Kwaliteit in onze werking: hiervoor zetten wij elke dag alles op alles. En dat bewijzen de door Pidpa behaalde certificaten:

  • 5 februari 1996: het Pidpa-laboratorium wordt officieel erkend voor de analyse van een brede waaier aan waterparameters in het domein van drink-, grond- en oppervlaktewater. En dat omwille van het Besluit van de Vlaamse regering houdende reglementering inzake de kwaliteit en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie (BVR 20 januari 2023). 
  • 10 december 2002: ons labo wordt geaccrediteerd volgend de EN ISO 17025:2005-norm voor een nog breder gamma analyseprocedures in verschillende vakgebieden. Op 23 april 2023 werd het nieuwe certificaat behaald voor de nieuwe EN ISO-norm 17025:2017 (geldig tot 1 juli 2026).