Contactgegevens Pidpa
Sofie Van Horenbeeck
wagenparkbeheerder
aankoop@pidpa.be
F 03 260 60 03
T 03 216 87 75

Alle velden moeten worden ingevuld, tenzij gemarkeerd (optioneel)

Contactgegevens garage
Het nummer waarop we je tijdens de kantooruren kunnen bereiken.
Contactgegevens Pidpa

Identificatiegegevens rollend materieel (zie formulier 'Opdracht voor onderhoud en herstelling rollend materieel')

Bedrag offerte

Bedrag offerte + uit te voeren werkzaamheden (eventueel details in bijlage)

Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.
Privacybeleid