Alle velden moeten worden ingevuld, tenzij gemarkeerd (optioneel)
Gegevens project
Onderaannemer
En eventueel busnummer
alleen in België
Werkzaamheden
Voor werken: (onder-)categorie cfr. wetgeving erkenning // voor leveringen/diensten: omschrijving
Het bedrag van werken die zullen worden opgedragen aan mijn onderaannemer
Persoonsgegevens
Verwerkt de onderaannemer persoonsgegevens
Verwerkt de onderaannemer persoonsgegevens i.h.k.v. deze opdracht en cfr. het bestek?
Enkel in te vullen als onderaannemer persoonsgegevens cfr. bestek verwerkt en de locatie afwijkt van het voor de onderaannemer opgegeven adres
Privacybeleid