Veelgestelde vragen

Digitale watermeter

Ik krijg binnenkort een digitale watermeter

Kan een digitale meter geplaatst worden als de put op grote afstand van de woning is?

Pidpa en onze aannemers plaatsen enkel nog digitale watermeters, ongeacht de afstand tot de woning. Bij een grotere afstand zou het kunnen dat de watermeter geen verbinding kan maken zodat niet niet alle functies beschikbaar zijn.

Wat als de digitale elektriciteits- en gasmeter ver van de digitale watermeter staan?

Ook als de digitale watermeter niet gekoppeld kan worden, wordt deze geplaatst. Een grote afstand bemoeilijkt de koppeling, maar ook omgevingselementen zoals bv. dikke muren of metalen deksels kunnen de verbinding hinderen. Niet alle functies van de digitale meter zijn dan beschikbaar maar de meter blijft uiteraard wel de verbruiken registreren.

Wat als de put waar de digitale watermeter moet komen altijd vol water komt te staan?

Als klant hoor je de meterlocatie sowieso watervrij te maken. De digitale watermeter is binnenin omgeven met een gel die hem waterdicht maakt en zodoende de elektronica beschermt. Als de meter onder water komt te staan, dan geraken zijn uitgestuurde signalen echter niet meer tot bij de elektriciteitsmeter.

Wat als ik de afspraak niet bevestig?

Om de afspraak te laten doorgaan, is het noodzakelijk dat je de afspraak bevestigt. 
Indien je de afspraak niet bevestigt, zal de aannemer je proberen te contacteren, dit kan telefonisch, per sms, per mail of wij komen langs.

Wat moet ik doen om mij voor te bereiden op de vervanging?

Om de metervervanging te kunnen uitvoeren moeten wij de watermeter vlot kunnen bereiken:

 • zorg ervoor dat de watermeter probleemloos kan weggenomen en vervangen worden
 • verwijder eventuele obstakels die de toegang to de watermeter bemoeilijken
 • indien aanwezig: zorg er ook voor dat de digitale elektriciteitsmeter toegankelijk is
Waarom krijgen mijn buren een digitale meter en ik nog niet?

Tegen 2030 worden overal in Vlaanderen digitale watermeters geplaatst. De exacte planning is afhankelijk van verschillende factoren (zoals de diameter en leeftijd van je watermeter) en wordt vastgelegd door jouw waterbedrijf. We nemen contact met je op zodra je aan de beurt bent.

Hoe herken ik de aannemer?

De technici komen bij je langs op de afgesproken dag. 
Je herkent hen aan hun logo’s zoals op de uitnodigingsbrief vermeld.
Ze hebben ook altijd een sticker op hun kledij of een tablet van de Digitale Watermeter en van Fluvius bij. Op de bestelwagen vind je meestal het logo terug.

Het is vandaag niet gelukt om een digitale watermeter bij jou te installeren. Maak je geen zorgen: jouw huidige (analoge) watermeter blijft perfect functioneren.
 • Wanneer krijg ik wel een digitale watermeter?

  Tegen 2030 worden overal in Vlaanderen digitale watermeters geplaatst. De exacte planning is afhankelijk van verschillende factoren (zoals de diameter en leeftijd van je watermeter) en wordt vastgelegd door jouw waterbedrijf. We nemen contact met je op zodra je aan de beurt bent.
   
 • Wat moet ik intussen doen?

  Er verandert voorlopig niets voor jou. Jouw analoge watermeter blijft op dezelfde manier werken als vroeger. Dat betekent dat jouw waterbedrijf nog steeds contact met jou zal opnemen om de meterstand manueel door te geven voor het opmaken van de jaarlijkse verbruiksfactuur. Dat kan via het e-loket, via het papieren meteropnamekaartje of telefonisch.
Zal ik water hebben tijdens de vervanging?

Neen, tijdens de vervanging heb je tijdelijk geen water.

Hoe gaat de inbouw van een digitale meter in zijn werk?

Je ontvangt een uitnodigingsbrief van Fluvius of van je waterbedrijf. De aannemer geeft een datum waarop de meter wordt vervangen. De bestaande analoge meter wordt uitgehaald en op de zelfde plaats wordt de digitale meter geplaatst, in principe zijn er geen verdere aanpassingen nodig.

Waarom is er een samenwerking tussen Fluvius en je waterbedrijf?

Fluvius is reeds enige tijd de digitale energie- en gasmeter aan het uitrollen. Een samenwerking tussen de nutsbedrijven van energie, gas en drinkwater is bijgevolg een logische stap.  

Hoe wordt het verbruik op de oude meter afgerekend?

De meterstand van je oude en nieuwe meter wordt genoteerd op het moment van de vervanging. Bij de opmaak van je jaarlijkse verbruiksfactuur wordt zowel het verbruik van je oude als nieuwe watermeter aangerekend.

Begint de digitale meter vanaf nul te tellen?

De nieuwe digitale watermeter start meestal op 0. Uitzonderingen zijn mogelijk. Meters waarop reeds een verbruik geregistreerd werd, hiervan zal de beginstand genoteerd worden op de handcomputer van de technieker. Je betaalt uiteraard niet voor het verbruik dat de meter al heeft geregistreerd.

Kan ik nu al een digitale watermeter aanvragen?

Neen, je kan geen digitale watermeter aanvragen. Tegen 2030 worden overal in Vlaanderen digitale watermeters geplaatst. De exacte planning is afhankelijk van verschillende factoren (zoals de diameter en leeftijd van je watermeter) en wordt vastgelegd door jouw waterbedrijf. We nemen contact met je op zodra je aan de beurt bent.

De aannemer slaagt er niet in de digitale watermeter te plaatsen, wat moet ik nu doen?

De waterbedrijven plaatsen enkel op aansluitingen die voldoen aan een aantal voorwaarden. Indien jouw aansluiting hier niet aan voldoet, wordt er voorlopig bij jou (nog) geen digitale watermeter geplaatst.

Is er een aardingsklem bevestigd op de oude watermeter?

Bij sommige installaties is een aardingsklem vastgemaakt geplaatst op de (moeren van de) watermeter of op de aftakking zelf (dus vóór de watermeter). Dit is niet conform het AREI en de voorschriften van de watermaatschappijen.

Volgens het AREI moet de sanitaire binneninstallatie verbonden worden met de hoofdaardingsklem via een equipotentiaalverbinding. 

 

Indien je vaststelt dat dit op heden het geval is bij jouw woning, vragen we om de aardings/equipotentiaalverbinding voor ons bezoek te (laten) verhangen/in regel te (laten) stellen. Indien onze water-techniekers ter plaatse zouden vaststellen dat de klem nog bevestigd is aan de aftakking incl. watermeter, zal de watermetervervanging niet kunnen plaatsvinden en kan bovendien een kost aangerekend worden voor het onnodige bezoek van onze water-techniekers.

Hoe kan ik een afspraak bevestigen of verplaatsen?

Je kreeg een uitnodigingsbrief van jouw waterbedrijf
contacteer ons op 0800 90 300

Je kan een afspraak eenvoudig maken, verplaatsen of annuleren via https://mijn.pidpa.be/

 • Meld je aan via itsme
 • Is je klantnummer nog niet gekoppeld? Koppel je klantnummer aan je account a.h.v. je ordernummer

Je kreeg een uitnodigingsbrief van Fluvius
contacteer de externe aannemer Unit-T: 015 68 77 00

Praktische vragen en werking digitale watermeter

Kan ik een digitale watermeter weigeren?

Neen, je kan de plaatsing van een digitale watermeter niet weigeren. 

