Veelgestelde vragen

Digitale watermeter

Ik krijg binnenkort een digitale watermeter

Hoe kan ik een afspraak bevestigen of verplaatsen?

Via de externe aannemer Unit-T: 015 68 77 00

maandag tot vrijdag van 8.00 uur tot 20.00 uur
zaterdag van 8.00 uur tot 12.00 uur en 13.00 uur tot 18.00 uur

 

Wat als ik de afspraak niet bevestig?

Om de afspraak te laten doorgaan, is het noodzakelijk dat u de afspraak bevestigt. 
Indien u de afspraak niet bevestigt, zal de aannemer u proberen te contacteren, dit kan telefonisch, per sms, per mail of wij komen langs.

Wat moet ik doen om mij voor te bereiden op de vervanging?

Om de metervervanging te kunnen uitvoeren moeten wij de watermeter vlot kunnen bereiken:

 • zorg ervoor dat de watermeter probleemloos kan weggenomen en vervangen worden
 • verwijder eventuele obstakels die de toegang to de watermeter bemoeilijken
Zijn de gemeenten al gekend waar deze installaties in het pilootproject zullen gebeuren?

De waterbedrijven hangen vast aan de planning van Fluvius. Deze planning is ook al meerdere keren veranderd door de aannemers aangezien het afhangt van hun snelheid. De Vlaamse regering heeft in de elektriciteits- en gassector eerder beslist om te digitaliseren. Daarom volgt onze planning die van Fluvius op.

Hoe herken ik de aannemer?

De technici komen bij je langs op de afgesproken dag. 
Je herkent hen aan hun logo’s zoals op deze brief vermeld.
Ze hebben ook altijd een sticker op hun kledij of tablet van de Digitale Watermeter en van Fluvius bij. Op de bestelwagen vind je het logo terug.

Zal ik water hebben tijdens de vervanging?

Neen, tijdens de vervanging heb je tijdelijk geen water.

Hoe gaat de inbouw van een digitale meter in zijn werk?

Je ontvangt een brief van de gemeenschappelijke aannemer van je drinkwaterbedrijf en Fluvius. De aannemer geeft een datum waarop de meter wordt vervangen. De bestaande analoge meter wordt uitgehaald en op de zelfde plaats wordt de digitale meter geplaatst, in principe zijn er geen verdere aanpassingen nodig.

Waarom is er een samenwerking tussen Fluvius en Pidpa?

Fluvius is reeds enige tijd de digitale energie- en gasmeter aan het uitrollen. Een samenwerking tussen de nutsbedrijven van energie, gas en drinkwater is bijgevolg een logische stap.  

Hoe wordt het verbruik op de oude meter afgerekend?

De meterstand van je oude en nieuwe meter wordt genoteerd op het moment van de vervanging. Bij de opmaak van je jaarlijkse verbruiksfactuur wordt zowel het verbruik van je oude als nieuwe watermeter aangerekend.

Begint de digitale meter vanaf nul te tellen?

De nieuwe digitale watermeter start  meestal op 0. Uitzonderingen zijn mogelijk. Meters waarop reeds een verbruik geregistreerd werd, hiervan zal de  beginstand genoteerd worden op de handcomputer van de technieker en u betaalt uiteraard niet voor het verbruik dat de meter al heeft geregistreerd.

Kan ik nu al een digitale watermeter krijgen?

Fluvius en de waterbedrijven hebben voor dit pilootproject een selectie gemaakt van een aantal adressen verspreid over heel Vlaanderen. Spijtig genoeg kunnen voorlopig geen adressen worden toegevoegd.

De aannemer slaagt er niet in de digitale watermeter te plaatsen, wat moet ik nu doen?

De waterbedrijven op aansluitingen die voldoen aan een aantal voorwaarden. Indien jouw aansluiting hier niet aan voldoet, wordt er voorlopig bij jou (nog) geen digitale watermeter geplaatst.

Het is vandaag niet gelukt om een digitale watermeter bij jou te installeren. Maak je geen zorgen: jouw huidige (analoge) watermeter blijft perfect functioneren.
 • Wanneer krijg ik wel een digitale watermeter?

  Het is de bedoeling om tegen 2030 een digitale watermeter bij al onze klanten te voorzien. Momenteel loopt er een pilootproject om extra expertise op te bouwen. Daarna (in 2023) starten we met een grote uitrol over heel Vlaanderen. Van zodra jouw adres terug op de planning staat, krijg je een nieuwe uitnodigingsbrief. Je hoeft dus zelf geen actie te ondernemen. Daarnaast zal de omschakeling van een analoge naar een digitale watermeter ook in de toekomst volledig gratis gebeuren.
   

 • Wat moet ik intussen doen?

  Er verandert voorlopig niets voor jou. Jouw analoge watermeter blijft op dezelfde manier werken als vroeger. Dat betekent dat jouw waterbedrijf nog steeds contact met jou zal opnemen om de meterstand manueel door te geven voor het opmaken van de jaarlijkse verbruiksfactuur. Dat kan via de online klantenzone, via het papieren meteropnamekaartje of telefonisch.

Heb jij een aardingsklem bevestigd op de oude watermeter?

Bij sommige installaties is een aardingsklem vastgemaakt geplaatst op de (moeren van de) watermeter of op de aftakking zelf (dus vóór de watermeter). Dit is niet conform het AREI en de voorschriften van de watermaatschappijen.
Volgens het AREI moet de sanitaire binneninstallatie verbonden worden met de hoofdaardingsklem via een equipotentiaalverbinding. 
 
Indien je vaststelt dat dit op heden het geval is bij jouw woning, vragen we om de aardings/equipotentiaalverbinding voor ons bezoek te (laten) verhangen/in regel te (laten) stellen. Indien onze water-techniekers ter plaatse zouden vaststellen dat de klem nog bevestigd is aan de aftakking incl. watermeter, zal de watermetervervanging niet kunnen plaatsvinden en kan bovendien een kost aangerekend worden voor het onnodige bezoek van onze water-techniekers.

Waarom krijgen mijn buren een digitale meter en ik nog niet?

Tegen 2030 worden overal in Vlaanderen digitale watermeters geplaatst. De exacte planning is afhankelijk van verschillende factoren (zoals de diameter en leeftijd van je watermeter) en wordt vastgelegd door jouw waterbedrijf. We nemen contact met je op zodra je aan de beurt bent.

Praktische vragen en werking digitale watermeter

Wat is een digitale meter?

