1    Wat is webtoegankelijkheid?

Webtoegankelijkheid betekent dat websites en -toepassingen toegankelijk en bruikbaar zijn voor iedereen. De toegankelijkheid van aangeboden informatie en diensten is namelijk niet voor iedereen vanzelfsprekend. Denk aan slechtzienden en blinden, ouderen met een verminderd gezichtsvermogen, maar ook mensen met beperkte handfunctie of een beperkte leesvaardigheid.

Webtoegankelijkheid steunt op de volgende 4 principes:

 • Waarneembaar: informatie en componenten van de gebruikersinterface moeten toonbaar zijn aan gebruikers op voor hen waarneembare wijze.
 • Bedienbaar: componenten van de gebruikersinterface en navigatie moeten bedienbaar zijn.
 • Begrijpelijk: Informatie en de bediening van de gebruikersinterface moeten begrijpelijk zijn.
 • Robuust: informatie moet voldoende robuust zijn om betrouwbaar geïnterpreteerd te kunnen worden door een breed scala van gebruikers.

  Elke overheidswebsite moet verplicht een toegankelijkheidsverklaring hebben. Deze legt gedetailleerd en duidelijk uit in welke mate de website voldoet aan de vooropgestelde normen en wordt regelmatig bijgewerkt.

2    Toegankelijkheidsverklaring Pidpa.be

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op pidpa.be;  de algemene website van de Pidpa.

Pidpa streeft ernaar haar website en -toepassingen toegankelijk te maken, overeenkomstig het bestuursdecreet van 7 december 2018 (opent in nieuw venster) waarmee de Europese Richtlijn 2016/2102 (opent in nieuw venster) is omgezet.
Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 2 april 2024.

 

3    Nalevingsstatus Pidpa.be

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA  omdat nog niet aan de onderstaande criteria is voldaan.

(Resultaten op basis van screening werd uitgevoerd volgens een vereenvoudigde toezichtsmethode met behulp van de Accessibility Check Tool ontworpen door FOD BOSA)

Niet-toegankelijke inhoud

Pidpa.be wordt nog verder getest op toegankelijkheid. Deze criteria worden dan ook verder aangevuld en geüpdatet naarmate de testen vorderen.

 

De onderstaande inhoud is nog niet toegankelijk om de volgende redenen:

Onevenredige last

Pidpa.be publiceert documenten. Die documenten voldoen niet altijd aan de vereisten voor toegankelijkheid.

Niet-naleving van het bestuursdecreet

 • Gebruik van semantische markeringen om benadrukte of speciale tekst te markeren is niet overal in orde (H49: Using semantic markup to mark emphasized or special text | WAI | W3C)
 • De minimum contrastverhoudingen worden niet altijd gehaald (G18: Ensuring that a contrast ratio of at least 4.5:1 exists between text (and images of text) and background behind the text | WAI | W3C en G145: Ensuring that a contrast ratio of at least 3:1 exists between text (and images of text) and background behind the text | WAI | W3C)
 • Alle functies zijn niet steeds beschikbaar via toetsenbord  (SCR20: Using both keyboard and other device-specific functions | WAI | W3C)
 • Om blokken te omzeilen via navigeren is er niet steeds een link beschikbaar.
  (G1: Adding a link at the top of each page that goes directly to the main content area | WAI | W3C)
 • Focus niet steeds zichtbaar (G149: Using user interface components that are highlighted by the user agent when they receive focus | WAI | W3C)
 • Soms zijn er duplicaat type id’s aanwezig (F77: Failure of Success Criterion 4.1.1 due to duplicate values of type ID | WAI | W3C)