Kwaliteit in onze werking: hiervoor zetten wij elke dag alles op alles. En dat bewijzen de door Pidpa behaalde certificaten:

  • 5 februari 1996: het Pidpa-laboratorium wordt officieel erkend voor de analyse van een brede waaier aan waterparameters in het domein van drink-, grond- en oppervlaktewater. En dat omwille van het Besluit van de Vlaamse regering houdende reglementering inzake de kwaliteit en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie (BVR 13 december 2002). Na audit werd het certificaat in 2015 verlengd.
  • 10 december 2002: ons labo wordt geaccrediteerd volgend de EN ISO 17025:2005-norm voor een nog breder gamma analyseprocedures in verschillende vakgebieden. Op 17 oktober 2019 werd het nieuwe certificaat behaald voor de nieuwe EN ISO-norm 17025:2017 (geldig tot 1 juli 2026).