Samenwerking onder nutsbedrijven in Vlaanderen

De uitrol van de digitale watermeters door Vlaamse waterbedrijven, waaronder Pidpa, Farys en De Watergroep komt op snelheid. Met al 170.000 geïnstalleerde meters zijn we goed op weg naar onze doelstelling. In samenwerking met Fluvius, streeft men ernaar om tegen 2030 voor 2,8 miljoen Vlaamse gezinnen digitale watermeters te plaatsen. 

Deze samenwerking maakt een gelijktijdige plaatsing van water- en energiemeters mogelijk, wat de hinder voor klanten vermindert.  
De nieuwe slimme meters bieden voordelen zoals het automatisch doorsturen van verbruiksgegevens, wat bijdraagt aan waterbesparing en snellere lekdetectie. Deze vooruitgang weerspiegelt Pidpa's toewijding aan innovatie en onze visie op een duurzame toekomst in waterbeheer.