Het decreet van 15 juli 2022 regelt de uitrol en het beheer van digitale watermeters in het Vlaamse Gewest.  Dit decreet legt de Vlaamse waterbedrijven op om - waar technisch mogelijk - tegen eind 2030 een digitale watermeter te plaatsen.

Het Grondwettelijk Hof besliste (cf. arrest nummer 129/2023 van 21/09/2023) dat personen die gevoelig zijn aan elektromagnetische velden en hinder ondervinden van de elektromagnetische straling van de draadloze watermeter, tegen betaling kunnen kiezen voor een digitale watermeter die via een kabel communiceert. Momenteel is dit type watermeters nog niet beschikbaar maar hier wordt volop aan gewerkt. 

Wat is een digitale meter?

Net als je klassieke analoge watermeter meet de digitale meter jouw waterverbruik. 

Het grote verschil is dat hij een elektronische display en ingebouwde communicatietechnologie heeft.

Daarmee kan het toestel zelf gegevens verzenden en ontvangen. 

Zo kan de watermeter communiceren met de digitale elektriciteitsmeter en gegevens doorsturen naar je waterbedrijf.  

Jouw meterstand wordt op die manier van op afstand 'uitgelezen'. Je krijgt met andere woorden niet langer een meterbrief en hoeft geen meterstand meer door te geven. 

Wat zijn de voordelen van een digitale meter?

Meer comfort:

 • je moet als gebruiker niet langer jaarlijks de meterstand doorgeven. 
 • In geval van een overname is de meterstand op datum van de verhuis gekend.
 • Via het klantenportaal kan je je verbruik in detail opvolgen. Hou er rekening mee dat het na de plaatsing van de digitale watermeter tot 72 uur kan duren voor de eerste gegevens beschikbaar zijn in het klantenportaal.
Waarom moet mijn watermeter vervangen worden?

Wij vervangen systematisch onze watermeters. Het is opgelegd door de wetgever dat tegen 2030 alle watermeters digitaal moeten zijn.

Deze onderhoudstaak valt onder de verantwoordelijkheid als drinkwaterexploitant, daarom dragen wij hiervan de kosten.

Moet ik betalen voor deze vervanging?

Neen, deze onderhoudstaak valt onder de verantwoordelijkheid als drinkwaterexploitant, daarom dragen wij hiervan de kosten.

Is er een stopcontact of wifi nodig voor de digitale watermeter?

Neen, de digitale meter werkt op een batterij. Het verbruik van de digitale watermeter is minimaal, de batterij heeft dan ook een levensduur van een 15 à 16 jaar.

Stijgt mijn waterfactuur na de plaatsing van de digitale watermeter?

Neen, de analoge en digitale watermeter registeren even nauwkeurig het waterverbruik. Dit verbruik wordt op dezelfde manier aangerekend.

Kan ik met een digitale meter zomaar worden afgesloten?

Neen, de komst van de digitale watermeter verandert niets aan de regels die nu gelden voor het afsluiten van water als je jouw factuur niet betaalt of je waterbedrijf niet toelaat haar onderhoudstaken uit te voeren.

Wat als er geen mobiel netwerk aanwezig is?

Voor deze watermeters zal de data gecapteerd worden op de oude manier, namelijk meterindexen doorgeven aan het waterbedrijf. Op lange termijn zal er een stand-alone oplossing voorzien worden, maar die is nu nog niet van toepassing.

Moet ik mijn digitale meter beschermen tegen vorst?

Ja, alle meters die bestaan bevatten water en dit water kan uitzetten als het vriest. De watermeter heeft wel de functie om de omgevingstemperatuur op te meten en kan een alarm uitsturen indien deze te koud wordt.

Wat als er een elektriciteitspanne is?

Heb je tijdelijk geen stroom door een panne? Is de elektriciteitsmeter buiten dienst gesteld? Dan blijft de digitale watermeter wel werken en komt er dus nog water uit je kraan. 

De watermeter bezit bovendien een batterij die de metergegevens verzamelt, dus alle gegevens zullen opgeslagen blijven. Alleen kunnen deze metergegevens niet naar ons doorgestuurd worden als er geen elektriciteit is.

Versturen de digitale meters mijn data op een veilige manier?

Digitale watermeters versturen alle meterdata op een veilige manier, dankzij volgende feiten:

 • Om meterdata te versturen wordt gebruik gemaakt van een geheel beveiligd netwerk.
 • Meterdata wordt versleuteld verzonden van de watermeter naar de waterbedrijven.
 • In het bijzondere geval dat meterdata onderschept zou worden, is deze versleuteld en anoniem.
Wat betekent de digitale meter voor mijn privacy? Kan mijn persoonlijke waterverbruik worden gemonitord?

Jouw waterbedrijf heeft geen toegang tot real-time metergegevens en kan dus bij wijze van spreken niet weten of je momenteel een bad laat lopen of de vaatwasser hebt opstaan. Wat precies verstuurd wordt, is het volledige waterverbruik van de dag voordien, uitgesplitst per uur..

Ik ben erg gevoelig voor draadloze signalen of elektromagnetische straling. Hoe zit dat met digitale meters?

Uit onderzoek is gebleken dat de straling zeer beperkt is: de digitale meter stuurt 1x per dag een signaal door (duurtijd is een fractie van een seconde). De elektromagnetische straling van een gekoppelde digitale watermeter is lager dan de straling van wifi of een gsm signaal.

Komt er ook een digitale elektriciteits- en gasmeter?

Er wordt in synergie gewerkt tussen de distributienetbeheerder van energie (Fluvius) en jouw waterbedrijf, waardoor in één beweging er zowel een digitale water- energie en/of gasmeter wordt geplaatst.

Hoe lees ik mijn digitale watermeter af?

Druk op de blauwe knop om de gegevens op de display van je digitale watermeter te laten verschijnen.

Wanneer krijg ik een digitale watermeter?

Momenteel is het niet mogelijk om zelf een digitale watermeter aan te vragen. Tegen 2030 worden overal in Vlaanderen digitale watermeters geplaatst. De exacte planning van deze uitrol wordt vastgelegd door jouw waterbedrijf. We nemen contact met je op zodra je aan de beurt bent.

Ik kreeg net een meterbrief, maar mijn analoge meter werd zonet vervangen door een digitale meter. Moet ik mijn meterstand doorgeven?

Heb je een digitale watermeter én een digitale elektriciteitsmeter, dan hoef je je meterstand niet meer door te geven. Deze wordt automatisch naar ons doorgestuurd.
Heb je enkel een digitale watermeter, maar nog geen digitale elektriciteitsmeter, dan zal je nog een meterbrief van ons ontvangen en zal je je meterstand zelf nog moeten doorgeven. 

De watermeter verstuurt zijn gegevens via de digitale elektriciteitsmeter. Omdat je nog geen digitale elektriciteitsmeter hebt, kan je digitale watermeter nog geen gegevens naar ons doorsturen. Door bepaalde omgevingsomstandigheden kan de connectie tussen watermeter en elektriciteitsmeter van slechte kwaliteit zijn. Ook in dat geval kan het zijn dat er geen meterstanden automatisch doorgestuurd worden en je zelf de meterstand moet doorgeven.

Zodra jouw elektriciteitsmeter vervangen is door een digitaal exemplaar, zal Fluvius de verbinding maken tussen de digitale watermeter en elektriciteitsmeter. Eens de verbinding er is, krijgt jouw digitale watermeter veel meer mogelijkheden.
 

Hoe wordt mijn verbruik gefactureerd bij een metervervanging?

De jaarlijkse verbruiksfactuur ontvang je op een vast tijdstip. Het is dus mogelijk dat je deze factuur pas maanden na de metervervanging krijgt. Op deze factuur zullen beide watermeters en hun meterstanden vermeld staan.

