Vanaf 1 juli 2011 geldt voor heel Vlaanderen een uniform Algemeen waterverkoopreglement. 

Het Algemene Waterverkoopreglement (AWVR) is aangevuld met een Bijzonder Waterverkoopreglement (BWVR) dat specifiek is voor Pidpa.

Het Algemeen waterverkoopreglement en het Bijzonder Waterverkoopreglement moet je steeds samen lezen.

 

Algemeen waterverkoopreglement - AWVR

Het AWVR werd:

  • goedgekeurd bij Besluit van de Vlaamse regering van 8 april 2011 (Belgisch Staatsblad 10 juni 2011) 
  • gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse regering van 6 december 2013 (Belgisch Staatsblad 10 januari 2014)
  • gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse regering 5 februari 2016 (Belgisch Staatsblad 22 maart 2016)
  • gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse regering 24 mei 2019 (Belgisch Staatsblad 26 juni 2019)
     

Bijzonder waterverkoopreglement - BWVR

  • werd goedgekeurd door een ministerieel besluit van 31 maart 2020
  • het Ministerieel besluit tot goedkeuring werd op 17 augustus 2020 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad