Veelgestelde vragen

Drinkwater

Aansluiting

Wat is het verschil tussen een tijdelijke en definitieve aansluiting?

Bij een tijdelijke aansluiting moet je nog starten met de bouw. De watermeter en de minibinneninstallatie worden in een tijdelijke werfput aan de rooilijn geplaatst.  Deze werfput staat in het verlengde van waar de watermeter later in de               woning zal komen. Wordt nadien de muur geplaatst waartegen de watermeter zal staan, dan kan je je watermeter van de werfput naar binnen laten verplaatsen.  Hiervoor doe je een aanvraag voor wijziging van je aansluiting. Wij maken hiervoor een offerte. Let op: hiervoor moet je wel een meerprijs betalen t.o.v. een definitieve aansluiting.

Bij een definitieve aansluiting kan de watermeter onmiddellijk op de juiste plaats gezet worden.  Wij voorzien een watermeter met minibinneninstallatie.

Ik wil individuele watermeters plaatsen ter vervanging van de gemeenschappelijk watermeter. Of ik wil (een) extra meter(s) bijplaatsen.

Het aanvragen van individuele meters gebeurt via dit aanvraagformulier. Je voegt de wijziging van het bouwplan of een schets met aanduiding van de gewenste wijzigingen toe. Wij komen bij je langs en maken een offerte.  Nadat je deze offerte hebt goedgekeurd en je eigen werken zijn uitgevoerd, gebeurt er een werfcontrole. Daarna wordt uw dossier verder uitgevoerd.

Let op: de wijziging van een drinkwateraansluiting kan maar door 1 persoon aangevraagd worden en zal ook aan die persoon gefactureerd worden. 

De extra watermeters plaatsen we:

 • nadat voor de eigen waterinstallatie een keuringsattest is afgeleverd
 • en nadat voor elke watermeter een afzonderlijke aanvraag is gebeurd.   Je moet hierbij een stopkraan en een goedgekeurde keerklep met leegloopkraantje voorzien.
Wat moet ik in orde brengen voor de afbraak van mijn pand?

Bij de afbraak van je pand is het niet voldoende om enkel de watermeter te laten wegnemen maar vraag je de volledige uitname van de aansluiting aan via dit formulier.  Dit om schade en bijhorende kosten te vermijden.

Wat is de kostprijs van een nieuwe aansluiting, een wijziging of uitname?

Onze prijzen vind je terug in onze tarievenlijst.

Moet mijn eigen waterinstallatie afgewerkt zijn vóór de nieuwe aansluiting kan worden uitgevoerd?

Nee, dat is niet nodig.

Keuring

Wanneer vraag ik een keuring aan?

De keuring is verplicht, zowel bij drinkwater als bij afvalwater.

Moet ik laten keuren bij een renovatie?

Bij een renovatie moet je opnieuw laten keuren. Is er niets gewijzigd aan de waterinstallatie, dan is deze keuring gratis. Voor het keuren van andere aanpassingen, zoals het plaatsen van een regenwaterput, een zwembad, een tweede badkamer of de omschakeling van een eigen waterwinning naar drinkwater (kraanwater), is de keuring betalend.

Ik heb een brief ontvangen dat ik mijn waterinstallatie moet laten keuren, maar de werkzaamheden zijn nog niet afgerond.

Contacteer onze klantendienst via T 0800 90 300 optie 3 om een afspraak te maken voor een voorlopige keuring. Indien nog niet alle minimale voorzieningen aanwezig zijn en de woning is nog onbewoond, dan verlengen we na bezoek gratis de keuringstermijn met 2 jaar.

Ik heb al een keuring laten uitvoeren maar Pidpa laat weten dat dit nog niet in orde is?

Staat er op je keuringsverslag dat je nog iets in orde moet brengen? Van zodra dit is gebeurd, contacteer je ons voor een herkeuring via T 0800 90 300 optie 3.

Staat er op je keuringsverslag dat jouw installatie conform is? Bezorg ons dan een kopie van dit keuringsverslag.

Kwaliteit

Ik heb momenteel minder druk op ons water, hoe komt dat?

Je kan tijdelijk minder druk hebben als er werken worden uitgevoerd door Pidpa. Wij proberen je vooraf hiervan te verwittigen. Soms kan een drukprobleem ook te wijten zijn aan een fout op de binnenleiding (o.a. defecte keerklep).