De digitale watermeter wordt meteen na plaatsing vanop afstand uitgelezen. Enkel als we door een technisch probleem de meter niet vanop afstand kunnen uitlezen, ontvang je volgend jaar nog een meterbrief of komt er uitzonderlijk nog een meteropnemer langs.

Veiligheid en privacy

Is een digitale watermeter veilig? Wat met de straling?

Uit onderzoek is gebleken dat de straling zeer beperkt is: de digitale meter stuurt 1x per dag een signaal door (duurtijd is een fractie van een seconde). De elektromagnetische straling van een gekoppelde digitale watermeter is lager dan de straling van wifi of een gsm signaal.

Hoe gaat het waterbedrijf om met deze gegevens?

Zoals steeds gaan we op een professionele manier om met vertrouwelijke gegevens, met respect voor privacy en hiermee voldoen we aan de meest strenge wettelijke vereisten.

Welke gegevens versturen de digitale watermeters?

Het nummer van de watermeter, de meterstand en eventuele alarmen.

Wie heeft toegang tot mijn data en wat kan ermee gedaan worden? Zouden gemeenten in de toekomst deze data kunnen raadplegen om het waterverbruik in de zomer te monitoren?

Volgens de nieuwe EU Data Act kunnen publieke organisaties aan dit soort gegevens. De overheid kan, mits specifiek doel/reden, gegevens opvragen aan ondernemingen. Het monitoren van waterverbruik tijdens periodes van droogte is nog niet aan de orde daar dit nog niet is opgenomen in een decreet.

Kan Fluvius het waterverbruik opvolgen?

Neen, het is onmogelijk voor Fluvius om het waterverbruik van een klant te zien/opvolgen/rapporteren. Dit wil dus ook zeggen dat onze klanten hun waterverbruik niet zullen vinden in de Fluvius online tools die beschikbaar zijn.

Is de meter afleesbaar in donkere ruimtes (inkomhallen, kelders)? Is het display verlicht?

Neen, de display is niet verlicht. Je zal licht moeten aansteken, of een zaklamp moeten gebruiken, om je digitale watermeter af te lezen.

De meternummer op mijn uitnodigingsbrief komt niet overeen met de meter die geinstalleerd is.

In dat geval zal de metervervanging niet kunnen plaatsvinden.

Hoeveel meters zullen in het totaal ingezet worden?

Voor Pidpa zullen in totaal circa 600.000 meters vervangen moeten worden door een digitaal exemplaar.

Wat kan ik doen met mijn digitale watermeter?

Kan ik op mijn digitale watermeter zien of er een lek is?

Ja, dat kan. Dagelijks stuurt de digitale watermeter meterstanden door. Via ons E-loket kan je je verbruiksgegevens per uur, dag, week, maand of jaar opvolgen. Hou er wel rekening mee dat het enkele dagen kan duren vooraleer de meterstanden beschikbaar zijn in het E-loket.

Merk je dat je elk uur van de dag water verbruikt, dan heb je waarschijnlijk ergens een lek. Bekijk hier de video om een lek-check te doen

Kan ik een digitale meter weigeren?

Nee, de wetgeving schrijft voor dat elke abonnee verplicht is de functionaliteiten te aanvaarden die verbonden zijn aan de digitale watermeter, zoals het waterverbruik op afstand opvolgen, de klant waarschuwen bij afwijkend verbruik of bij terugstroom. Ook het vervangen van een watermeter behoort tot de onderhoudstaken van het drinkwaterbedrijf.  

Bovendien heeft het drinkwaterbedrijf het recht om publieke én private gebouwen te betreden om deze onderhoudstaken uit te voeren.

Wat na de uitvoering van de werken?

In lege binnenleidingen die opnieuw vollopen komen er soms deeltjes los die problemen kunnen veroorzaken aan de boiler of het toilet. We raden je daarom aan om na de werken de koudwaterkranen gedurende enkele minuten open te zetten. Haal wel eerst het zeefje uit de kranen, zodat dit niet verstopt. Toiletten zijn gevoelig aan verstopping, spoel ze daarom pas op het laatst door.

Welke gegevens kan ik aflezen van de digitale meter?
 1. Je waterverbruik: voor de punt zie je het aantal m³, na de punt in liter. In dit voorbeeld 243,098 m³ of 243 098 liter.
 2. De batterij van je watermeter is bijna leeg.
 3. Je watermeter is verbonden met je elektriciteitsmeter.
 4.  Eén van volgende meldingen is actief:
  1. Er stroomt geen water door je watermeter.
  2. Water van je binneninstallattie stroomt terug. Je terugslagklep werkt mogelijk niet of slecht.
 5. Er stroomt water door je watermeter.
 6. Dit symbool toont aan dat de watermeter meet volgens de wettelijke richtlijnen.

digitale watermeter

Moet er nog een meteropnemer langskomen om de meterstanden van mijn digitale meter op te nemen?

Neen, de digitale meter wordt meteen na plaatsing vanop afstand uitgelezen. Er komt dus geen meteropnemer meer bij je langs. Enkel als een technisch probleem ervoor zorgt dat we de meter niet vanop afstand kunnen uitlezen, dan ontvang je een meterbrief of komt er uitzonderlijk wel nog een meteropnemer langs.

Kan ik de gegevens in de gebruikerspoort van de digitale watermeter zelf uitlezen en gebruiken?

Ja, je kan de gegevens aflezen via het display van de digitale watermeter of uitlezen via de P1-poort van de elektriciteitsmeter. Via deze gebruikerspoort kunnen applicaties worden aangesloten die energie en waterverbruik kunnen aflezen. Dit zijn externe partijen waar de waterbedrijven geen samenwerking mee hebben. Deze applicaties zijn nog volop in ontwikkeling. Bij vragen over het aflezen van waterverbruik via deze apps, contacteert u best de leverancier rechtstreeks. Hoe je deze gebruikerspoort kan activeren vind je op www.fluvius.be/gebruikerspoort.

Zal de digitale watermeter overmatig gebruik doorgeven wanneer er bij extreme droogte een verbod geldt om zwembaden te vullen?

Met real time data aan de slag gaan, is nog niet mogelijk. De data wordt één keer per dag doorgestuurd. Momenteel zou het niet mogelijk zijn dit effectieve moment te traceren. Echter, het vullen van het zwembad geeft sowieso een piek in het verbruik van één dag dus dit zou je wel zien.

Wat betekent de sticker met ‘Digitale Watermeter’ op mijn elektriciteitsmeter?

Je hebt al een digitale watermeter maar nog geen digitale elektriciteitsmeter. Op jouw huidige elektriciteitsmeter hangt in dat geval een sticker met cijfers.

Digitale watermeter met sticker

Op het moment dat Fluvius jouw elektriciteitsmeter vervangt door een digitaal exemplaar, wordt er een verbinding gemaakt tussen de digitale watermeter en de elektriciteitsmeter. Dat doet de technieker (of aannemer) van Fluvius aan de hand van de gegevens op de sticker. Laat de sticker dus zeker hangen!

Eenmaal verbonden met de digitale elektriciteitsmeter krijgt jouw digitale watermeter veel meer mogelijkheden en krijgen we onder andere jouw meterstand automatisch door.

Ik heb nog geen digitale energiemeter, maar wel een digitale watermeter. Moet ik nog zelf mijn meterstand doorgeven?

Zolang je geen digitale elektriciteitsmeter hebt, blijf je een meterbrief ontvangen en zal je jouw meterstand zelf moeten doorgeven.

De watermeter verstuurt zijn gegevens via de digitale elektriciteitsmeter. Omdat je nog geen digitale elektriciteitsmeter hebt, kan je digitale watermeter nog geen gegevens naar ons doorsturen.

