Pidpa staat voor kwaliteit van producten en diensten. Hiervoor zetten wij elke dag alles op alles.

Pidpa is producent van een voedingsmiddel en van een belangrijke grondstof in heel wat hoogwaardige industriële toepassingen. De kwaliteit van ons kraanwater moet dan ook steeds worden gewaarborgd, van bron tot kraan.  

Op de eerste plaats moet ons kraanwater minimaal voldoen aan een reeks kwaliteitseisen, die in Vlaanderen voor een groot aantal parameters zijn vastgelegd. Deze normen vinden we terug in het besluit van de Vlaamse regering van 13 december 2002 houdende reglementeringen inzake de kwaliteit en levering van water bestemd voor menselijke consumptie (het zogenaamde 'drinkwaterbesluit').

Daarom neemt Pidpa elke dag stalen die onderzocht worden in het eigen laboratorium. Deze stalen worden genomen in de verschillende waterproductiecentra, het distributienet, in openbare gebouwen,  bij klanten thuis, waar nodig na werken en incidenten (lekken en breuken) en op vraag of na melding bij mogelijke problemen.

Zo werden in 2018, 16.279 stalen genomen en 305.668 analyses uitgevoerd.

 

Kwaliteit in ons product, kwaliteit in onze werking.

Labo zorgt voor kwaliteitEnkele mijlpalen:

  • 5 februari 1996: het Pidpa-laboratorium wordt officieel erkend voor de analyse van een brede waaier aan waterparameters in het domein van drink-, grond- en oppervlaktewater. En dat omwille van het Besluit van de Vlaamse regering houdende reglementering inzake de kwaliteit en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie (BVR 13 december 2002). Na audit werd het certificaat in 2015 verlengd.
  • 10 december 2002: ons labo wordt geaccrediteerd volgend de EN ISO 17025:2005-norm voor een nog breder gamma analyseprocedures in verschillende vakgebieden. Op 17 oktober 2019 werd het nieuwe certificaat behaald voor de nieuwe EN ISO-norm 17025:2017 (geldig tot 1 juli 2026).
  • 2004: onze drinkwaterproductie ontvangt het ISO 9001-certifcaat. Op 12 december 2012 komt daar ook de levering van drinkwater bij. Het certificaat is verlengd tot december 2021.
  • 2016: Pidpa behaalt als eerste drinkwatermaatschappij in Vlaanderen het ISO 14001-certificaat. Het bewijs dat we duurzaamheid en milieu hoog in het vaandel dragen. Dat certificaat is geldig tot februari 2022.