Hitte doet waterverbruik stijgen!
Geen problemen met waterbevoorrading.
Advies over legionellapreventie
Pidpa heeft een ruime expertise in deze materie.
Hoed u voor namaak!
Uw kraantjeswater verdient alle aandacht
Hoed u voor 'handige verkooptrucs'!
Focus op een duurzame watervoorziening
Algemene vergadering van Pidpa van 21 juni 2019