Zodra jouw elektriciteitsmeter vervangen is door een digitaal exemplaar, zal Fluvius de verbinding maken tussen de digitale watermeter en elektriciteitsmeter. Eens de verbinding er is, krijgt jouw digitale watermeter veel meer mogelijkheden.

Waar kan ik mijn verbruik opvolgen?

Vandaag kan u uw meterstand aflezen op de display van uw digitale watermeter. Druk op de blauwe knop om de gegevens op de display van je digitale watermeter te laten verschijnen.

Registreer je op mijnPidpa en ga naar 'Verbruik digitale watermeter'. Hier kan je je verbruik (per uur, dag, week, maand of jaar) van de digitale meter opvolgen en exporteren naar excel. Wees je er wel van bewust dat dit geen live data zijn, er zit een vertraging van 2 à 3 dagen op.

Is je digitale meter nog maar pas geïnstalleerd? Dan kan het zijn dat de meterstanden nog niet zichtbaar zijn in mijnPidpa. Neem na een week opnieuw een kijkje. Dit probleem lost zichzelf op.

Tot slot kan je via de P1-poort van de digitale elektriciteitsmeter applicaties aansluiten die jouw energie- en waterverbruik aflezen. Dit zijn externe partijen waar de waterbedrijven geen samenwerking mee hebben. Deze applicaties zijn nog volop in ontwikkeling. Bij vragen over het aflezen van jouw waterverbruik via deze apps moet je rechtstreeks contact opnemen met de leverancier van jouw applicatie.

Hoe je deze gebruikerspoort kan activeren, vind je op www.fluvius.be/gebruikerspoort.

Drinkwater

Aansluiting

Wat is het verschil tussen een tijdelijke en definitieve aansluiting?

Bij een tijdelijke aansluiting moet je nog starten met de bouw. De watermeter en de minibinneninstallatie worden in een tijdelijke werfput aan de rooilijn geplaatst.  Deze werfput staat in het verlengde van waar de watermeter later in de               woning zal komen. Wordt nadien de muur geplaatst waartegen de watermeter zal staan, dan kan je je watermeter van de werfput naar binnen laten verplaatsen.  Hiervoor doe je een aanvraag voor wijziging van je aansluiting. Wij maken hiervoor een offerte. Let op: hiervoor moet je wel een meerprijs betalen t.o.v. een definitieve aansluiting.

Bij een definitieve aansluiting kan de watermeter onmiddellijk op de juiste plaats gezet worden.  Wij voorzien een watermeter met minibinneninstallatie.

Ik wil individuele watermeters plaatsen ter vervanging van de gemeenschappelijk watermeter. Of ik wil (een) extra meter(s) bijplaatsen.

Het aanvragen van individuele meters gebeurt via dit aanvraagformulier. Je voegt de wijziging van het bouwplan of een schets met aanduiding van de gewenste wijzigingen toe. Wij komen bij je langs en maken een offerte.  Nadat je deze offerte hebt goedgekeurd en je eigen werken zijn uitgevoerd, gebeurt er een werfcontrole. Daarna wordt uw dossier verder uitgevoerd.

Let op: de wijziging van een drinkwateraansluiting kan maar door 1 persoon aangevraagd worden en zal ook aan die persoon gefactureerd worden. 

De extra watermeters plaatsen we:

 • nadat voor de eigen waterinstallatie een keuringsattest is afgeleverd
 • en nadat voor elke watermeter een afzonderlijke aanvraag is gebeurd.   Je moet hierbij een stopkraan en een goedgekeurde keerklep met leegloopkraantje voorzien.
Wat moet ik in orde brengen voor de afbraak van mijn pand?

Bij de afbraak van je pand is het niet voldoende om enkel de watermeter te laten wegnemen maar vraag je de volledige uitname van de aansluiting aan via dit formulier.  Dit om schade en bijhorende kosten te vermijden.

Wat is de kostprijs van een nieuwe aansluiting, een wijziging of uitname?

Onze prijzen vind je terug in onze tarievenlijst.

Moet mijn eigen waterinstallatie afgewerkt zijn vóór de nieuwe aansluiting kan worden uitgevoerd?

Nee, dat is niet nodig.

Keuring

Wanneer vraag ik een keuring aan?

De keuring is verplicht, zowel bij drinkwater als bij afvalwater.

Moet ik laten keuren bij een renovatie?

Bij een renovatie moet je opnieuw laten keuren. Is er niets gewijzigd aan de waterinstallatie, dan is deze keuring gratis. Voor het keuren van andere aanpassingen, zoals het plaatsen van een regenwaterput, een zwembad, een tweede badkamer of de omschakeling van een eigen waterwinning naar drinkwater (kraanwater), is de keuring betalend.

Ik heb een brief ontvangen dat ik mijn waterinstallatie moet laten keuren, maar de werkzaamheden zijn nog niet afgerond.

Contacteer onze klantendienst via T 0800 90 300 om een afspraak te maken voor een voorlopige keuring. Indien nog niet alle minimale voorzieningen aanwezig zijn en de woning is nog onbewoond, dan verlengen we na bezoek gratis de keuringstermijn met 2 jaar.

Ik heb al een keuring laten uitvoeren maar Pidpa laat weten dat dit nog niet in orde is?

Staat er op je keuringsverslag dat je nog iets in orde moet brengen? Van zodra dit is gebeurd, contacteer je ons voor een herkeuring via T 0800 90 300.

Staat er op je keuringsverslag dat jouw installatie conform is? Bezorg ons dan een kopie van dit keuringsverslag.

Kwaliteit

Druk op de waterleidingen: hoe werkt dat?

De drinkwaterbedrijven zetten de waterleiding onder druk door middel van hoger gelegen waterreservoirs, watertorens en pompen. Streken met grote hoogteverschillen delen zij op in verschillende distributiezones. Zo kunnen zij elke klant een voldoende druk op het leidingwater garanderen.

De druk op de waterleiding schommelt naar gelang van het verbruik. Overdag is het verbruik het grootst en daardoor de druk het laagst; ’s nachts is dat omgekeerd. Alle moderne installaties en toestellen zijn op die drukverschillen berekend.

Bij oudere toestellen en om te vermijden dat te veel water doorstroomt via de veiligheidsgroepen van sommige waterboilers kan het nodig zijn om een drukregelaar of drukverlager te plaatsen.

In hoge gebouwen kan de druk onvoldoende zijn om de bovenste verdiepingen van water te voorzien. In dat geval moeten opjaagpompen het water een duwtje geven. Deze opjaagpompen moeten steeds door het drinkwaterbedrijf goedgekeurd zijn.

Vraag aan uw drinkwaterbedrijf wat de normale waterdruk is in uw straat, zodat de leverancier of installateur van uw toestellen over de juiste informatie beschikt.

Pidpa hanteert hier een grenswaarde met een minimale levering aan de watermeter van 2 Bar. Doch kan de waterleverancier zich in geen enkel geval er toe verbinden een bepaald debiet of druk ter beschikking te stellen van de klant. Vermoed u een probleem met de druk in uw straat? Dan is het steeds aan te raden om de leegloopkraan te testen. Krijgt u hier voldoende druk, dient u contact op te nemen met uw installateur om na te gaan welke oplossing er kan geboden worden om voldoende druk te voorzien op uw binneninstallatie.

Druk op de waterleidingen: hoe werkt dat?

De drinkwaterbedrijven zetten de waterleiding onder druk door middel van hoger gelegen waterreservoirs, watertorens en pompen. Streken met grote hoogteverschillen delen zij op in verschillende distributiezones. Zo kunnen zij elke klant een voldoende druk op het leidingwater garanderen.