Om te testen of het drukprobleem een gevolg is van een tekortkoming op je eigen waterinstallatie kan je de druk testen aan je leegloopkraan. Heb je hier voldoende druk dan is mogelijk de keerklep defect. Tekortkomingen aan je eigen waterinstallatie moet je zelf (laten) herstellen.   Komt er weinig of geen druk uit het leegloopkraantje dan kan je Pidpa contacteren via 0800 90 300 optie 2.   Dit kan het gevolg zijn van werken of een schadegeval.

Ik zou graag mijn zwembadwater of mijn putwater laten analyseren.

Vraag hier je analyse aan, wij contacteren je zo snel mogelijk voor een afspraak.

Ik heb een kaartje ontvangen dat Pidpa gaat spoelen en dat ik daarom geen drinkwater mag afnemen. Mag ik dan ook geen toiletten doorspoelen of douchen?

Het is niet verboden om water af te nemen maar wij raden dit wel af. Als de leidingen gespoeld worden, dan kan het zijn dat er deeltjes ijzerbezinksel tijdens de spoeling in je eigen waterinstallatie terechtkomen.  Deze zijn niet schadelijk voor de gezondheid maar  als zij in de boiler, wasmachine of andere automatische toestellen terecht komen, kan dit voor defecten, verkleuringen en verstoppingen zorgen. Eventuele kosten zijn in dit geval steeds ten laste van de klant.

Moet ik mijn hoofdkraan dichtdraaien tijdens het spoelen van het waterleidingnet?

De hoofdkraan moet niet afgesloten worden. Het is voldoende om geen water af te nemen tijdens het spoelen.

Is bruin water of lucht op de leidingen schadelijk voor de gezondheid?

Lucht op de leidingen is zeker niet gevaarlijk. Bruin water kan verschillende oorzaken hebben.  Heeft het water een bepaalde geur? Je kan hiervoor steeds contact opnemen met Pidpa op het nummer 0800/90 300 en kiezen voor optie 2.

Druk op de waterleidingen: hoe werkt dat?

De drinkwaterbedrijven zetten de waterleiding onder druk door middel van hoger gelegen waterreservoirs, watertorens en pompen. Streken met grote hoogteverschillen delen zij op in verschillende distributiezones. Zo kunnen zij elke klant een voldoende druk op het leidingwater garanderen.

De druk op de waterleiding schommelt naar gelang van het verbruik. Overdag is het verbruik het grootst en daardoor de druk het laagst; ’s nachts is dat omgekeerd. Alle moderne installaties en toestellen zijn op die drukverschillen berekend.

Bij oudere toestellen en om te vermijden dat te veel water doorstroomt via de veiligheidsgroepen van sommige waterboilers kan het nodig zijn om een drukregelaar of drukverlager te plaatsen.

In hoge gebouwen kan de druk onvoldoende zijn om de bovenste verdiepingen van water te voorzien. In dat geval moeten opjaagpompen het water een duwtje geven. Deze opjaagpompen moeten steeds door het drinkwaterbedrijf goedgekeurd zijn.

Vraag aan uw drinkwaterbedrijf wat de normale waterdruk is in uw straat, zodat de leverancier of installateur van uw toestellen over de juiste informatie beschikt.

Pidpa hanteert hier een grenswaarde met een minimale levering aan de watermeter van 2 Bar. Doch kan de waterleverancier zich in geen enkel geval er toe verbinden een bepaald debiet of druk ter beschikking te stellen van de klant. Vermoed u een probleem met de druk in uw straat? Dan is het steeds aan te raden om de leegloopkraan te testen. Krijgt u hier voldoende druk, dient u contact op te nemen met uw installateur om na te gaan welke oplossing er kan geboden worden om voldoende druk te voorzien op uw binneninstallatie.

Druk op de waterleidingen: hoe werkt dat?

De drinkwaterbedrijven zetten de waterleiding onder druk door middel van hoger gelegen waterreservoirs, watertorens en pompen. Streken met grote hoogteverschillen delen zij op in verschillende distributiezones. Zo kunnen zij elke klant een voldoende druk op het leidingwater garanderen.

De druk op de waterleiding schommelt naar gelang van het verbruik. Overdag is het verbruik het grootst en daardoor de druk het laagst; ’s nachts is dat omgekeerd. Alle moderne installaties en toestellen zijn op die drukverschillen berekend.

Bij oudere toestellen en om te vermijden dat te veel water doorstroomt via de veiligheidsgroepen van sommige waterboilers kan het nodig zijn om een drukregelaar of drukverlager te plaatsen.

