In heel wat straten in Vlaanderen ligt een (gescheiden) riolering. Die zorgt ervoor dat het afvalwater en het regenwater afzonderlijk worden afgevoerd. Het regenwater wordt zo snel mogelijk terug in de natuur gebracht. Het afvalwater gaat naar een zuiveringsinstallatie.

Ondanks alle inspanningen zijn er nog straten zonder een rioleringsstelsel. Hier komt (een deel van) het afvalwater via een septische put of een IBA (individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater) in de gracht terecht.

Samen

Samen kunnen we de werking van de septische put verbeteren. Door een 100 % natuurlijke oplossing van geactiveerde micro-organismen toe te voegen aan de septische put, wordt de werking verbeterd met minder geurhinder en minder vorming van slib tot gevolg en dus een betere waterkwaliteit in de grachten. 

Wil je hierover meer weten? 

 

Heb je een vraag en vind je het antwoord niet terug in de FAQ's? Gebruik dan onderstaand formulier.

Alle velden moeten worden ingevuld, tenzij gemarkeerd (optioneel)
Contactgegevens
Het nummer waarop we je tijdens de kantooruren kunnen bereiken.
Stel hier je vraag
Privacybeleid