Nieuwe aansluiting riolering

Een aansluiting op de riolering? Dat kan in enkele stappen.

Aanvragen aansluiting riolering

procedure: 
  • Stap 1: Wanneer Pidpa instaat voor de nieuwe huisaansluitingen, vraag je een aanvraagformulier aan: telefonisch, via fax of via mail.
  • Stap 2: Dit formulier vul je in en onderteken je. Als bijlage voeg je een situatieschets van de eigen riolering op privéterrein toe. Je stuurt dit aan Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen.
  • Stap 3: Nadien controleert een toezichter ter plaatse of je privériolering conform de aansluitvoorwaarden aangelegd is. Hij kijkt naar de volledige scheiding tussen afval- en regenwater, of een voorbezinkput of septische tank  en huisaansluitputjes zijn geplaatst.
  • Stap 4: Als particulier mag je zelf niet aansluiten op de rioleringen en/of inbuizingen. Pidpa voert enkel werken uit op het openbaar domein (dit is vanaf de openbare riolering tot aan de rooilijn). Ter hoogte van de rooilijn dien je huisaansluitputjes te voorzien: één op de gescheiden riolering voor regenwater (RWA) en één op de riolering voor afvalwater (DWA). Deze putjes vormen de visuele scheiding tussen de riolering op het privéterrein en de openbare riolering. De huisaansluitputjes zijn noodzakelijk voor een goede controle en later onderhoud. Pidpa kan deze putjes plaatsen op je verzoek.
  • Stap 5: Vooraleer Pidpa kan aansluiten, moet de privé-waterafvoer eerst gekeurd worden.
  • Stap 6: Wanneer wij het keuringsbewijs ontvangen en in het bezit zijn van alle liggingsplans van de nutsbedrijven, starten we met het aansluiten van je woning op de openbare riolering.
bedrag: 

De kostprijs van je rioolaansluiting is afhankelijk van je gemeente. De prijs wordt je medegedeeld in een brief die wij je sturen nadat je je aanvraag hebt ingediend.

Share