Gebruik van de website

Door de website te gebruiken, stemt u in met de inhoud van deze disclaimer. 

Pidpa besteedt veel aandacht en zorg aan haar website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan het gebeuren dat de informatie niet volledig, juist, nauwkeurig of actueel is. 

Pidpa kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld als gevolg van het gebruik van de informatie die op deze website voorkomt of van andere websites waarnaar wordt doorverwezen of als gevolg van de afwezigheid van een specifieke informatie.

Intellectuele eigendom

Alle rechten over de inhoud en de architectuur van deze website, en met name -doch niet uitsluitend- over de foto's, teksten, logo's, slogans, merknamen zijn voorbehouden. Ze worden beschermd door de nationale en internationale wetteksten en reglementaire teksten die elke bezoeker van de website noodzakelijkerwijs moet naleven.

Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van Pidpa of van de eventuele andere rechthebbenden is elke reproductie, verhuur, uitlening, radio-omroep of gebruik voor openbare uitvoering van deze website en de inhoud ervan, door om het even welk middel, verboden. Beperkte uittreksels van de inhoud van deze website mogen evenwel worden gebruikt zonder voorafgaande toestemming, voor zover de bron uitdrukkelijk en duidelijk wordt vermeld. Deze publicatie mag in geen geval en op geen enkele wijze worden vergoed.

Wijzigingen

Pidpa behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze disclaimer zonder aankondiging te wijzigen.

Contact

Eventuele gebreken met betrekking tot het gebruik van deze websites of tot de weergegeven informatie kunnen gemeld worden.