Net als je klassieke analoge watermeter meet de digitale meter jouw waterverbruik. 
Het grote verschil is dat hij een elektronische display en ingebouwde communicatietechnologie heeft.
Daarmee kan het toestel zelf gegevens verzenden en ontvangen. 
Zo kan de watermeter communiceren met de digitale elektriciteitsmeter en gegevens doorsturen naar je waterbedrijf.  
Jouw meterstand wordt op die manier van op afstand 'uitgelezen'. Je krijgt met andere woorden niet langer een meterbrief en hoeft geen meterstand meer door te geven. 

Waarom moet mijn watermeter vervangen worden?

Wij vervangen systematisch onze watermeters. Het is opgelegd door de wetgever dat tegen 2030 alle watermeters digitaal moeten zijn.
Deze onderhoudstaak valt onder de verantwoordelijkheid als drinkwaterexploitant, daarom dragen wij hiervan de kosten.

Moet ik betalen voor deze vervanging?

Neen, deze onderhoudstaak valt onder de verantwoordelijkheid als drinkwaterexploitant, daarom dragen wij hiervan de kosten.

Is er een stopcontact of wifi nodig voor de digitale watermeter?

Neen, de digitale meter werkt op een batterij en stuurt de gegevens door via een eigen netwerk.

Stijgt mijn waterfactuur na de plaatsing van de digitale watermeter?

Neen, de analoge en digitale watermeter registeren even nauwkeurig het waterverbruik. Dit verbruik wordt op dezelfde manier aangerekend.

Kan ik met een digitale meter zomaar worden afgesloten?

Neen, de komst van de digitale watermeter verandert niets aan de regels die nu gelden voor het afsluiten van water als u uw factuur niet betaalt of Pidpa niet toelaat haar onderhoudstaken uit te voeren.

Wat als er geen mobiel netwerk aanwezig is?

Voor deze watermeters zal de data gecapteerd worden op de oude manier, namelijk meterindexen doorgeven aan het waterbedrijf. Op lange termijn zal er een stand-alone oplossing voorzien worden, maar die is nu nog niet van toepassing.

Moet ik mijn digitale meter beschermen tegen vorst?

Ja, alle meters die bestaan bevatten water en dit water kan uitzetten als het vriest. De watermeter heeft wel de functie om de omgevingstemperatuur op te meten en kan een alarm uitsturen indien deze te koud wordt.

Wat als er een elektriciteitspanne is?

Heb je tijdelijk geen stroom door een panne? Is de elektriciteitsmeter buiten dienst gesteld? Dan blijft de digitale watermeter wel werken en komt er dus nog water uit je kraan. 

De watermeter bezit bovendien een batterij die de metergegevens verzamelt, dus alle gegevens zullen opgeslagen blijven. Alleen kunnen deze metergegevens niet naar ons doorgestuurd worden als er geen elektriciteit is.

Versturen de digitale meters mijn data op een veilige manier?

Digitale watermeters versturen alle meterdata op een veilige manier, dankzij volgende feiten:

 • Om meterdata te versturen wordt gebruik gemaakt van een geheel beveiligd netwerk.
 • Meterdata wordt versleuteld verzonden van de watermeter naar de waterbedrijven.
 • In het bijzondere geval dat meterdata onderschept zou worden, is deze versleuteld en anoniem.
Wat betekent de digitale meter voor mijn privacy? Kan mijn persoonlijke waterverbruik worden gemonitord?

Jouw waterbedrijf heeft geen toegang tot realtime metergegevens en kan dus bij wijze van spreken niet weten of je momenteel een bad laat lopen of de vaatwas hebt opstaan. Wat precies verstuurd wordt, is het volledige waterverbruik van de 24 uren van de dag voordien, niet verder uitgesplitst naar tijdstip of grootte van het verbruik.

Ik ben erg gevoelig voor draadloze signalen of elektromagnetische straling. Hoe zit dat met digitale meters?

In dit geval wordt de digitale watermeter wel degelijk geplaatst, maar wordt de koppeling niet gemaakt. Er is geen bedrade oplossing voorzien. Er zal bijgevolg geen data-uitwisseling gebeuren. Daarbij willen we ook vermelden dat de elektromagnetische straling lager is dan de straling van wifi of een gsm signaal.

Hoe lees ik mijn digitale watermeter af?

Druk op de blauwe knop om de gegevens op de display van je digitale watermeter te laten verschijnen.

Ik kreeg net een meterbrief, maar mijn analoge meter werd zonet vervangen door een digitale meter. Moet ik mijn meterstand doorgeven?

Heb je een digitale watermeter én een digitale elektriciteitsmeter, dan hoef je je meterstand niet meer door te geven. Deze wordt automatisch naar ons doorgestuurd.

Heb je enkel een digitale watermeter, maar nog geen digitale elektriciteitsmeter, dan zal je nog een meterbrief van ons ontvangen en zal je je meterstand zelf nog moeten doorgeven. 

De watermeter verstuurt zijn gegevens via de digitale elektriciteitsmeter. Omdat je nog geen digitale elektriciteitsmeter hebt, kan je digitale watermeter nog geen gegevens naar ons doorsturen.

Zodra jouw elektriciteitsmeter vervangen is door een digitaal exemplaar, zal Fluvius de verbinding maken tussen de digitale watermeter en elektriciteitsmeter. Eens de verbinding er is, krijgt jouw digitale watermeter veel meer mogelijkheden.

Wat zijn de voordelen van een digitale meter?

Meer comfort:

 • je moet als gebruiker niet langer jaarlijks de meterstand doorgeven. 
 • In geval van een overname is de meterstand op datum van de verhuis gekend.
 • Via de gebruikerspoort van de digitale elektriciteitsmeter kan je met externe applicaties niet alleen je live energieverbruik maar ook je live waterverbruik uitlezen. Hoe je deze gebruikerspoort kan activeren vind je op www.fluvius.be/gebruikerspoort.
Wanneer krijg ik een digitale watermeter?

Momenteel is het niet mogelijk om zelf een digitale watermeter aan te vragen. Tegen 2030 worden overal in Vlaanderen digitale watermeters geplaatst. De exacte planning van deze uitrol wordt vastgelegd door jouw waterbedrijf. We nemen contact met je op zodra je aan de beurt bent.

Komt er ook een digitale elektriciteits- en gasmeter?

Er wordt in synergie gewerkt tussen de distributienetbeheerder van energie (Fluvius) en jouw waterbedrijf, waardoor in één beweging er zowel een digitale water- energie en/of gasmeter wordt geplaatst.

Hoe wordt mijn verbruik gefactureerd bij een metervervanging?

De jaarlijkse verbruiksfactuur ontvang je op een vast tijdstip. Het is dus mogelijk dat je deze factuur pas maanden na de metervervanging krijgt. Op deze factuur zullen beide watermeters en hun meterstanden vermeld staan.

