Nieuwe aansluiting riolering

procedure: 

1: Wanneer Pidpa instaat voor de nieuwe rioolaansluitingen in je gemeente kan je een aanvraag indienen via bovenstaande knop. Wij vragen je om ons, samen met de aanvraag, een bouwplan te bezorgen waarop je eigen riolering op privéterrein staat aangeduid.

2: Na ontvangst van je aanvraag bezorgt Pidpa je een bevestigingsbrief. In deze brief wordt het bedrag van de aansluiting meegedeeld (het aansluitrecht is afhankelijk van je gemeente) alsook de stand van zaken van je dossier.

3: Een toezichter zal ter plaatse nagaan hoe je rioolaansluiting op een efficiënte manier kan gerealiseerd worden. Op basis van zijn bevindingen maakt hij een dossier op voor de uitvoering. Je hoeft bij dit plaatsbezoek niet aanwezig te zijn.

4: Vooraleer Pidpa kan aansluiten, moet de privéwaterafvoer gekeurd worden. (https://www.pidpa.be/afvalwater/aansluiting/keuring)  Dit kan zodra al uw afvoerleidingen zijn aangelegd (incl. plaatsing huisaansluitputjes). Indien je de keuring door Pidpa wenst te laten uitvoeren, kan je hiervoor een afspraak maken via onze klantendienst op het gratis nummer 0800 90 300 (optie 3).

5: Wanneer wij het keuringsbewijs ontvangen en in het bezit zijn van alle liggingsplans van de nutsbedrijven, starten we met het aansluiten van je woning op de openbare riolering.

Pidpa verzorgt de werken op openbaar terrein!
Als particulier mag je zelf niet aansluiten op de rioleringen en/of inbuizingen. Pidpa voert de werken uit op het openbaar domein (dit is vanaf de openbare riolering tot aan de rooilijn). Ter hoogte van de rooilijn dien je huisaansluitputjes te voorzien: één op de gescheiden riolering voor regenwater (RWA) en één op de riolering voor afvalwater (DWA). Deze putjes vormen de visuele scheiding tussen de riolering op het privéterrein en de openbare riolering. De huisaansluitputjes zijn noodzakelijk voor een goede controle en later onderhoud. Pidpa kan deze putjes plaatsen op je verzoek.

bedrag: 

De kostprijs van je rioolaansluiting is afhankelijk van je gemeente. De prijs wordt je medegedeeld in een brief die wij je sturen nadat je je aanvraag hebt ingediend.