De druk op de waterleiding schommelt naar gelang van het verbruik. Overdag is het verbruik het grootst en daardoor de druk het laagst; ’s nachts is dat omgekeerd. Alle moderne installaties en toestellen zijn op die drukverschillen berekend.

Bij oudere toestellen en om te vermijden dat te veel water doorstroomt via de veiligheidsgroepen van sommige waterboilers kan het nodig zijn om een drukregelaar of drukverlager te plaatsen.

In hoge gebouwen kan de druk onvoldoende zijn om de bovenste verdiepingen van water te voorzien. In dat geval moeten opjaagpompen het water een duwtje geven. Deze opjaagpompen moeten steeds door het drinkwaterbedrijf goedgekeurd zijn.

Vraag aan uw drinkwaterbedrijf wat de normale waterdruk is in uw straat, zodat de leverancier of installateur van uw toestellen over de juiste informatie beschikt.

Pidpa hanteert hier een grenswaarde met een minimale levering aan de watermeter van 2 Bar. Doch kan de waterleverancier zich in geen enkel geval er toe verbinden een bepaald debiet of druk ter beschikking te stellen van de klant. Vermoed u een probleem met de druk in uw straat? Dan is het steeds aan te raden om de leegloopkraan te testen. Krijgt u hier voldoende druk, dient u contact op te nemen met uw installateur om na te gaan welke oplossing er kan geboden worden om voldoende druk te voorzien op uw binneninstallatie.

Ik heb momenteel minder druk op ons water, hoe komt dat?

Je kan tijdelijk minder druk hebben als er werken worden uitgevoerd door Pidpa. Wij proberen je vooraf hiervan te verwittigen. Soms kan een drukprobleem ook te wijten zijn aan een fout op de binnenleiding (o.a. defecte keerklep).

Om te testen of het drukprobleem een gevolg is van een tekortkoming op je eigen waterinstallatie kan je de druk testen aan je leegloopkraan. Heb je hier voldoende druk dan is mogelijk de keerklep defect. Tekortkomingen aan je eigen waterinstallatie moet je zelf (laten) herstellen. Komt er weinig of geen druk uit het leegloopkraantje dan kan je Pidpa contacteren via 0800 90 300. Dit kan het gevolg zijn van werken of een schadegeval.

Ik zou graag mijn zwembadwater of mijn putwater laten analyseren.

Vraag hier je analyse aan, wij contacteren je zo snel mogelijk voor een afspraak.

Ik heb een kaartje ontvangen dat Pidpa gaat spoelen en dat ik daarom geen drinkwater mag afnemen. Mag ik dan ook geen toiletten doorspoelen of douchen?

Het is niet verboden om water af te nemen maar wij raden dit wel af. Als de leidingen gespoeld worden, dan kan het zijn dat er deeltjes ijzerbezinksel tijdens de spoeling in je eigen waterinstallatie terechtkomen.  Deze zijn niet schadelijk voor de gezondheid maar  als zij in de boiler, wasmachine of andere automatische toestellen terecht komen, kan dit voor defecten, verkleuringen en verstoppingen zorgen. Eventuele kosten zijn in dit geval steeds ten laste van de klant.

Moet ik mijn hoofdkraan dichtdraaien tijdens het spoelen van het waterleidingnet?

De hoofdkraan moet niet afgesloten worden. Het is voldoende om geen water af te nemen tijdens het spoelen.

Is bruin water of lucht op de leidingen schadelijk voor de gezondheid?

Lucht op de leidingen is zeker niet gevaarlijk. Bruin water kan verschillende oorzaken hebben.  Heeft het water een bepaalde geur? Je kan hiervoor steeds contact opnemen met Pidpa op het nummer 0800/90 300 en kiezen voor optie 2.

Project micro-organismen

Wat kunnen we zelf extra doen voor een maximale verbetering van de waterkwaliteit?

Je koopt best biologisch afbreekbare huishoudelijke reinigingsmiddelen. Kleine hoeveelheden huishoudelijke producten die niet of slecht biologisch afbreekbaar zijn, mogen wel in de installatie geloosd worden. Denk aan: detergenten voor de afwas, waspoeder voor de wasmachine en de vaatwas, kleine hoeveelheden sanitaire reiniger, wasverzachter, ontkalker, waterverzachter, agressieve reinigingsproducten (bv. voor frituurpan),…

Er zijn echter ook veel producten die een negatieve invloed hebben op werking van de gedoseerde micro-organismen en die daarom niet geloosd mogen worden: bleekwater, agressieve ontstoppers, verf en spoelwater van verf, white spirit, thinner, motorolie, producten voor ontwikkeling van foto’s, niet afbreekbare hygiënische doekjes, desinfecterende middelen (bv. Dettol),…

Is dit product gevaarlijk?

Neen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft micro-organismen opgedeeld in vier risicogroepen. Alle micro-organismen die hier gebruikt worden, maken deel uit van categorie 1, welke geen gevaar vormen voor mens en dier. Het product is volledig vrij van genetisch gemodificeerde organismen en is gemaakt met 100% natuurlijke ingrediënten.

Hoe wordt dit product in de septische put van mijn woning geplaatst?

De inwoners van de betrokken woningen ontvangen plastic recipiënten met daarin 10 liter verdunde vloeistof. Deze vloeistof kunnen zij in het toilet laten leeglopen. Er is geen gevaar als er een hoeveelheid product gemorst wordt. Dit kan eenvoudig en veilig met een dweil of doek gereinigd worden.

Wat is de samenstelling van het product dat gebruikt wordt?

Het product bevat culturen van micro-organismen die in de natuur voorkomen en ook in de afvalwaterzuivering gebruikt worden. Daarnaast bevat het enzymen die door de bacteriën geproduceerd worden.

Is het product schadelijk voor planten en dieren?

Neen, de geselecteerde micro-organismen zijn ook in de natuur aanwezig en onschadelijk voor planten en dieren.

Vanaf wanneer zien we de eerste resultaten?

We verwachten dat er na enkele dagen al een zichtbare verbetering zal zijn, waarbij de geurhinder snel vermindert. De micro-organismen zullen langzaam ook inwerken op het slib dat aanwezig is in de beken. 

Straatkolken

Wat zijn straatkolken en waarom zijn ze belangrijk?

Straatkolken, beter bekend als putten of afvoerputten, zijn die kleine inhammen op straat, meestal met een metalen rooster. Een straatkolk voert het regenwater van op straat af naar de rioleringen en zorgt ervoor dat regenwater geen wateroverlast veroorzaakt op straat. Dat water stroomt ongefilterd via beken en grachten terug de natuur in.

Waarvoor dienen de parkeerverbodsborden ‘reiniging kolken’?

Een ophoping van afval zorgt ervoor dat het regenwater niet goed meer doorstroomt. Pidpa zorgt voor een vlotte afvoer door de kolken regelmatig vrij van vuil en afval te maken. Eerst zuigen we de kolk leeg, dan maken we het rooster proper en dan spoelen we de kolk. Als het water dan nog niet vlot wegstroomt, wordt ook de afvoerbuis gespoeld. Maar soms is deze schoonmaakklus niet genoeg of net te laat. Daarom rekenen we ook op jouw bijdrage.

Mag ik de straatkolken gebruiken als vuilnisbak?

Neen, een straatkolk is geen vuilnisbak. Ook de straat is geen vuilnisbak. Het regenwater sleurt al het afval van op straat mee in de kolken. Denk maar aan zand en bladafval, maar ook sigarettenpeuken, frituurvet, fruitafval, schoonmaakwater en ander vuilnis. En dat hoopt op in de straatkolken. Als je daar nog met opzet drankblikjes, papiertjes, verfresten of ander afval bijgooit, gaat de straatkolk sneller verstoppen. Met plaatselijke wateroverlast tot gevolg, want het regenwater kan niet meer vlot afvloeien via de riolering naar de natuur. En je zorgt er op die manier ook voor dat er vervuild water in de natuur terechtkomt.