De digitale watermeter wordt meteen na plaatsing vanop afstand uitgelezen. Enkel als we door een technisch probleem de meter niet vanop afstand kunnen uitlezen, ontvang je volgend jaar nog een meterbrief of komt er uitzonderlijk nog een meteropnemer langs.

Veiligheid en privacy

Is de meter afleesbaar in donkere ruimtes (inkomhallen, kelders)? Is het display verlicht?

Neen, de display is niet verlicht. Je zal licht moeten aansteken, of een zaklamp moeten gebruiken, om je digitale watermeter af te lezen.

De meternummer op mijn uitnodigingsbrief komt niet overeen met de meter die geinstalleerd is.

In dat geval zal de metervervanging niet kunnen plaatsvinden.

Hoeveel meters zullen in het totaal ingezet worden?

14.000 voor Pidpa

Wat kan ik doen met mijn digitale watermeter?

Kan ik een digitale meter weigeren?

Nee, de wetgeving schrijft voor dat elke abonnee verplicht is de functionaliteiten te aanvaarden die verbonden zijn aan de digitale watermeter, zoals het waterverbruik op afstand opvolgen, de klant waarschuwen bij afwijkend verbruik of bij terugstroom. Ook het vervangen van een watermeter behoort tot de onderhoudstaken van het drinkwaterbedrijf.  

Bovendien heeft het drinkwaterbedrijf het recht om publieke én private gebouwen te betreden om deze onderhoudstaken uit te voeren.

Wat na de uitvoering van de werken?

In lege binnenleidingen die opnieuw vollopen komen er soms deeltjes los die problemen kunnen veroorzaken aan de boiler of het toilet. We raden je daarom aan om na de werken de koudwaterkranen gedurende enkele minuten open te zetten. Haal wel eerst het zeefje uit de kranen, zodat dit niet verstopt. Toiletten zijn gevoelig aan verstopping, spoel ze daarom pas op het laatst door.

Welke gegevens kan ik aflezen van de digitale meter?
 1. Je waterverbruik: voor de punt zie je het aantal m³, na de punt in liter. In dit voorbeeld 243,098 m³ of 243 098 liter.
 2. De batterij van je watermeter is bijna leeg.
 3. Je watermeter is verbonden met je elektriciteitsmeter.
 4.  Eén van volgende meldingen is actief:
  1. Er stroomt geen water door je watermeter.
  2. Water van je binneninstallattie stroomt terug. Je terugslagklep werkt mogelijk niet of slecht.
 5. Er stroomt water door je watermeter.
 6. Dit symbool toont aan dat de watermeter meet volgens de wettelijke richtlijnen.

digitale watermeter

Waar kan ik mijn verbruik opvolgen?

Momenteel is het mogelijk om je gebruik af te lezen op het display van de digitale watermeter.

In de toekomst zal er ook een klantenportaal zijn. Tot slot kunnen er op de P1-poort op de e-meter applicaties worden aangesloten die jouw energie- en waterverbruik kunnen aflezen. Dit zijn externe partijen waar de waterbedrijven geen samenwerking mee hebben. Deze applicaties zijn nog volop in ontwikkeling. Bij vragen over het aflezen van jouw waterverbruik via deze apps, kan je rechtstreeks contact op nemen met de leverancier van jouw applicatie.

Moet er nog een meteropnemer langskomen om de meterstanden van mijn digitale meter op te nemen?

Neen, de digitale meter wordt meteen na plaatsing vanop afstand uitgelezen. Er komt dus geen meteropnemer meer bij je langs. Enkel als een technisch probleem ervoor zorgt dat we de meter niet vanop afstand kunnen uitlezen, dan ontvang je een meterbrief of komt er uitzonderlijk wel nog een meteropnemer langs.

Kan ik de gegevens in de gebruikerspoort van de digitale watermeter zelf uitlezen en gebruiken?

Ja, je kan de gegevens aflezen via het display van de digitale watermeter of uitlezen via de P1-poort van de elektriciteitsmeter. Via deze gebruikerspoort kunnen applicaties worden aangesloten die energie en waterverbruik kunnen aflezen. Dit zijn externe partijen waar de waterbedrijven geen samenwerking mee hebben. Deze applicaties zijn nog volop in ontwikkeling. Bij vragen over het aflezen van waterverbruik via deze apps, contacteert u best de leverancier rechtstreeks. Hoe je deze gebruikerspoort kan activeren vind je op www.fluvius.be/gebruikerspoort.

Zal de digitale watermeter overmatig gebruik doorgeven wanneer er bij extreme droogte een verbod geldt om zwembaden te vullen?

Met real time data aan de slag gaan, is nog niet mogelijk. De data wordt één keer per dag doorgestuurd. Momenteel zou het niet mogelijk zijn dit effectieve moment te traceren. Echter, het vullen van het zwembad geeft sowieso een piek in het verbruik van één dag dus dit zou je wel zien.

Ik heb nog geen digitale energiemeter, maar wel een digitale watermeter. Moet ik nog zelf mijn meterstand doorgeven?

Zolang je geen digitale elektriciteitsmeter hebt, blijf je een meterbrief ontvangen en zal je jouw meterstand zelf moeten doorgeven.

De watermeter verstuurt zijn gegevens via de digitale elektriciteitsmeter. Omdat je nog geen digitale elektriciteitsmeter hebt, kan je digitale watermeter nog geen gegevens naar ons doorsturen.

Zodra jouw elektriciteitsmeter vervangen is door een digitaal exemplaar, zal Fluvius de verbinding maken tussen de digitale watermeter en elektriciteitsmeter. Eens de verbinding er is, krijgt jouw digitale watermeter veel meer mogelijkheden.

Wat betekent de sticker met ‘Digitale Watermeter’ op mijn elektriciteitsmeter?

Je hebt al een digitale watermeter maar nog geen digitale elektriciteitsmeter. Op jouw huidige elektriciteitsmeter hangt in dat geval een sticker met cijfers.

Digitale watermeter met sticker

Op het moment dat Fluvius jouw elektriciteitsmeter vervangt door een digitaal exemplaar, wordt er een verbinding gemaakt tussen de digitale watermeter en de elektriciteitsmeter. Dat doet de technieker (of aannemer) van Fluvius aan de hand van de gegevens op de sticker. Laat de sticker dus zeker hangen!
Eenmaal verbonden met de digitale elektriciteitsmeter krijgt jouw digitale watermeter veel meer mogelijkheden en krijgen we onder andere jouw meterstand automatisch door.

Drinkwater

Aansluiting

Ik wil individuele watermeters plaatsen ter vervanging van de gemeenschappelijk watermeter. Of ik wil (een) extra meter(s) bijplaatsen.