In hoge gebouwen kan de druk onvoldoende zijn om de bovenste verdiepingen van water te voorzien. In dat geval moeten opjaagpompen het water een duwtje geven. Deze opjaagpompen moeten steeds door het drinkwaterbedrijf goedgekeurd zijn.

Vraag aan uw drinkwaterbedrijf wat de normale waterdruk is in uw straat, zodat de leverancier of installateur van uw toestellen over de juiste informatie beschikt.

Pidpa hanteert hier een grenswaarde met een minimale levering aan de watermeter van 2 Bar. Doch kan de waterleverancier zich in geen enkel geval er toe verbinden een bepaald debiet of druk ter beschikking te stellen van de klant. Vermoed u een probleem met de druk in uw straat? Dan is het steeds aan te raden om de leegloopkraan te testen. Krijgt u hier voldoende druk, dient u contact op te nemen met uw installateur om na te gaan welke oplossing er kan geboden worden om voldoende druk te voorzien op uw binneninstallatie.

Proefproject Bonheiden

Wat gebeurt er tijdens dit proefproject?

In juni, juli, september en november 2021 worden er geactiveerde micro-organismen geplaatst in de septische putten van woningen en in de grachten door medewerkers van de firma Liquisens. Ondertussen monitoren wij de waterkwaliteit in de grachten om de impact van onze werkzaamheden in kaart te brengen.

Is dit product gevaarlijk?

Neen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft micro-organismen opgedeeld in vier risicogroepen. Alle micro-organismen die hier gebruikt worden, maken deel uit van categorie 1, welke geen gevaar vormen voor mens en dier. Het product is volledig vrij van genetisch gemodificeerde organismen en is gemaakt met 100% natuurlijke ingrediënten.

Hoe wordt dit product in de septische put van mijn woning geplaatst?

De inwoners van de betrokken woningen ontvangen plastic recipiënten met daarin 10 liter verdunde vloeistof. Deze vloeistof kunnen zij in het toilet laten leeglopen. Er is geen gevaar als er een hoeveelheid product gemorst wordt. Dit kan eenvoudig en veilig met een dweil of doek gereinigd worden.

Ben ik verplicht om deel te nemen?

Neen, deelname aan dit project is niet verplicht. Wij hopen natuurlijk op een groot aantal deelnemers zodat wij de resultaten van dit proefproject beter kunnen evalueren. Uiteindelijk hopen wij op voordelen voor u en de ganse buurt.

Het afvalwater van mijn woning loopt naar een sterfput in plaats van naar een gracht. Is dit proefproject voor mij dan belangrijk?

Ja. Indien het afvalwater in een sterfput terecht komt, kan deze put dichtslibben door een slechte werking met als gevolg een ophoping van vetten. De geactiveerde micro-organismen zullen deze gestolde vetten langzaam laten verdwijnen, waardoor de werking van de sterfput opnieuw verbetert.

Wat is de samenstelling van het product dat gebruikt wordt?

Het product bevat culturen van micro-organismen die in de natuur voorkomen en ook in de afvalwaterzuivering gebruikt worden. Daarnaast bevat het enzymen die door de bacteriën geproduceerd worden.

Is het product schadelijk voor planten en dieren?

Neen, de geselecteerde micro-organismen zijn ook in de natuur aanwezig en onschadelijk voor planten en dieren.

Vanaf wanneer zien we de eerste resultaten?

We verwachten dat er na enkele dagen al een zichtbare verbetering zal zijn, waarbij de geurhinder snel vermindert. De micro-organismen zullen langzaam ook inwerken op het slib dat aanwezig is in de beken. De bedoeling van dit proefproject is om de werking van de septische en infiltratieputten te verbeteren en te begrijpen hoelang de micro-organismen actief blijven.

Is dit éénmalig?

Het proefproject loopt tot eind 2021, waarna een evaluatie zal plaatsvinden. Afhankelijk van het resultaat, zal bekeken worden hoe hiermee in de toekomst omgegaan kan worden.

Heeft u een dringende vraag in het kader van dit proefproject?

Voor dringende vragen kan u steeds terecht op het nummer 0475 85 77 82.

Wat kunnen we zelf extra doen voor een maximale verbetering van de waterkwaliteit?

