Vernieuwing ruwwaterleiding van Malle naar Grobbendonk

Stand van zaken

  • Vanaf vrijdag 1 februari worden er buizen geleverd langsheen het traject
  • Vanaf maandag 4 februari start de aannemer met het affrezen van de toplaag in de Eisterlee, Grensstraat, Kruisbaan, Maalderstraat, Warme Handstraat en Vliegen Zwam. Deze werken zullen 2 dagen in beslag nemen.
  • Vanaf 18 februari starten de werken in de Grensstraat/Zavelstraat.

Waarom deze werken?

Pidpa investeert voortdurend in haar drinkwaterinfrastructuur. Op deze manier zorgt Pidpa ervoor dat u op elk moment kan genieten van drinkwater van uitstekende kwaliteit.

Binnenkort vernieuwt Pidpa de ruwwaterleiding, die loopt van Malle tot aan het productiecentrum in Grobbendonk.
Het vernieuwen van deze leiding houdt in dat de bestaande leiding wordt weggenomen en vervangen.
Dit kan plaatselijk, en zeker voor u als bewoner, hinder veroorzaken, daar de rijbaan opengebroken wordt om deze werken uit te voeren.

Het spreekt voor zich dat wij de hinder tot een minimum willen beperken.
Hiervoor

  • worden de werken uitgevoerd in samenspraak met de verschillende gemeentediensten
  • wordt een omleiding en de nodige signalisatie voorzien, waarbij de veiligheid van de bewoners, de voetgangers en de fietsers centraal staat.

De eigenlijke werken gaan van start in februari 2019 en zullen behoudens onvoorziene omstandigheden afgerond zijn vóór 1 juli 2019.

Eventueel kunnen plaatselijk al een aantal kleinere werken starten, evenwel zonder noemenswaardige hinder. U kan tijdens de gehele duur van de werken blijven genieten van uw drinkwater. Mocht het toch nodig zijn om de levering van uw drinkwater kortstondig te onderbreken, dan wordt u hiervan op voorhand verwittigd.

 

Contact Pidpa: Bart Goetschalckx – 0470 220863 – bart.goetschalckx@pidpa.be

Omleidingsplannen