Het aanvragen van individuele meters gebeurt via dit aanvraagformulier. Je voegt de wijziging van het bouwplan of een schets met aanduiding van de gewenste wijzigingen toe. Wij komen bij je langs en maken een offerte.  Nadat je deze offerte hebt goedgekeurd en je eigen werken zijn uitgevoerd, gebeurt er een werfcontrole. Daarna wordt uw dossier verder uitgevoerd.

Let op: de wijziging van een drinkwateraansluiting kan maar door 1 persoon aangevraagd worden en zal ook aan die persoon gefactureerd worden. 

De extra watermeters plaatsen we:

 • nadat voor de eigen waterinstallatie een keuringsattest is afgeleverd
 • en nadat voor elke watermeter een afzonderlijke aanvraag is gebeurd.   Je moet hierbij een stopkraan en een goedgekeurde keerklep met leegloopkraantje voorzien.
Wat moet ik in orde brengen voor de afbraak van mijn pand?

Bij de afbraak van je pand is het niet voldoende om enkel de watermeter te laten wegnemen maar vraag je de volledige uitname van de aansluiting aan via dit formulier.  Dit om schade en bijhorende kosten te vermijden.

Wat is de kostprijs van een nieuwe aansluiting, een wijziging of uitname?

Onze prijzen vind je terug in onze tarievenlijst.

Moet mijn eigen waterinstallatie afgewerkt zijn vóór de nieuwe aansluiting kan worden uitgevoerd?

Nee, dat is niet nodig.

Wat is het verschil tussen een tijdelijke en definitieve aansluiting?

Bij een tijdelijke aansluiting moet je nog starten met de bouw. De watermeter en de minibinneninstallatie worden in een tijdelijke werfput aan de rooilijn geplaatst.  Deze werfput staat in het verlengde van waar de watermeter later in de               woning zal komen. Wordt nadien de muur geplaatst waartegen de watermeter zal staan, dan kan je je watermeter van de werfput naar binnen laten verplaatsen.  Hiervoor doe je een aanvraag voor wijziging van je aansluiting. Wij maken hiervoor een offerte. Let op: hiervoor moet je wel een meerprijs betalen t.o.v. een definitieve aansluiting.

Bij een definitieve aansluiting kan de watermeter onmiddellijk op de juiste plaats gezet worden.  Wij voorzien een watermeter met minibinneninstallatie.

Keuring

Moet ik laten keuren bij een renovatie?

Bij een renovatie moet je opnieuw laten keuren. Is er niets gewijzigd aan de waterinstallatie, dan is deze keuring gratis. Voor het keuren van andere aanpassingen, zoals het plaatsen van een regenwaterput, een zwembad, een tweede badkamer of de omschakeling van een eigen waterwinning naar drinkwater (kraanwater), is de keuring betalend.

Ik heb een brief ontvangen dat ik mijn waterinstallatie moet laten keuren, maar de werkzaamheden zijn nog niet afgerond.

Contacteer onze klantendienst via T 0800 90 300 optie 3 om een afspraak te maken voor een voorlopige keuring. Indien nog niet alle minimale voorzieningen aanwezig zijn en de woning is nog onbewoond, dan verlengen we na bezoek gratis de keuringstermijn met 2 jaar.

Ik heb al een keuring laten uitvoeren maar Pidpa laat weten dat dit nog niet in orde is?

Staat er op je keuringsverslag dat je nog iets in orde moet brengen? Van zodra dit is gebeurd, contacteer je ons voor een herkeuring via T 0800 90 300 optie 3.

Staat er op je keuringsverslag dat jouw installatie conform is? Bezorg ons dan een kopie van dit keuringsverslag.

Wanneer vraag ik een keuring aan?

De keuring is verplicht, zowel bij drinkwater als bij afvalwater.

Kwaliteit

Druk op de waterleidingen: hoe werkt dat?

De drinkwaterbedrijven zetten de waterleiding onder druk door middel van hoger gelegen waterreservoirs, watertorens en pompen. Streken met grote hoogteverschillen delen zij op in verschillende distributiezones. Zo kunnen zij elke klant een voldoende druk op het leidingwater garanderen.

De druk op de waterleiding schommelt naar gelang van het verbruik. Overdag is het verbruik het grootst en daardoor de druk het laagst; ’s nachts is dat omgekeerd. Alle moderne installaties en toestellen zijn op die drukverschillen berekend.

Bij oudere toestellen en om te vermijden dat te veel water doorstroomt via de veiligheidsgroepen van sommige waterboilers kan het nodig zijn om een drukregelaar of drukverlager te plaatsen.

In hoge gebouwen kan de druk onvoldoende zijn om de bovenste verdiepingen van water te voorzien. In dat geval moeten opjaagpompen het water een duwtje geven. Deze opjaagpompen moeten steeds door het drinkwaterbedrijf goedgekeurd zijn.

Vraag aan uw drinkwaterbedrijf wat de normale waterdruk is in uw straat, zodat de leverancier of installateur van uw toestellen over de juiste informatie beschikt.

Pidpa hanteert hier een grenswaarde met een minimale levering aan de watermeter van 2 Bar. Doch kan de waterleverancier zich in geen enkel geval er toe verbinden een bepaald debiet of druk ter beschikking te stellen van de klant. Vermoed u een probleem met de druk in uw straat? Dan is het steeds aan te raden om de leegloopkraan te testen. Krijgt u hier voldoende druk, dient u contact op te nemen met uw installateur om na te gaan welke oplossing er kan geboden worden om voldoende druk te voorzien op uw binneninstallatie.

Druk op de waterleidingen: hoe werkt dat?

De drinkwaterbedrijven zetten de waterleiding onder druk door middel van hoger gelegen waterreservoirs, watertorens en pompen. Streken met grote hoogteverschillen delen zij op in verschillende distributiezones. Zo kunnen zij elke klant een voldoende druk op het leidingwater garanderen.

De druk op de waterleiding schommelt naar gelang van het verbruik. Overdag is het verbruik het grootst en daardoor de druk het laagst; ’s nachts is dat omgekeerd. Alle moderne installaties en toestellen zijn op die drukverschillen berekend.

Bij oudere toestellen en om te vermijden dat te veel water doorstroomt via de veiligheidsgroepen van sommige waterboilers kan het nodig zijn om een drukregelaar of drukverlager te plaatsen.

In hoge gebouwen kan de druk onvoldoende zijn om de bovenste verdiepingen van water te voorzien. In dat geval moeten opjaagpompen het water een duwtje geven. Deze opjaagpompen moeten steeds door het drinkwaterbedrijf goedgekeurd zijn.

Vraag aan uw drinkwaterbedrijf wat de normale waterdruk is in uw straat, zodat de leverancier of installateur van uw toestellen over de juiste informatie beschikt.

Pidpa hanteert hier een grenswaarde met een minimale levering aan de watermeter van 2 Bar. Doch kan de waterleverancier zich in geen enkel geval er toe verbinden een bepaald debiet of druk ter beschikking te stellen van de klant. Vermoed u een probleem met de druk in uw straat? Dan is het steeds aan te raden om de leegloopkraan te testen. Krijgt u hier voldoende druk, dient u contact op te nemen met uw installateur om na te gaan welke oplossing er kan geboden worden om voldoende druk te voorzien op uw binneninstallatie.

Ik heb momenteel minder druk op ons water, hoe komt dat?

Je kan tijdelijk minder druk hebben als er werken worden uitgevoerd door Pidpa. Wij proberen je vooraf hiervan te verwittigen. Soms kan een drukprobleem ook te wijten zijn aan een fout op de binnenleiding (o.a. defecte keerklep).

Om te testen of het drukprobleem een gevolg is van een tekortkoming op je eigen waterinstallatie kan je de druk testen aan je leegloopkraan. Heb je hier voldoende druk dan is mogelijk de keerklep defect. Tekortkomingen aan je eigen waterinstallatie moet je zelf (laten) herstellen.   Komt er weinig of geen druk uit het leegloopkraantje dan kan je Pidpa contacteren via 0800 90 300 optie 2.   Dit kan het gevolg zijn van werken of een schadegeval.

Ik zou graag mijn zwembadwater of mijn putwater laten analyseren.

Vraag hier je analyse aan, wij contacteren je zo snel mogelijk voor een afspraak.

Ik heb een kaartje ontvangen dat Pidpa gaat spoelen en dat ik daarom geen drinkwater mag afnemen. Mag ik dan ook geen toiletten doorspoelen of douchen?

Het is niet verboden om water af te nemen maar wij raden dit wel af. Als de leidingen gespoeld worden, dan kan het zijn dat er deeltjes ijzerbezinksel tijdens de spoeling in je eigen waterinstallatie terechtkomen.  Deze zijn niet schadelijk voor de gezondheid maar  als zij in de boiler, wasmachine of andere automatische toestellen terecht komen, kan dit voor defecten, verkleuringen en verstoppingen zorgen. Eventuele kosten zijn in dit geval steeds ten laste van de klant.

Moet ik mijn hoofdkraan dichtdraaien tijdens het spoelen van het waterleidingnet?

De hoofdkraan moet niet afgesloten worden. Het is voldoende om geen water af te nemen tijdens het spoelen.

Is bruin water of lucht op de leidingen schadelijk voor de gezondheid?

Lucht op de leidingen is zeker niet gevaarlijk. Bruin water kan verschillende oorzaken hebben.  Heeft het water een bepaalde geur? Je kan hiervoor steeds contact opnemen met Pidpa op het nummer 0800/90 300 en kiezen voor optie 2.

Project micro-organismen

Wat kunnen we zelf extra doen voor een maximale verbetering van de waterkwaliteit?

Je koopt best biologisch afbreekbare huishoudelijke reinigingsmiddelen. Kleine hoeveelheden huishoudelijke producten die niet of slecht biologisch afbreekbaar zijn, mogen wel in de installatie geloosd worden. Denk aan: detergenten voor de afwas, waspoeder voor de wasmachine en de vaatwas, kleine hoeveelheden sanitaire reiniger, wasverzachter, ontkalker, waterverzachter, agressieve reinigingsproducten (bv. voor frituurpan),…

Er zijn echter ook veel producten die een negatieve invloed hebben op werking van de gedoseerde micro-organismen en die daarom niet geloosd mogen worden: bleekwater, agressieve ontstoppers, verf en spoelwater van verf, white spirit, thinner, motorolie, producten voor ontwikkeling van foto’s, niet afbreekbare hygiënische doekjes, desinfecterende middelen (bv. Dettol),…

Is dit product gevaarlijk?

Neen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft micro-organismen opgedeeld in vier risicogroepen. Alle micro-organismen die hier gebruikt worden, maken deel uit van categorie 1, welke geen gevaar vormen voor mens en dier. Het product is volledig vrij van genetisch gemodificeerde organismen en is gemaakt met 100% natuurlijke ingrediënten.

Hoe wordt dit product in de septische put van mijn woning geplaatst?

De inwoners van de betrokken woningen ontvangen plastic recipiënten met daarin 10 liter verdunde vloeistof. Deze vloeistof kunnen zij in het toilet laten leeglopen. Er is geen gevaar als er een hoeveelheid product gemorst wordt. Dit kan eenvoudig en veilig met een dweil of doek gereinigd worden.

Wat is de samenstelling van het product dat gebruikt wordt?

Het product bevat culturen van micro-organismen die in de natuur voorkomen en ook in de afvalwaterzuivering gebruikt worden. Daarnaast bevat het enzymen die door de bacteriën geproduceerd worden.

Is het product schadelijk voor planten en dieren?

Neen, de geselecteerde micro-organismen zijn ook in de natuur aanwezig en onschadelijk voor planten en dieren.

Vanaf wanneer zien we de eerste resultaten?

We verwachten dat er na enkele dagen al een zichtbare verbetering zal zijn, waarbij de geurhinder snel vermindert. De micro-organismen zullen langzaam ook inwerken op het slib dat aanwezig is in de beken. 

Regen-en afvalwater

Onderhoud riolering

Zit je afvoer verstopt?

Check dan via de toezichtput of het huisaansluitputje waar het probleem zit. Laat water lopen, bijvoorbeeld je keukenkraan, en open het deksel van de put:

 • Het putje is leeg: de verstopping zit in je eigen riolering. Je ontstopt of herstelt het probleem zelf.
 • Het putje is vol en het water stijgt: de verstopping zit in de openbare riolering. Neem snel contact met ons op.

Nieuwe rioleringsaansluiting

Wat is een standaard rioolaansluiting?

Een standaard aansluiting heeft een maximale diameter van 16 cm en ligt op een maximale diepte van 50 cm. Hiervoor betaal je eenmalig een aansluitingsrecht.

Facturen

Tussentijdse factuur

Ik wil het bedrag van mijn tussentijdse factuur aanpassen.

Het bedrag van de tussentijdse factuur kan je hier aanpassen.

Ik wil graag maandelijks betalen.

Wanneer je via een domiciliëring betaalt, kan je kiezen voor maandelijkse facturen. Je brengt dit hier in orde. Let op, je ontvangt geen maandelijkse afdruk op papier of per e-mail.

Ik heb een (tussentijdse) factuur ontvangen maar ik woon niet meer op dat adres.

Deze factuur moet je nog betalen.

Heb je je overnameformulier al aan Pidpa bezorgd? Je ontvangt van ons binnenkort een eindfactuur met een aanrekening tot aan de overnamedatum. De reeds ontvangen facturen brengen we vanzelfsprekend in mindering op jouw eindfactuur.

Heb je je verhuis nog niet aan ons doorgegeven? Bezorg ons zo snel mogelijk een volledig ingevuld overnameformulier

Ik heb een hoge tussentijdse factuur ontvangen.

Ben je net verhuisd? In afwachting tot je eerste verbruiksfactuur, rekenen we een bedrag aan o.b.v. het gemiddeld verbruik voor jouw gezinssituatie. Wil je dit bedrag aanpassen? Dit kan via dit formulier

Ontving je reeds een verbruiksfactuur voor dit adres? Mogelijk had je een hoger verbruik, waardoor ook het voorschotbedrag hoger ligt.

e-facturatie

Ik wil mijn facturen per e-mail ontvangen. Hoe gaat dit in zijn werk?

Zodra een nieuwe factuur beschikbaar is, ontvang je een e-mail met de samenvatting van je factuur en in bijlage je factuur in PDF-formaat. Je kan deze PDF van je factuur, als je dat wenst, opslaan en/of afdrukken. De betaling voer je daarna uit zoals je gewend bent. De betalingsvoorwaarden voor je elektronische factuur zijn gelijk aan de voorwaarden voor een factuur op papier. Inschrijven doe je hier

Als ik kies voor elektronische facturatie, regelt Pidpa dan ook meteen de betaling van mijn facturen?

Nee, het enige verschil met facturen op papier is dat je je facturen nu online i.p.v. op papier raadpleegt. Je betaling voer je nog steeds uit zoals je gewend bent (domiciliëring, online bankieren, bij je financiële instelling). Wens je dat Pidpa de betaling van je factuur automatisch regelt met je financiële instelling, dan vraag je hier een domiciliëring aan.

Wat is een opt-in?

Een opt-in is een expliciete overeenkomst tussen jou en Pidpa waarbij je akkoord gaat dat je je facturen elektronisch wenst te ontvangen. Deze facturen worden dan niet meer op papier verzonden.

Kan ik mijn e-mailadres aanpassen?

Je e-mailadres voor elektronische facturatie kan je wijzigen via de link onderaan in je e-mail of via deze webservice.

Ik kan mijn bijlage niet openen of de PDF is blanco.

Dit bestand kan je lezen met Acrobat Reader. Dit programma download je gratis http://get.adobe.com/nl/reader/Pidpa is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader.

Ik wil, naast mijn facturen, ook andere briefwisseling van Pidpa per e-mail ontvangen.

Bij Pidpa kan je ook de uitnodiging voor je meteropname per e-mail laten verzenden. Je kan je daarvoor inschrijven via deze webservice. Geef je je e-mailadres op voor elektronische facturatie of uitnodiging meteropname per e-mail, dan kan Pidpa dit ook gebruiken voor Pidpa-gerelateerde dienstverlening, zoals een klantentevredenheidsenquête. Het elektronisch verzenden van andere briefwisseling van Pidpa gebeurt momenteel nog niet. Herinneringsbrieven voor onbetaalde facturen bv. worden enkel op papier via de post verstuurd. Indien je kiest voor elektronische fakturatie, ontvang je wel gratis een herinneringsmail voor de vervaldag van je factuur.

Ik ben niet akkoord met de inhoud van de factuur, wat moet ik doen?

Bemerkingen of vragen over je factuur kan je doorgeven via dit formulier

Ik wens uitstel of een afbetalingsplan aan te vragen voor mijn factuur. Hoe doe ik dat?

Uitstel of een afbetalingsplan kan je aanvragen via dit formulier. Na het invullen van dit formulier onderzoeken onze diensten of je in aanmerking komt voor een afbetalingsplan. Dit wordt niet automatisch toegestaan.

Ik wil mijn facturen per domiciliëring betalen. Kan dit?

Een domiciliëring zorgt ervoor dat Pidpa de betaling van je factuur automatisch regelt met je financiële instelling kort na de vervaldatum van je factuur. Uiteraard kan dit ook voor elektronische facturen. Een domiciliëring aanvragen doe je hier.

Ik wil mijn facturen terug op papier ontvangen. Wat moet ik daarvoor doen?

Klik op de link onderaan in je e-mail of schrijf jezelf uit via deze webservice.

Ik heb een herinnering gekregen maar heb voor deze elektronische factuur geen e-mail ontvangen.

Misschien werd je factuur als 'spam' gemarkeerd.  Mogen we vragen het e-mailadres 'klant@correspondentie.pidpa.be’ te markeren als ‘veilige afzender’.  Op deze manier kunnen onze volgende e-mails zonder probleem herkend worden.  Je kan je openstaand saldo steeds hier raadplegen.

Verbruik

Een hoog verbruik: wat nu?

Je krijgt je factuur en je schrikt je een hoedje. Waarom moet je zoveel bijbetalen? Er kunnen meerdere oorzaken zijn:

 • Is je gezin uitgebreid?
 • Heb je extra sanitaire toestellen geïnstalleerd?
 • Gaf je de meterstanden juist door? 

Als onze facturatiedienst een stijging van 50% en meer dan 100m³ opmerkt, zet men dat op je verbruiksfactuur. Zo houden we alles mee in het oog.

En als het een lek is?

Ontdek makkelijk of er een lek is. Noteer ’s avonds je meterstand. Gebruik vanaf dan geen water meer. Staat de teller ’s morgens hoger? Dan heb je een lek. Vind je het lek niet of kun je het niet dichten? Schakel dan een loodgieter in. In dit filmpje ontdek je alles over de lektest.

En als het een lek is?

Ontdek makkelijk of er een lek is. Noteer ’s avonds je meterstand. Gebruik vanaf dan geen water meer. Staat de teller ’s morgens hoger? Dan heb je een lek. Vind je het lek niet of kun je het niet dichten? Schakel dan een loodgieter in. In dit filmpje ontdek je alles over de lektest.
 

Lekkage: hoge factuur?

Je kiest niet zelf voor een lek. En al zeker niet voor de hoge kosten. Indien er sprake is van een verborgen lek, kom je mogelijk in aanmerking voor een gunsttarief. Je moet dan wel eerst aan de voorwaarden voldoen volgens het Algemeen Waterverkoopreglement:

 • Je handelt als een goed huisvader: er mag dus geen kwaad opzet of bedrog in het spel zijn.
 • Je herstelt het lek.
 • Je kon de lekkage niet zien met het blote oog, het was dus een verborgen lek.
 • Je lekverlies moet minstens 100 m³ zijn of je lekverlies moet je gemiddelde jaarverbruik met minstens 50 % overschrijden. Het lekverlies wordt berekend door je totale verbruik te verminderen met je normale, gemiddelde verbruik.
 • Je bewijst dat er een lek was met de herstellingsfactuur. Of je laat onze medewerker de vaststelling doen.
 • Je volgde nauwgezet alle wettelijke en technische voorschriften waaraan de binneninstallatie moet voldoen. Met andere woorden, je hebt een conform keuringsbewijs.

Kun je alles afvinken? Dien dan, binnen zes maanden na de factuurdatum van de verbruiksfactuur, je dossier in met:

 • het lekdetectieverslag
 • de plaats van het lek
 • de herstellingsfactuur van de loodgieter
 • de huidige meterstand.

We evalueren je dossier. Misschien komt er nog een medewerker langs voor een extra controle. Aanvaarden we je dossier? Dan ontvang je een gunsttarief met minimum 50% korting op het lekverlies.

Private waterwinners

Ik heb een factuur voor mijn private waterwinning ontvangen, die ik niet (meer) gebruik.

Wanneer je je private waterwinning niet meer gebruikt, moet je dit aan VMM melden via dit formulier. Stuur een kopie van dit formulier naar Pidpa.

Ik ben niet akkoord met het aangerekende verbruik/periode op mijn factuur.

Hier vind je de informatie over het aangerekende verbruik. Ben je niet akkoord? Contacteer ons via ons contactformulier of bel onze klantendienst op T 0800 90 300 optie 1.

Waarom betaal ik een gemeentelijke vergoeding wanneer ik niet op de riolering ben aangesloten?

Iedereen die water gebruikt van een private waterwinning betaalt een vergoeding voor het afvoeren en het zuiveren van het water. Wanneer je zelf je water zuivert met een IBA, kan je een ecologische vrijstelling krijgen.

Ik verhuis. Wat moet ik doen?

Geef schriftelijk (brief of mail) je nieuwe adres door en het adres waar je vertrekt. Wij doen verder het nodige.

Betalingen

Domiciliëring

Wanneer wordt het bedrag van mijn factuur via mijn domiciliëring geïnd?

De betaling van je factuur gebeurt telkens automatisch op de vervaldatum of ten laatste de week na de vervaldatum.

Ik heb een domiciliering, maar ontvang toch een herinnering.

Je betaling kon niet doorgaan (onvoldoende saldo, rekening geblokkeerd,...)

Ik heb een domiciliering aangevraagd maar heb toch een factuur met een overschrijving ontvangen.

Toen we je factuur opmaakten, was je domiciliering nog niet actief. Betaal deze factuur nog via de overschrijving.

Kan ik de betaling via domiciliering tegenhouden omdat ik niet akkoord ben met de factuur?

Contacteer je bank om de betaling te annuleren. De volgende factuur zal opnieuw via je domiciliering gebeuren. Contacteer zeker onze klantendienst via T 0800 90 300 optie 1 om dit te melden.

Geldt een mandaat/domiciliering voor al mijn leveringsadressen?

Jouw domiciliering is aan je klantnummer gekoppeld (tenzij je zelf gevraagd hebt om deze maar aan 1 adres te koppelen), d.w.z. dat de betaling van al je leveringsadressen op dit klantnummer via je domiciliering zullen gebeuren.

Faciliteiten

Ik heb een afbetalingsplan maar heb niet betaald voor de vervaldatum van de maandelijkse schijf.

Contacteer onze klantendienst via T 0800 90 300 optie 1 zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken.

Welk rekeningnummer/mededeling moet ik gebruiken om aan Pidpa te betalen?

Je kan betalen op het rekeningnummer BE47 0963 1480 0080 met de gestructureerde mededeling die op je factuur staat. Factuur niet bij de hand? Hier vind je je openstaand saldo en gestructureerde mededeling.

Ik heb betaald met een foute mededeling of zonder mededeling.

Hier kan je nakijken of we jouw betaling hebben ontvangen. Staat het saldo nog open? Geef ons de details van je betaling hier even door, dan brengen we dit voor jou in orde!

Ik heb mijn factuur tweemaal betaald.

Wanneer we een betaling ontvangen terwijl je geen openstaand saldo hebt, storten we deze binnen de drie weken terug op het rekeningnummer waarvan we de betaling ontvingen.

Waar kan ik de geschiedenis van mijn betalingen terugvinden?

Je kan bij Pidpa een overzicht van je betalingen opvragen voor een bepaalde periode. Contacteer ons hiervoor.

Terugbetaling

Mijn factuur vermeldt een tegoed. Wanneer storten jullie dit?

We storten jouw tegoed drie weken na de factuurdatum op je rekening. Wanneer je nog andere openstaande facturen hebt, zullen wij deze eerst aanzuiveren en het (eventuele) verschil terugstorten.

Verhuis

Mijn firmagegevens ontbreken of zijn gewijzigd.

Indien enkel het BTW nummer of de rechtsvorm wijzigde, kan je dat hier doorgeven.
Wijzigden er nog andere gegevens (de naam van je zaak, het BTW nummer én de rechtsvorm,…)?
Bezorg ons zo snel mogelijk een volledig ingevuld overnameformulier. Vul bij vertrekkende klant de oorspronkelijke gegevens in van je bedrijf, en bij nieuwe klant de nieuwe gegevens.

Noteer de datum en de meterstand waarop je de wijziging wil laten ingaan.
Je kan het formulier aan ons bezorgen door dit op te laden op onze website. Je mag dit natuurlijk ook per post verzenden. Je ontvangt van ons een bevestiging wanneer de overzetting is gebeurd.

Het aantal gedomicilieerden op de welkomstbrief is niet correct.

Geef het juist aantal gedomicilieerden door via ons contactformulier, wij passen dit onmiddellijk voor je aan.

Ik heb sociaal tarief. Wordt dit automatisch overgezet naar mijn nieuwe adres?

Wanneer de opzeg in orde is voor je oude adres, heb je recht op het sociaal tarief in je nieuwe woning.

Op je bevestiging kan je zien of je sociaal tarief in orde is. Staat dit er niet op, contacteer ons via ons contactformulier of bel ons op T 0800 90 300 optie 1.

ik wil de waterlevering wijzigen van mijn persoonlijke naam naar mijn firma of omgekeerd.

Bezorg ons zo snel mogelijk een volledig ingevuld overnameformulier. Vul bij vertrekkende klant de oorspronkelijke gegevens in, en bij nieuwe klant de gewenste gegevens.