Wat mag wel/niet in een straatkolk?

Heel gemakkelijk: enkel regenwater. Groenten- en fruitafval, medisch afval, verf, frituurolie, vet, sigarettenpeuken, schoonmaakproducten, drankblikjes, betonafval, en alle andere soorten afval zien we liever niet terug in een straatkolk, maar in een vuilnisbak.

Vervuil ik de natuur door mijn afval in een straatkolk te dumpen?

Ja. Regenwater stroomt via de straatkolken rechtstreeks en ongefilterd terug naar de natuur. Het dumpen van onder andere je huishoudelijk afval is zeer schadelijk voor de natuur. Het vervuild water stroomt via de straatkolk ongefilterd in de natuur via de beken, rivieren en grachten. Daarom is het belangrijk om de straatkolk niet als vuilnisbak te gebruiken.

Hoe kan ik bijdragen aan een propere straatkolk?

Heel gemakkelijk: door geen afval op straat, of rechtstreeks in een straatkolk te gooien. En anderen aanmoedigen om hetzelfde te doen. Door enkel regenwater in de straatkolken te laten stromen, bescherm je de natuur.

Ik zie een grote plas rond een straatkolk, wat moet ik doen?

Dat wil hoogstwaarschijnlijk zeggen dat de straatkolk verstopt is geraakt. Neem contact op met je rioolbeheerder of Pidpa en wij komen de straatkolk proper maken. Ligt de kolk op een gewestweg? Dan contacteer je best het Agentschap Wegen en Verkeer.

Regen-en afvalwater

Onderhoud riolering

Zit je afvoer verstopt?

Check dan via de toezichtput of het huisaansluitputje waar het probleem zit. Laat water lopen, bijvoorbeeld je keukenkraan, en open het deksel van de put:

 • Het putje is leeg: de verstopping zit in je eigen riolering. Je ontstopt of herstelt het probleem zelf.
 • Het putje is vol en het water stijgt: de verstopping zit in de openbare riolering. Neem snel contact met ons op.

Nieuwe rioleringsaansluiting

Wat is een standaard rioolaansluiting?

Een standaard aansluiting heeft een maximale diameter van 16 cm en ligt op een maximale diepte van 50 cm. Hiervoor betaal je eenmalig een aansluitingsrecht.

Facturen

Tussentijdse factuur

Ik wil het bedrag van mijn tussentijdse factuur aanpassen.

Het bedrag van de tussentijdse factuur kan je hier aanpassen.

Ik wil graag maandelijks betalen.

Wanneer je via een domiciliëring betaalt, kan je kiezen voor maandelijkse facturen. Je brengt dit hier in orde. Let op, je ontvangt geen maandelijkse afdruk op papier of per e-mail.

Ik heb een (tussentijdse) factuur ontvangen maar ik woon niet meer op dat adres.

Deze factuur moet je nog betalen.

Heb je je overnameformulier al aan Pidpa bezorgd? Je ontvangt van ons binnenkort een eindfactuur met een aanrekening tot aan de overnamedatum. De reeds ontvangen facturen brengen we vanzelfsprekend in mindering op jouw eindfactuur.

Heb je je verhuis nog niet aan ons doorgegeven? Bezorg ons zo snel mogelijk een volledig ingevuld overnameformulier

Ik heb een hoge tussentijdse factuur ontvangen.

Ben je net verhuisd? In afwachting tot je eerste verbruiksfactuur, rekenen we een bedrag aan o.b.v. het gemiddeld verbruik voor jouw gezinssituatie. Wil je dit bedrag aanpassen? Dit kan via dit formulier

Ontving je reeds een verbruiksfactuur voor dit adres? Mogelijk had je een hoger verbruik, waardoor ook het voorschotbedrag hoger ligt.

e-facturatie

Ik wil mijn facturen per e-mail ontvangen. Hoe gaat dit in zijn werk?

Zodra een nieuwe factuur beschikbaar is, ontvang je een e-mail met de samenvatting van je factuur en in bijlage je factuur in PDF-formaat. Je kan deze PDF van je factuur, als je dat wenst, opslaan en/of afdrukken. De betaling voer je daarna uit zoals je gewend bent. De betalingsvoorwaarden voor je elektronische factuur zijn gelijk aan de voorwaarden voor een factuur op papier. Inschrijven doe je hier

Als ik kies voor elektronische facturatie, regelt Pidpa dan ook meteen de betaling van mijn facturen?

Nee, het enige verschil met facturen op papier is dat je je facturen nu online i.p.v. op papier raadpleegt. Je betaling voer je nog steeds uit zoals je gewend bent (domiciliëring, online bankieren, bij je financiële instelling). Wens je dat Pidpa de betaling van je factuur automatisch regelt met je financiële instelling, dan vraag je hier een domiciliëring aan.

Wat is een opt-in?

Een opt-in is een expliciete overeenkomst tussen jou en Pidpa waarbij je akkoord gaat dat je je facturen elektronisch wenst te ontvangen. Deze facturen worden dan niet meer op papier verzonden.

Kan ik mijn e-mailadres aanpassen?

Je e-mailadres voor elektronische facturatie kan je wijzigen via de link onderaan in je e-mail of via deze webservice.

Ik kan mijn bijlage niet openen of de PDF is blanco.

Dit bestand kan je lezen met Acrobat Reader. Dit programma download je gratis http://get.adobe.com/nl/reader/Pidpa is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader.

Ik wil, naast mijn facturen, ook andere briefwisseling van Pidpa per e-mail ontvangen.

Bij Pidpa kan je ook de uitnodiging voor je meteropname per e-mail laten verzenden. Je kan je daarvoor inschrijven via deze webservice. Geef je je e-mailadres op voor elektronische facturatie of uitnodiging meteropname per e-mail, dan kan Pidpa dit ook gebruiken voor Pidpa-gerelateerde dienstverlening, zoals een klantentevredenheidsenquête. Het elektronisch verzenden van andere briefwisseling van Pidpa gebeurt momenteel nog niet. Herinneringsbrieven voor onbetaalde facturen bv. worden enkel op papier via de post verstuurd. Indien je kiest voor elektronische fakturatie, ontvang je wel gratis een herinneringsmail voor de vervaldag van je factuur.

Ik ben niet akkoord met de inhoud van de factuur, wat moet ik doen?

Bemerkingen of vragen over je factuur kan je doorgeven via dit formulier

Ik wens uitstel of een afbetalingsplan aan te vragen voor mijn factuur. Hoe doe ik dat?

Uitstel of een afbetalingsplan kan je aanvragen via dit formulier. Na het invullen van dit formulier onderzoeken onze diensten of je in aanmerking komt voor een afbetalingsplan. Dit wordt niet automatisch toegestaan.

Ik wil mijn facturen per domiciliëring betalen. Kan dit?

Een domiciliëring zorgt ervoor dat Pidpa de betaling van je factuur automatisch regelt met je financiële instelling kort na de vervaldatum van je factuur. Uiteraard kan dit ook voor elektronische facturen. Een domiciliëring aanvragen doe je hier.

Ik wil mijn facturen terug op papier ontvangen. Wat moet ik daarvoor doen?

Klik op de link onderaan in je e-mail of schrijf jezelf uit via deze webservice.

Ik heb een herinnering gekregen maar heb voor deze elektronische factuur geen e-mail ontvangen.

