Vanaf 1 juli 2011 geldt voor heel Vlaanderen een uniform Algemeen waterverkoopreglement. 

Het Algemene Waterverkoopreglement (AWVR) is aangevuld met een Bijzonder Waterverkoopreglement (BWVR) dat specifiek is voor Pidpa.

Het Algemeen waterverkoopreglement en het Bijzonder Waterverkoopreglement moet je steeds samen lezen.

 

Algemeen waterverkoopreglement - AWVR

Het AWVR werd:

  • goedgekeurd bij Besluit van de Vlaamse regering van 8 april 2011 (Belgisch Staatsblad 10 juni 2011) 
  • gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse regering van 6 december 2013 (Belgisch Staatsblad 10 januari 2014)
  • gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse regering 5 februari 2016 (Belgisch Staatsblad 22 maart 2016)
  • gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse regering 24 mei 2019 (Belgisch Staatsblad 26 juni 2019)
  • gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse Regering van 20 januari 2023 (Belgisch Staatsblad 8 maart 2023)

Bijzonder waterverkoopreglement - BWVR

  • werd goedgekeurd door een ministerieel besluit van 31 maart 2020
  • het Ministerieel besluit tot goedkeuring werd op 17 augustus 2020 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Afsprakenkader minnelijke schikking

Dit afsprakenkader vormt een aanvulling bij artikel 19 van het Algemeen Waterverkoopreglement dat de bepalingen vastlegt voor tussenkomst op de waterfactuur in geval van abnormaal hoog waterverbruik door een verborgen lek. Wanneer je niet voldoet aan alle voorwaarden van artikel 19 en dus geen minnelijke schikking krijgt toegekend, kan je - als is voldaan aan een aantal voorwaarden - aanspraak maken op een gunstmaatregel zoals vastgelegd in het afsprakenkader.