Je koopt best biologisch afbreekbare huishoudelijke reinigingsmiddelen. Kleine hoeveelheden huishoudelijke producten die niet of slecht biologisch afbreekbaar zijn, mogen wel in de installatie geloosd worden. Denk aan: detergenten voor de afwas, waspoeder voor de wasmachine en de vaatwas, kleine hoeveelheden sanitaire reiniger, wasverzachter, ontkalker, waterverzachter, agressieve reinigingsproducten (bv. voor frituurpan),…

Er zijn echter ook veel producten die een negatieve invloed hebben op werking van de gedoseerde micro-organismen en die daarom niet geloosd mogen worden: bleekwater, agressieve ontstoppers, verf en spoelwater van verf, white spirit, thinner, motorolie, producten voor ontwikkeling van foto’s, niet afbreekbare hygiënische doekjes, desinfecterende middelen (bv. Dettol),…

Regen-en afvalwater

Onderhoud riolering

Zit je afvoer verstopt?

Check dan via de toezichtput of het huisaansluitputje waar het probleem zit. Laat water lopen, bijvoorbeeld je keukenkraan, en open het deksel van de put:

 • Het putje is leeg: de verstopping zit in je eigen riolering. Je ontstopt of herstelt het probleem zelf.
 • Het putje is vol en het water stijgt: de verstopping zit in de openbare riolering. Neem snel contact met ons op.

Nieuwe rioleringsaansluiting

Wat is een standaard rioolaansluiting?

Een standaard aansluiting heeft een maximale diameter van 16 cm en ligt op een maximale diepte van 50 cm. Hiervoor betaal je eenmalig een aansluitingsrecht.

Facturen

Tussentijdse factuur

Ik wil het bedrag van mijn tussentijdse factuur aanpassen.

Het bedrag van de tussentijdse factuur kan je hier aanpassen.

Ik wil graag maandelijks betalen.

Wanneer je via een domiciliëring betaalt, kan je kiezen voor maandelijkse facturen. Je brengt dit hier in orde. Let op, je ontvangt geen maandelijkse afdruk op papier of per e-mail.

Ik heb een (tussentijdse) factuur ontvangen maar ik woon niet meer op dat adres.

Deze factuur moet je nog betalen.

Heb je je overnameformulier al aan Pidpa bezorgd? Je ontvangt van ons binnenkort een eindfactuur met een aanrekening tot aan de overnamedatum. De reeds ontvangen facturen brengen we vanzelfsprekend in mindering op jouw eindfactuur.

Heb je je verhuis nog niet aan ons doorgegeven? Bezorg ons zo snel mogelijk een volledig ingevuld overnameformulier

Ik heb een hoge tussentijdse factuur ontvangen.

Ben je net verhuisd? In afwachting tot je eerste verbruiksfactuur, rekenen we een bedrag aan o.b.v. het gemiddeld verbruik voor jouw gezinssituatie. Wil je dit bedrag aanpassen? Dit kan via dit formulier

Ontving je reeds een verbruiksfactuur voor dit adres? Mogelijk had je een hoger verbruik, waardoor ook het voorschotbedrag hoger ligt.

e-facturatie

Ik wil mijn facturen per e-mail ontvangen. Hoe gaat dit in zijn werk?

Zodra een nieuwe factuur beschikbaar is, ontvang je een e-mail met de samenvatting van je factuur en in bijlage je factuur in PDF-formaat. Je kan deze PDF van je factuur, als je dat wenst, opslaan en/of afdrukken. De betaling voer je daarna uit zoals je gewend bent. De betalingsvoorwaarden voor je elektronische factuur zijn gelijk aan de voorwaarden voor een factuur op papier. Inschrijven doe je hier

Als ik kies voor elektronische facturatie, regelt Pidpa dan ook meteen de betaling van mijn facturen?

Nee, het enige verschil met facturen op papier is dat je je facturen nu online i.p.v. op papier raadpleegt. Je betaling voer je nog steeds uit zoals je gewend bent (domiciliëring, online bankieren, bij je financiële instelling). Wens je dat Pidpa de betaling van je factuur automatisch regelt met je financiële instelling, dan vraag je hier een domiciliëring aan.

Wat is een opt-in?

Een opt-in is een expliciete overeenkomst tussen jou en Pidpa waarbij je akkoord gaat dat je je facturen elektronisch wenst te ontvangen. Deze facturen worden dan niet meer op papier verzonden.

Kan ik mijn e-mailadres aanpassen?

Je e-mailadres voor elektronische facturatie kan je wijzigen via de link onderaan in je e-mail of via deze webservice.