Misschien werd je factuur als 'spam' gemarkeerd.  Mogen we vragen het e-mailadres 'klant@correspondentie.pidpa.be’ te markeren als ‘veilige afzender’.  Op deze manier kunnen onze volgende e-mails zonder probleem herkend worden.  Je kan je openstaand saldo steeds hier raadplegen.

Waar vind ik mijn facturen terug
Je meest recente facturen kan je nakijken op mijnPidpa.

Verbruik

Een hoog verbruik: wat nu?

Je krijgt je factuur en je schrikt je een hoedje. Waarom moet je zoveel bijbetalen? Er kunnen meerdere oorzaken zijn:

 • Is je gezin uitgebreid?
 • Heb je extra sanitaire toestellen geïnstalleerd?
 • Gaf je de meterstanden juist door? 

Als onze facturatiedienst een stijging van 50% en meer dan 100m³ opmerkt, zet men dat op je verbruiksfactuur. Zo houden we alles mee in het oog.

En als het een lek is?

Ontdek makkelijk of er een lek is. Noteer ’s avonds je meterstand. Gebruik vanaf dan geen water meer. Staat de teller ’s morgens hoger? Dan heb je een lek. Vind je het lek niet of kun je het niet dichten? Schakel dan een loodgieter in. In dit filmpje ontdek je alles over de lektest.

En als het een lek is?

Ontdek makkelijk of er een lek is. Noteer ’s avonds je meterstand. Gebruik vanaf dan geen water meer. Staat de teller ’s morgens hoger? Dan heb je een lek. Vind je het lek niet of kun je het niet dichten? Schakel dan een loodgieter in. In dit filmpje ontdek je alles over de lektest.
 

Lekkage: hoge factuur?

Je kiest niet zelf voor een lek. En al zeker niet voor de hoge kosten. Indien er sprake is van een verborgen lek, kom je mogelijk in aanmerking voor een gunsttarief. Je moet dan wel eerst aan de voorwaarden voldoen volgens het Algemeen Waterverkoopreglement:

 • Je handelt als een goed huisvader: er mag dus geen kwaad opzet of bedrog in het spel zijn.
 • Je herstelt het lek.
 • Je kon de lekkage niet zien met het blote oog, het was dus een verborgen lek.
 • Je lekverlies moet minstens 100 m³ zijn of je lekverlies moet je gemiddelde jaarverbruik met minstens 50 % overschrijden. Het lekverlies wordt berekend door je totale verbruik te verminderen met je normale, gemiddelde verbruik.
 • Je bewijst dat er een lek was met de herstellingsfactuur. Of je laat onze medewerker de vaststelling doen.
 • Je volgde nauwgezet alle wettelijke en technische voorschriften waaraan de binneninstallatie moet voldoen. Met andere woorden, je hebt een conform keuringsbewijs.

Kun je alles afvinken? Dien dan, binnen zes maanden na de factuurdatum van de verbruiksfactuur, je dossier in met:

 • het lekdetectieverslag
 • de plaats van het lek
 • de herstellingsfactuur van de loodgieter
 • de huidige meterstand.

We evalueren je dossier. Misschien komt er nog een medewerker langs voor een extra controle. Aanvaarden we je dossier? Dan ontvang je een gunsttarief met minimum 50% korting op het lekverlies.

Dien je dossier hier in

Private waterwinners

Ik heb een factuur voor mijn private waterwinning ontvangen, die ik niet (meer) gebruik.

Wanneer je je private waterwinning niet meer gebruikt, moet je dit aan VMM melden via dit formulier. Stuur een kopie van dit formulier naar Pidpa.

Ik ben niet akkoord met het aangerekende verbruik/periode op mijn factuur.

Hier vind je de informatie over het aangerekende verbruik. Ben je niet akkoord? Contacteer ons via ons contactformulier of bel onze klantendienst op T 0800 90 300.

Waarom betaal ik een gemeentelijke vergoeding wanneer ik niet op de riolering ben aangesloten?

Iedereen die water gebruikt van een private waterwinning betaalt een vergoeding voor het afvoeren en het zuiveren van het water. Wanneer je zelf je water zuivert met een IBA, kan je een ecologische vrijstelling krijgen.

Ik verhuis. Wat moet ik doen?

Geef schriftelijk (brief of mail) je nieuwe adres door en het adres waar je vertrekt. Wij doen verder het nodige.

Betalingen

Domiciliëring

Wanneer wordt het bedrag van mijn factuur via mijn domiciliëring geïnd?

De betaling van je factuur gebeurt telkens automatisch op de vervaldatum of ten laatste de week na de vervaldatum.

Ik heb een domiciliering, maar ontvang toch een herinnering.

Je betaling kon niet doorgaan (onvoldoende saldo, rekening geblokkeerd,...)

Ik heb een domiciliering aangevraagd maar heb toch een factuur met een overschrijving ontvangen.

Toen we je factuur opmaakten, was je domiciliering nog niet actief. Betaal deze factuur nog via de overschrijving.

Kan ik de betaling via domiciliering tegenhouden omdat ik niet akkoord ben met de factuur?

Contacteer je bank om de betaling te annuleren. De volgende factuur zal opnieuw via je domiciliering gebeuren. Contacteer zeker onze klantendienst via T 0800 90 300 om dit te melden.

Geldt een mandaat/domiciliering voor al mijn leveringsadressen?

Jouw domiciliering is aan je klantnummer gekoppeld (tenzij je zelf gevraagd hebt om deze maar aan 1 adres te koppelen), d.w.z. dat de betaling van al je leveringsadressen op dit klantnummer via je domiciliering zullen gebeuren.

Faciliteiten

Ik heb een afbetalingsplan maar heb niet betaald voor de vervaldatum van de maandelijkse schijf.

Contacteer onze klantendienst via T 0800 90 300 zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken.

Welk rekeningnummer/mededeling moet ik gebruiken om aan Pidpa te betalen?

Je kan betalen op het rekeningnummer BE47 0963 1480 0080 met de gestructureerde mededeling die op je factuur staat. Factuur niet bij de hand? Hier vind je je openstaand saldo en gestructureerde mededeling.

Ik heb betaald met een foute mededeling of zonder mededeling.

Hier kan je nakijken of we jouw betaling hebben ontvangen. Staat het saldo nog open? Geef ons de details van je betaling hier even door, dan brengen we dit voor jou in orde!

Ik heb mijn factuur tweemaal betaald.

Wanneer we een betaling ontvangen terwijl je geen openstaand saldo hebt, storten we deze binnen de drie weken terug op het rekeningnummer waarvan we de betaling ontvingen.

Waar kan ik de geschiedenis van mijn betalingen terugvinden?

Je kan bij Pidpa een overzicht van je betalingen opvragen voor een bepaalde periode. Contacteer ons hiervoor.

Terugbetaling

Mijn factuur vermeldt een tegoed. Wanneer storten jullie dit?

We storten jouw tegoed drie weken na de factuurdatum op je rekening. Wanneer je nog andere openstaande facturen hebt, zullen wij deze eerst aanzuiveren en het (eventuele) verschil terugstorten.

Verhuis

Kan ik mijn verhuis telefonisch doorgeven?

Dit kan je niet telefonisch doorgeven. Kijk hier hoe je je verhuis regelt.

 

Mijn firmagegevens ontbreken of zijn gewijzigd.

Indien enkel het BTW nummer of de rechtsvorm wijzigde, kan je dat hier doorgeven.

Wijzigden er nog andere gegevens (de naam van je zaak, het BTW nummer én de rechtsvorm,…)?

Bezorg ons zo snel mogelijk een volledig ingevuld overnameformulier. Vul bij vertrekkende klant de oorspronkelijke gegevens in van je bedrijf, en bij nieuwe klant de nieuwe gegevens.

Noteer de datum en de meterstand waarop je de wijziging wil laten ingaan.

Je kan het formulier aan ons bezorgen door dit op te laden op onze website. Je mag dit natuurlijk ook per post verzenden. Je ontvangt van ons een bevestiging wanneer de overzetting is gebeurd.

Het aantal gedomicilieerden op de welkomstbrief is niet correct.

Geef het juist aantal gedomicilieerden door via ons contactformulier, wij passen dit onmiddellijk voor je aan.

Ik heb sociaal tarief. Wordt dit automatisch overgezet naar mijn nieuwe adres?

Wanneer de opzeg in orde is voor je oude adres, heb je recht op het sociaal tarief in je nieuwe woning.

Op je bevestiging kan je zien of je sociaal tarief in orde is. Staat dit er niet op, contacteer ons via ons contactformulier of bel ons op T 0800 90 300.

ik wil de waterlevering wijzigen van mijn persoonlijke naam naar mijn firma of omgekeerd.

Bezorg ons zo snel mogelijk een volledig ingevuld overnameformulier. Vul bij vertrekkende klant de oorspronkelijke gegevens in, en bij nieuwe klant de gewenste gegevens.

Noteer de datum en de meterstand waarop je de wijziging wil laten ingaan.

Je kan het formulier aan ons bezorgen door dit op te laden op onze website. Je mag het natuurlijk ook per post verzenden. Je ontvangt van ons een bevestiging dat de overzetting in orde is.       

Wat moet ik doen als ik de erfenis van een woning verwerp?

Bezorg ons het attest van verwerping via ons contactformulier.

Er is een nieuwe syndicus.

Geef de gegevens van de syndicus door via ons contactformulier. Wij passen dit onmiddellijk voor je aan.

Ik ben al verhuisd maar ik heb nog een tussentijdse factuur gekregen. Moet ik die betalen?

Deze factuur moet je nog betalen.

Heb je je overnameformulier al aan Pidpa bezorgd? Je ontvangt van ons binnenkort een eindfactuur met een aanrekening tot aan de overnamedatum. De reeds ontvangen facturen brengen we vanzelfsprekend in mindering op jouw eindfactuur.

Heb je je verhuis nog niet aan ons doorgegeven? Bezorg ons zo snel mogelijk een volledig ingevuld overnameformulier

Watermeter

Meterstand doorgeven

Mijn meterstand wordt niet aanvaard.

Je meterstand is mogelijk een stuk hoger of lager dan het voorgaande jaar. Kijk je eerst even na of je de meterstand zeker juist afgelezen hebt?

Geef ons je meterstand hier door.

Ik heb geen uitnodiging gekregen voor de meterstand

Geef ons je meterstand hier door. 

Ik heb de verkeerde meterstand doorgegeven, hoe los ik dit op?

Contacteer ons via ons contactformulier of onze klantendienst op het nummer 0800 90 300 om je correcte meterstand door te geven, wij passen je factuur aan.

Mijn meterstand is geschat. Wat moet ik doen?

Kijk je meterstand na op de watermeter. Wijkt deze meer dan 10 m³ af van onze schatting? Geef je correcte meterstand zo snel mogelijk door ons contactformulier of bel ons op T 0800 90 300.

Is de meterstand door iemand van jullie opgemeten? Want ik heb hem niet doorgegeven

Op je factuur noteren we naast de meterstand de wijze van meteropname. Mogelijk kwam er een medewerker van Pidpa langs die de meterstand heeft opgenomen of hebben we een schatting gemaakt.

Ik wil de meterstand doorgeven, maar hij geeft een foutmelding bij de code op de brief.
 • Heb je al een verbruiksfactuur ontvangen? Mogelijk gaf je de meterstand al door, of gebeurde een schatting omdat we je meterstand niet tijdig ontvingen. Je kan dit nakijken op je factuur bij de meterstanden. 
  Schatting gebeurd? Controleer of je huidige meterstand meer dan 10 m³ afwijkt van de schatting. Zo ja, contacteer ons via ons contactformulier of onze klantendienst op het nummer 0800 90 300 optie 1 om je correcte meterstand door te geven, wij passen je factuur aan.
 • Nog geen verbruiksfactuur ontvangen? Contacteer ons via ons contactformulier of onze klantendienst op het nummer 0800 90 300.
Bij het opgeven van mijn meterstand kreeg ik de melding dat mijn verbruik abnormaal hoog of laag is, wat moet ik doen?

Kijk eerst na of je de juiste meterstand hebt doorgegeven. 

Is deze correct? Mogelijk heb je een (verborgen) lek. Hier kan je terugvinden hoe je dit kan nakijken.

Geen lek? Misschien heb je (éénmalig) meer verbruikt door het vullen van een zwembad, de tuin te sproeien,… Noteer de meterstand regelmatig, hier vind je gemiddeld verbruiken die je helpen een oorzaak te vinden.

Het kan natuurlijk ook dat je verbruik veel lager ligt dan vroeger. Is er iemand weggegaan uit de woning? 

Wanneer moet ik mijn meterstand doorgeven?

Wij krijgen graag jaarlijks je meterstand door om je verbruiksfactuur op te maken. Je ontvangt hiervoor een uitnodiging per post of per e-mail. Het moment dat je de uitnodiging ontvangt, hangt af van de regio waarin je woont. 

Wat gebeurt er als ik mijn meterstand niet doorgeef?

Wanneer we geen meterstand ontvangen, maken we een schatting. Het is mogelijk dat wij jouw verbruik hoger inschatten waardoor je teveel betaalt, of dat we jouw verbruik lager schatten waardoor je later nog zal moeten opleggen.

Ik kan de meterstand niet zelf aflezen, kan ik hier een afspraak voor maken.

Contacteer onze klantendienst via T 0800 90 300 om een afspraak voor de meterlezing te maken.

Ik wil de meterstand doorgeven, maar heb mijn opnamebrief niet meer.

Je mag je meterstand doorgeven via ons contactformulier of bel ons op T 0800 90 300.

Schade

Wat moet men doen bij een schadegeval/ breuk?

Bij een schadegeval of leidingbreuk dient Pidpa zo snel mogelijk ingelicht te worden via het gratis telefoonnummer 0800 90 300.

Vermeld duidelijk het adres waar de schade of leidingbreuk zich voordoet en beschrijf het waterverlies (veel waterverlies, gering, natte plek,…). Is er eventueel een dekseltje van Pidpa zichtbaar?

Op basis van deze gegevens kan door ons een eerste inschatting gemaakt worden over de ernst van het waterlek. Onze techniekers zullen zo snel mogelijk ter plaatse komen om het waterverlies te stoppen en de herstelling uit te voeren.

Indien het gaat om een schadegeval op de PE-huisaansluiting, kan u proberen deze zelf dicht te plooien om het waterverlies in te perken of te stoppen.
 

Pidpa heeft schade veroorzaakt aan mijn eigendom. Wat kan ik nu doen?

U maakt best een begroting op van de schade (inclusief foto’s, datum en adres van dit voorval,…) die u ons kan bezorgen via dis.schade@pidpa.be.  

Ook uw verzekeraar kan via dit mailadres met ons contact opnemen.

Varia

In je gemeente- drinkwater

Er ligt een hydrant op mijn privé-terrein. Kan ik deze laten verplaatsen?

Deze hydrant kan eventueel verplaatst worden al dan niet tegen betaling. Neem hiervoor contact met ons op.

Waar kan men terecht voor een adviesaanvraag verkaveling?

Dat kan je aanvragen bij je gemeente via het omgevingsloket.