Verkeersbord beschermingszonesPidpa en natuur: een succesvol huwelijk

Bij de productie van drinkwater maken wij gebruik van grondwater: een natuurlijk rijkdom uit de ondergrond die wij moeten bewaken en beschermen. Ons doel: voldoende grondwater van een uitstekende kwaliteit, vandaag en morgen.

Daarom de 'beschermingszones' rond onze winningen om deze kwetsbare grondstof te beschermen tegen vervuiling. En de vele natuurprojecten die wij starten of uitbesteden op onze terreinen. Zo laten we de natuur haar werk doen, zonder inmenging.

We willen deze natuurlijke rijkdom daarnaast veiligstellen voor de toekomst. Daarom neemt Pidpa ook haar verantwoordelijkheid voor het water na gebruik: een professionele afvoer van het afvalwater, een doelgericht opvang van het regenwater. Alleen zo kunnen wij een continue en efficiënte aanvulling garanderen van onze grondwaterbronnen. Omdat elke druppel telt!

Duurzaamheid

ZonnepanelenDeze grote zorg voor de natuur vertaalt zich bij Pidpa elke dag opnieuw in tal van acties die gericht zijn op duurzaamheid. Zo beperkten wij -waar mogelijk- ons eigen waterverbruik en dit zowel in ons productieproces als bij het dagelijks 'huishoudelijk' gebruik.

Ons engagement gaat natuurlijk verder dan 'water'. Wij hebben oog voor het beperken van het afval dat wij produceren, o.a. door een selectieve inzameling en het hergebruik van bijvoorbeeld afvalstoffen uit ons productieproces. 

Ook het energiegebruik is bij Pidpa een aandachtspunt. We stimuleren een zuinig energiegebruik, kopen 'groene' energie aan en produceren eigen energie via zonnepanelen.

Tot slot trekken wij de duurzaamheidsgedachte door in alles wat wij doen: op het werk en thuis. 

 

Natuurfoto met water