Bijzonder waterverkoopreglement

  • tekst goedgekeurd bij M.B. dd. 27 januari 2017
  • het goedkeuringsM.B. werd gepubliceerd in het B.S. 16 maart 2017

Het PDF-bestand kan je lezen met Acrobat Reader. Dit programma kun je gratis downloaden http://get.adobe.com/nl/reader/.
Pidpa is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader.