watertarieven 2016
Sinds 1 januari 2016 heeft Vlaanderen een uniforme watertariefstructuur.
Uw kraantjeswater verdient alle aandacht
Hoed u voor handige verkooptrucs!