Ik kan mijn bijlage niet openen of de PDF is blanco.

Dit bestand kan je lezen met Acrobat Reader. Dit programma download je gratis http://get.adobe.com/nl/reader/Pidpa is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader.

Ik wil, naast mijn facturen, ook andere briefwisseling van Pidpa per e-mail ontvangen.

Bij Pidpa kan je ook de uitnodiging voor je meteropname per e-mail laten verzenden. Je kan je daarvoor inschrijven via deze webservice. Geef je je e-mailadres op voor elektronische facturatie of uitnodiging meteropname per e-mail, dan kan Pidpa dit ook gebruiken voor Pidpa-gerelateerde dienstverlening, zoals een klantentevredenheidsenquête. Het elektronisch verzenden van andere briefwisseling van Pidpa gebeurt momenteel nog niet. Herinneringsbrieven voor onbetaalde facturen bv. worden enkel op papier via de post verstuurd. Indien je kiest voor elektronische fakturatie, ontvang je wel gratis een herinneringsmail voor de vervaldag van je factuur.

Ik ben niet akkoord met de inhoud van de factuur, wat moet ik doen?

Bemerkingen of vragen over je factuur kan je doorgeven via dit formulier

Ik wens uitstel of een afbetalingsplan aan te vragen voor mijn factuur. Hoe doe ik dat?

Uitstel of een afbetalingsplan kan je aanvragen via dit formulier. Na het invullen van dit formulier onderzoeken onze diensten of je in aanmerking komt voor een afbetalingsplan. Dit wordt niet automatisch toegestaan.

Ik wil mijn facturen per domiciliëring betalen. Kan dit?

Een domiciliëring zorgt ervoor dat Pidpa de betaling van je factuur automatisch regelt met je financiële instelling kort na de vervaldatum van je factuur. Uiteraard kan dit ook voor elektronische facturen. Een domiciliëring aanvragen doe je hier.

Ik wil mijn facturen terug op papier ontvangen. Wat moet ik daarvoor doen?

Klik op de link onderaan in je e-mail of schrijf jezelf uit via deze webservice.

Ik heb een herinnering gekregen maar heb voor deze elektronische factuur geen e-mail ontvangen.

Misschien werd je factuur als 'spam' gemarkeerd.  Mogen we vragen het e-mailadres 'klant@correspondentie.pidpa.be’ te markeren als ‘veilige afzender’.  Op deze manier kunnen onze volgende e-mails zonder probleem herkend worden.  Je kan je openstaand saldo steeds hier raadplegen.

Verbruik

Een hoog verbruik: wat nu?

Je krijgt je factuur en je schrikt je een hoedje. Waarom moet je zoveel bijbetalen? Er kunnen meerdere oorzaken zijn:

 • Is je gezin uitgebreid?
 • Heb je extra sanitaire toestellen geïnstalleerd?
 • Gaf je de meterstanden juist door? 

Als onze facturatiedienst een stijging van 50% en meer dan 100m³ opmerkt, zet men dat op je verbruiksfactuur. Zo houden we alles mee in het oog.

En als het een lek is?

Ontdek makkelijk of er een lek is. Noteer ’s avonds je meterstand. Gebruik vanaf dan geen water meer. Staat de teller ’s morgens hoger? Dan heb je een lek. Vind je het lek niet of kun je het niet dichten? Schakel dan een loodgieter in. In dit filmpje ontdek je alles over de lektest.

En als het een lek is?

Ontdek makkelijk of er een lek is. Noteer ’s avonds je meterstand. Gebruik vanaf dan geen water meer. Staat de teller ’s morgens hoger? Dan heb je een lek. Vind je het lek niet of kun je het niet dichten? Schakel dan een loodgieter in. In dit filmpje ontdek je alles over de lektest.
 

Lekkage: hoge factuur?

Je kiest niet zelf voor een lek. En al zeker niet voor de hoge kosten. Indien er sprake is van een verborgen lek, kom je mogelijk in aanmerking voor een gunsttarief. Je moet dan wel eerst aan de voorwaarden voldoen volgens het Algemeen Waterverkoopreglement:

 • Je handelt als een goed huisvader: er mag dus geen kwaad opzet of bedrog in het spel zijn.
 • Je herstelt het lek.
 • Je kon de lekkage niet zien met het blote oog, het was dus een verborgen lek.
 • Je lekverlies moet minstens 100 m³ zijn of je lekverlies moet je gemiddelde jaarverbruik met minstens 50 % overschrijden. Het lekverlies wordt berekend door je totale verbruik te verminderen met je normale, gemiddelde verbruik.
 • Je bewijst dat er een lek was met de herstellingsfactuur. Of je laat onze medewerker de vaststelling doen.
 • Je volgde nauwgezet alle wettelijke en technische voorschriften waaraan de binneninstallatie moet voldoen. Met andere woorden, je hebt een conform keuringsbewijs.

Kun je alles afvinken? Dien dan, binnen zes maanden na de factuurdatum van de verbruiksfactuur, je dossier in met:

 • het lekdetectieverslag
 • de plaats van het lek
 • de herstellingsfactuur van de loodgieter
 • de huidige meterstand.

We evalueren je dossier. Misschien komt er nog een medewerker langs voor een extra controle. Aanvaarden we je dossier? Dan ontvang je een gunsttarief met minimum 50% korting op het lekverlies.

Private waterwinners

Ik heb een factuur voor mijn private waterwinning ontvangen, die ik niet (meer) gebruik.

Wanneer je je private waterwinning niet meer gebruikt, moet je dit aan VMM melden via dit formulier. Stuur een kopie van dit formulier naar Pidpa.

Ik ben niet akkoord met het aangerekende verbruik/periode op mijn factuur.

Hier vind je de informatie over het aangerekende verbruik. Ben je niet akkoord? Contacteer ons via ons contactformulier of bel onze klantendienst op T 0800 90 300 optie 1.

Waarom betaal ik een gemeentelijke vergoeding wanneer ik niet op de riolering ben aangesloten?

Iedereen die water gebruikt van een private waterwinning betaalt een vergoeding voor het afvoeren en het zuiveren van het water. Wanneer je zelf je water zuivert met een IBA, kan je een ecologische vrijstelling krijgen.

Ik verhuis. Wat moet ik doen?

Geef schriftelijk (brief of mail) je nieuwe adres door en het adres waar je vertrekt. Wij doen verder het nodige.

Betalingen

Domiciliëring

Wanneer wordt het bedrag van mijn factuur via mijn domiciliëring geïnd?

De betaling van je factuur gebeurt telkens automatisch op de vervaldatum of ten laatste de week na de vervaldatum.

Ik heb een domiciliering, maar ontvang toch een herinnering.

Je betaling kon niet doorgaan (onvoldoende saldo, rekening geblokkeerd,...)

Ik heb een domiciliering aangevraagd maar heb toch een factuur met een overschrijving ontvangen.

Toen we je factuur opmaakten, was je domiciliering nog niet actief. Betaal deze factuur nog via de overschrijving.

Kan ik de betaling via domiciliering tegenhouden omdat ik niet akkoord ben met de factuur?

Contacteer je bank om de betaling te annuleren. De volgende factuur zal opnieuw via je domiciliering gebeuren. Contacteer zeker onze klantendienst via T 0800 90 300 optie 1 om dit te melden.

Geldt een mandaat/domiciliering voor al mijn leveringsadressen?

Jouw domiciliering is aan je klantnummer gekoppeld (tenzij je zelf gevraagd hebt om deze maar aan 1 adres te koppelen), d.w.z. dat de betaling van al je leveringsadressen op dit klantnummer via je domiciliering zullen gebeuren.

Faciliteiten

Ik heb een afbetalingsplan maar heb niet betaald voor de vervaldatum van de maandelijkse schijf.

Contacteer onze klantendienst via T 0800 90 300 optie 1 zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken.

Welk rekeningnummer/mededeling moet ik gebruiken om aan Pidpa te betalen?

Je kan betalen op het rekeningnummer BE47 0963 1480 0080 met de gestructureerde mededeling die op je factuur staat. Factuur niet bij de hand? Hier vind je je openstaand saldo en gestructureerde mededeling.

Ik heb betaald met een foute mededeling of zonder mededeling.

Hier kan je nakijken of we jouw betaling hebben ontvangen. Staat het saldo nog open? Geef ons de details van je betaling hier even door, dan brengen we dit voor jou in orde!

Ik heb mijn factuur tweemaal betaald.

Wanneer we een betaling ontvangen terwijl je geen openstaand saldo hebt, storten we deze binnen de drie weken terug op het rekeningnummer waarvan we de betaling ontvingen.

Waar kan ik de geschiedenis van mijn betalingen terugvinden?