Noteer de datum en de meterstand waarop je de wijziging wil laten ingaan.
Je kan het formulier aan ons bezorgen door dit op te laden op onze website. Je mag het natuurlijk ook per post verzenden. Je ontvangt van ons een bevestiging dat de overzetting in orde is.       

Wat moet ik doen als ik de erfenis van een woning verwerp?

Bezorg ons het attest van verwerping via ons contactformulier.

Er is een nieuwe syndicus.

Geef de gegevens van de syndicus door via ons contactformulier. Wij passen dit onmiddellijk voor je aan.

Ik ben al verhuisd maar ik heb nog een tussentijdse factuur gekregen. Moet ik die betalen?

Deze factuur moet je nog betalen.

Heb je je overnameformulier al aan Pidpa bezorgd? Je ontvangt van ons binnenkort een eindfactuur met een aanrekening tot aan de overnamedatum. De reeds ontvangen facturen brengen we vanzelfsprekend in mindering op jouw eindfactuur.

Heb je je verhuis nog niet aan ons doorgegeven? Bezorg ons zo snel mogelijk een volledig ingevuld overnameformulier

Kan ik mijn verhuis telefonisch doorgeven?

Dit kan je niet telefonisch doorgeven. Kijk hier hoe je je verhuis regelt.

 

Watermeter

Meterstand doorgeven

Mijn meterstand wordt niet aanvaard.

Je meterstand is mogelijk een stuk hoger of lager dan het voorgaande jaar. Kijk je eerst even na of je de meterstand zeker juist afgelezen hebt?

Geef ons je meterstand hier door.

Ik heb geen uitnodiging gekregen voor de meterstand

Geef ons je meterstand hier door. 

Ik heb de verkeerde meterstand doorgegeven, hoe los ik dit op?

Contacteer ons via ons contactformulier of onze klantendienst op het nummer 0800 90 300 optie 1 om je correcte meterstand door te geven, wij passen je factuur aan.

Bij het opgeven van mijn meterstand kreeg ik de melding dat mijn verbruik abnormaal hoog of laag is, wat moet ik doen?

Kijk eerst na of je de juiste meterstand hebt doorgegeven. 

Is deze correct? Mogelijk heb je een (verborgen) lek. Hier kan je terugvinden hoe je dit kan nakijken.

Geen lek? Misschien heb je (éénmalig) meer verbruikt door het vullen van een zwembad, de tuin te sproeien,… Noteer de meterstand regelmatig, hier vind je gemiddeld verbruiken die je helpen een oorzaak te vinden.

Het kan natuurlijk ook dat je verbruik veel lager ligt dan vroeger. Is er iemand weggegaan uit de woning? 

Wanneer moet ik mijn meterstand doorgeven?

Wij krijgen graag jaarlijks je meterstand door om je verbruiksfactuur op te maken. Je ontvangt hiervoor een uitnodiging per post of per e-mail. Het moment dat je de uitnodiging ontvangt, hangt af van de regio waarin je woont. 

Wat gebeurt er als ik mijn meterstand niet doorgeef?

Wanneer we geen meterstand ontvangen, maken we een schatting. Het is mogelijk dat wij jouw verbruik hoger inschatten waardoor je teveel betaalt, of dat we jouw verbruik lager schatten waardoor je later nog zal moeten opleggen.

Ik kan de meterstand niet zelf aflezen, kan ik hier een afspraak voor maken.

Contacteer onze klantendienst via T 0800 90 300 optie 3 om een afspraak voor de meterlezing te maken.

Ik wil de meterstand doorgeven, maar heb mijn opnamebrief niet meer.

Je mag je meterstand doorgeven via ons contactformulier of bel ons op T 0800 90 300 optie 1

Mijn meterstand is geschat. Wat moet ik doen?

Kijk je meterstand na op de watermeter. Wijkt deze meer dan 10 m³ af van onze schatting? Geef je correcte meterstand zo snel mogelijk door ons contactformulier of bel ons op T 0800 90 300 optie 1

Is de meterstand door iemand van jullie opgemeten? Want ik heb hem niet doorgegeven

Op je factuur noteren we naast de meterstand de wijze van meteropname. Mogelijk kwam er een medewerker van Pidpa langs die de meterstand heeft opgenomen of hebben we een schatting gemaakt.

Ik wil de meterstand doorgeven, maar hij geeft een foutmelding bij de code op de brief.
 • Heb je al een verbruiksfactuur ontvangen? Mogelijk gaf je de meterstand al door, of gebeurde een schatting omdat we je meterstand niet tijdig ontvingen. Je kan dit nakijken op je factuur bij de meterstanden. 
  Schatting gebeurd? Controleer of je huidige meterstand meer dan 10 m³ afwijkt van de schatting. Zo ja, contacteer ons via ons contactformulier of onze klantendienst op het nummer 0800 90 300 optie 1 om je correcte meterstand door te geven, wij passen je factuur aan.
 • Nog geen verbruiksfactuur ontvangen? Contacteer ons via ons contactformulier of onze klantendienst op het nummer 0800 90 300 optie 1.

Schade

Wat moet men doen bij een schadegeval/ breuk?

Bij een schadegeval of leidingbreuk dient Pidpa zo snel mogelijk ingelicht te worden via het gratis telefoonnummer 0800 90 300 optie 2 of 4.

Vermeld duidelijk het adres waar de schade of leidingbreuk zich voordoet en beschrijf het waterverlies (veel waterverlies, gering, natte plek,…). Is er eventueel een dekseltje van Pidpa zichtbaar?

Op basis van deze gegevens kan door ons een eerste inschatting gemaakt worden over de ernst van het waterlek. Onze techniekers zullen zo snel mogelijk ter plaatse komen om het waterverlies te stoppen en de herstelling uit te voeren.

Indien het gaat om een schadegeval op de PE-huisaansluiting, kan u proberen deze zelf dicht te plooien om het waterverlies in te perken of te stoppen.
 

Pidpa heeft schade veroorzaakt aan mijn eigendom. Wat kan ik nu doen?

U maakt best een begroting op van de schade (inclusief foto’s, datum en adres van dit voorval,…) die u ons kan bezorgen via dis.schade@pidpa.be.  

Ook uw verzekeraar kan via dit mailadres met ons contact opnemen.

Varia

In je gemeente- drinkwater

Er ligt een hydrant op mijn privé-terrein. Kan ik deze laten verplaatsen?

Deze hydrant kan eventueel verplaatst worden al dan niet tegen betaling. Neem hiervoor contact met ons op.

Waar kan men terecht voor een adviesaanvraag verkaveling?

Dat kan je aanvragen bij je gemeente via het omgevingsloket.