Pidpa en iFLUX bundelen hun krachten voor innovatie in grondwaterbeheer!

Pidpa en iFLUX zijn deze maand gestart aan de uitbouw van iFLUX’s realtime monitoringsnetwerk om grondwater in kaart te brengen d.m.v. de nieuwe fluxsensoren van iFLUX. 
Dit gebeurt in samenspraak met de omliggende terreinbeheerders Natuurpunt en ANB en wordt ondersteund door financiering van de prestigieuze EIC-beurs (European Innovation Council).

iFLUX installeertDit monitoringsnetwerk van iFLUX laat Pidpa toe om de grondwaterstroming en –snelheid in realtime op te meten. Pidpa wil hierdoor haar grondwaterwinning in Westerlo optimaliseren in functie van de drinkwaterkwaliteit. Zo krijgt men immers een betere kijk hoe water in de ondergrond beweegt, waardoor er sneller en doordachter ingegrepen kan worden bij potentiële risico’s. Daarnaast wordt het stromingspatroon van het water, dat Pidpa naar haar winning aantrekt vanuit waardevolle natuurgebieden die langs de Grote Nete gelegen zijn, in beeld gebracht. Hiermee kan zij haar pomppraktijk in functie van het behoud en de bescherming van natuurgebieden aanpassen.

Zo blijft Pidpa ook in de toekomst de kwaliteit en veiligheid van zijn drinkwater garanderen mét respect voor zijn omgeving en natuur.

Titel project lancering