Uiterste tijdstip ontvangst offertes: maandag 27 april 2020 om 9.30 uur.

Documenten kan je raadplegen via: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2467/07/2020.

Referentie Belgisch publicatie blad: 2020-510196.