Je kan bij Pidpa een overzicht van je betalingen opvragen voor een bepaalde periode. Contacteer ons hiervoor.

Terugbetaling

Mijn factuur vermeldt een tegoed. Wanneer storten jullie dit?

We storten jouw tegoed drie weken na de factuurdatum op je rekening. Wanneer je nog andere openstaande facturen hebt, zullen wij deze eerst aanzuiveren en het (eventuele) verschil terugstorten.

Verhuis

Mijn firmagegevens ontbreken of zijn gewijzigd.

Indien enkel het BTW nummer of de rechtsvorm wijzigde, kan je dat hier doorgeven.
Wijzigden er nog andere gegevens (de naam van je zaak, het BTW nummer én de rechtsvorm,…)?
Bezorg ons zo snel mogelijk een volledig ingevuld overnameformulier. Vul bij vertrekkende klant de oorspronkelijke gegevens in van je bedrijf, en bij nieuwe klant de nieuwe gegevens.

Noteer de datum en de meterstand waarop je de wijziging wil laten ingaan.
Je kan het formulier aan ons bezorgen door dit op te laden op onze website. Je mag dit natuurlijk ook per post verzenden. Je ontvangt van ons een bevestiging wanneer de overzetting is gebeurd.

Het aantal gedomicilieerden op de welkomstbrief is niet correct.

Geef het juist aantal gedomicilieerden door via ons contactformulier, wij passen dit onmiddellijk voor je aan.

Ik heb sociaal tarief. Wordt dit automatisch overgezet naar mijn nieuwe adres?

Wanneer de opzeg in orde is voor je oude adres, heb je recht op het sociaal tarief in je nieuwe woning.

Op je bevestiging kan je zien of je sociaal tarief in orde is. Staat dit er niet op, contacteer ons via ons contactformulier of bel ons op T 0800 90 300 optie 1.

ik wil de waterlevering wijzigen van mijn persoonlijke naam naar mijn firma of omgekeerd.

Bezorg ons zo snel mogelijk een volledig ingevuld overnameformulier. Vul bij vertrekkende klant de oorspronkelijke gegevens in, en bij nieuwe klant de gewenste gegevens.

Noteer de datum en de meterstand waarop je de wijziging wil laten ingaan.
Je kan het formulier aan ons bezorgen door dit op te laden op onze website. Je mag het natuurlijk ook per post verzenden. Je ontvangt van ons een bevestiging dat de overzetting in orde is.       

Wat moet ik doen als ik de erfenis van een woning verwerp?

Bezorg ons het attest van verwerping via ons contactformulier.

Er is een nieuwe syndicus.

Geef de gegevens van de syndicus door via ons contactformulier. Wij passen dit onmiddellijk voor je aan.

Ik ben al verhuisd maar ik heb nog een tussentijdse factuur gekregen. Moet ik die betalen?

Deze factuur moet je nog betalen.

Heb je je overnameformulier al aan Pidpa bezorgd? Je ontvangt van ons binnenkort een eindfactuur met een aanrekening tot aan de overnamedatum. De reeds ontvangen facturen brengen we vanzelfsprekend in mindering op jouw eindfactuur.

Heb je je verhuis nog niet aan ons doorgegeven? Bezorg ons zo snel mogelijk een volledig ingevuld overnameformulier

Kan ik mijn verhuis telefonisch doorgeven?

Dit kan je niet telefonisch doorgeven. Kijk hier hoe je je verhuis regelt.

 

Watermeter

Meterstand doorgeven

Mijn meterstand wordt niet aanvaard.

Je meterstand is mogelijk een stuk hoger of lager dan het voorgaande jaar. Kijk je eerst even na of je de meterstand zeker juist afgelezen hebt?

Geef ons je meterstand hier door.

Ik heb geen uitnodiging gekregen voor de meterstand

Geef ons je meterstand hier door. 

Ik heb de verkeerde meterstand doorgegeven, hoe los ik dit op?

Contacteer ons via ons contactformulier of onze klantendienst op het nummer 0800 90 300 optie 1 om je correcte meterstand door te geven, wij passen je factuur aan.

Bij het opgeven van mijn meterstand kreeg ik de melding dat mijn verbruik abnormaal hoog of laag is, wat moet ik doen?

Kijk eerst na of je de juiste meterstand hebt doorgegeven. 

Is deze correct? Mogelijk heb je een (verborgen) lek. Hier kan je terugvinden hoe je dit kan nakijken.

