Privacybeleid

Gebruik persoonlijke gegevens

Door persoonlijke gegevens te verstrekken via deze site geef je Pidpa uitdrukkelijk en ondubbelzinnig de toestemming om deze gegevens te verwerken in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. De persoonlijke gegevens die je aan ons doorgeeft door in te schrijven op de nieuwsbrief, diensten of producten te bestellen of informatie aan te vragen, worden door ons bewaard. Deze informatie gebruiken wij niet om je te herkennen bij een bezoek aan onze site. De informatie gebruiken we om aan je verzoek te voldoen en je optimaal van dienst te zijn.

We gebruiken de informatie intern en geven ze uitsluitend door aan derden i.f.v. de optimalisatie van onze dienstverlening ten behoeve van onze klanten en voor opdrachten die kaderen binnen de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verzameld. Deze derden mogen deze gegevens niet doorgeven en zijn gebonden aan geheimhouding. 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze privacyverklaring. We raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen indien je op de hoogte wenst te blijven van eventuele wijzigingen. Deze privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 28 juni 2017.

Tenzij je je ingeschreven hebt op de nieuwsbrief en dus regelmatig op de hoogte wenst te blijven, zal je slechts uitzonderlijk en enkel via e-mail informatie ontvangen over onze producten en diensten.
Je kan je persoonlijke gegevens steeds op hun juistheid controleren en laten verbeteren.

Indien je vragen hebt over dit privacybeleid, kan je ons contacteren

• per e-mail: info@pidpa.be
• per telefoon: +32 (0)3 216 88 00
• per brief: Desguinlei 246 - 2018 Antwerpen - België