement dienen steeds samen gelezen te worden.

Algemeen waterverkoopreglement

Algemeen waterverkoopreglement 1 juli 2019

Werd goedgekeurd bij Besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 (Belgisch Staatsblad 10 juni 2011) en gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse Regering van 6 december 2013 (Belgisch Staatsblad 10 januari 2014), bij Besluit van de Vlaamse Regering 5 februari 2016 ( Belgisch Staatsblad 22 maart 2016) en bij Besluit van de Vlaamse Regering 24 mei 2019 ( Belgisch Staatsblad 26 juni 2019)

 Bijzonder waterverkoopreglement

  • tekst goedgekeurd bij M.B. 27 januari 2017
  • op 12 juni 2017 werd de tekst van het goedgekeurd BWVR gepubliceerd in het Bestuursmemoriaal van de Provincie Antwerpen
  • het goedkeuringsM.B. werd gepubliceerd in het B.S. 16 maart 2017

Bijzonder waterverkoopreglement

Het PDF-bestand kan je lezen met Acrobat Reader. Dit programma kun je gratis downloaden http://get.adobe.com/nl/reader/.
Pidpa is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader.

 Technische voorschriften privéwaterafvoer

  • tekst goedgekeurd op Raad van Bestuur van 24 april 2017

Technische voorschriften privéwaterafvoer

Het PDF-bestand kan je lezen met Acrobat Reader. Dit programma kun je gratis downloaden http://get.adobe.com/nl/reader/.
Pidpa is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader.

Technische voorschriften IBA

  • tekst goedgekeurd op Raad van Bestuur van 24 april 2017

Technische voorschriften IBA

Het PDF-bestand kan je lezen met Acrobat Reader. Dit programma kun je gratis downloaden http://get.adobe.com/nl/reader/.
Pidpa is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader.