Uw kraantjeswater verdient alle aandacht
Hoed u voor 'handige verkooptrucs'!
G-sportevents in uw gemeente
Organiseert uw gemeente een G-sportevent? Dan kom je in aanmerking om een financiële bijdrage van Pidpa te ontvangen.
2de editie van het 'Pidpa G-wegcriterium
Pidpa steunt G-Sport
Opheffing van captatieverbod onbevaarbare waterlopen
Captatieverbod blauwe algen blijft van kracht