Geen lek? Misschien heb je (éénmalig) meer verbruikt door het vullen van een zwembad, de tuin te sproeien,… Noteer de meterstand regelmatig, hier vind je gemiddeld verbruiken die je helpen een oorzaak te vinden.

Het kan natuurlijk ook dat je verbruik veel lager ligt dan vroeger. Is er iemand weggegaan uit de woning? 

Wanneer moet ik mijn meterstand doorgeven?

Wij krijgen graag jaarlijks je meterstand door om je verbruiksfactuur op te maken. Je ontvangt hiervoor een uitnodiging per post of per e-mail. Het moment dat je de uitnodiging ontvangt, hangt af van de regio waarin je woont. 

Wat gebeurt er als ik mijn meterstand niet doorgeef?

Wanneer we geen meterstand ontvangen, maken we een schatting. Het is mogelijk dat wij jouw verbruik hoger inschatten waardoor je teveel betaalt, of dat we jouw verbruik lager schatten waardoor je later nog zal moeten opleggen.

Ik kan de meterstand niet zelf aflezen, kan ik hier een afspraak voor maken.

Contacteer onze klantendienst via T 0800 90 300 optie 3 om een afspraak voor de meterlezing te maken.

Ik wil de meterstand doorgeven, maar heb mijn opnamebrief niet meer.

Je mag je meterstand doorgeven via ons contactformulier of bel ons op T 0800 90 300 optie 1

Mijn meterstand is geschat. Wat moet ik doen?

Kijk je meterstand na op de watermeter. Wijkt deze meer dan 10 m³ af van onze schatting? Geef je correcte meterstand zo snel mogelijk door ons contactformulier of bel ons op T 0800 90 300 optie 1

Is de meterstand door iemand van jullie opgemeten? Want ik heb hem niet doorgegeven

Op je factuur noteren we naast de meterstand de wijze van meteropname. Mogelijk kwam er een medewerker van Pidpa langs die de meterstand heeft opgenomen of hebben we een schatting gemaakt.

Ik wil de meterstand doorgeven, maar hij geeft een foutmelding bij de code op de brief.
 • Heb je al een verbruiksfactuur ontvangen? Mogelijk gaf je de meterstand al door, of gebeurde een schatting omdat we je meterstand niet tijdig ontvingen. Je kan dit nakijken op je factuur bij de meterstanden. 
  Schatting gebeurd? Controleer of je huidige meterstand meer dan 10 m³ afwijkt van de schatting. Zo ja, contacteer ons via ons contactformulier of onze klantendienst op het nummer 0800 90 300 optie 1 om je correcte meterstand door te geven, wij passen je factuur aan.
 • Nog geen verbruiksfactuur ontvangen? Contacteer ons via ons contactformulier of onze klantendienst op het nummer 0800 90 300 optie 1.

Schade

Wat moet men doen bij een schadegeval/ breuk?

Bij een schadegeval of leidingbreuk dient Pidpa zo snel mogelijk ingelicht te worden via het gratis telefoonnummer 0800 90 300 optie 2 of 4.

Vermeld duidelijk het adres waar de schade of leidingbreuk zich voordoet en beschrijf het waterverlies (veel waterverlies, gering, natte plek,…). Is er eventueel een dekseltje van Pidpa zichtbaar?

Op basis van deze gegevens kan door ons een eerste inschatting gemaakt worden over de ernst van het waterlek. Onze techniekers zullen zo snel mogelijk ter plaatse komen om het waterverlies te stoppen en de herstelling uit te voeren.

Indien het gaat om een schadegeval op de PE-huisaansluiting, kan u proberen deze zelf dicht te plooien om het waterverlies in te perken of te stoppen.
 

Pidpa heeft schade veroorzaakt aan mijn eigendom. Wat kan ik nu doen?

U maakt best een begroting op van de schade (inclusief foto’s, datum en adres van dit voorval,…) die u ons kan bezorgen via dis.schade@pidpa.be.  

Ook uw verzekeraar kan via dit mailadres met ons contact opnemen.

Varia

In je gemeente- drinkwater

Er ligt een hydrant op mijn privé-terrein. Kan ik deze laten verplaatsen?

Deze hydrant kan eventueel verplaatst worden al dan niet tegen betaling. Neem hiervoor contact met ons op.

Waar kan men terecht voor een adviesaanvraag verkaveling?

Dat kan je aanvragen bij je gemeente via het omgevingsloket.