Samenwerking Pidpa en Aquafin

Samen voor een toekomstgericht en duurzaam gemeentelijk rioolbeheer.

Vandaag ondertekenden waterbedrijf Pidpa en rioolwaterzuiveraar Aquafin een samenwerkingsovereenkomst waarmee ze hun krachten bundelen voor de verdere uitbouw van een duurzaam en toekomstgericht rioolbeheer in de steden en gemeenten waar Pidpa rioolbeheerder is. De sterkte van de samenwerking zit in de complementariteit van de expertises van beide bedrijven. Steden en gemeenten krijgen zo de best mogelijke service en genieten van economische efficiëntievoordelen.

Pidpa levert drinkwater in 64 steden en gemeenten in de provincie Antwerpen. In 2005 startte het waterbedrijf ook met gemeentelijk rioolbeheer. Begin 2023 maakten 46 gemeenten in hun werkingsgebied gebruik van die service. De sterke groei en de grote uitdagingen waarmee gemeenten en rioolbeheerders worden geconfronteerd, zoals de doelstellingen van de kaderrichtlijn Water en de minimumvoorwaarden voor asset management, zette Pidpa ertoe aan om op zoek te gaan naar een structurele samenwerkingsvorm die hierbij een toegevoegde waarde kan bieden. De belangen van de gemeente en dus van de burger, stonden daarbij voorop. 

Als integraal waterbedrijf wil Pidpa er immers voor zorgen dat ook de komende generaties nog kunnen genieten van voldoende, zuiver water.”, aldus Mieke Van den Brande, voorzitter van Pidpa. “Dit vraagt een globale strategie en aanpak en juist daarom is deze samenwerking met Aquafin van belang.” 

Infrastructuur is één geheel

Voor Aquafin is Pidpa het derde waterbedrijf waarmee het een structurele samenwerking voor gemeentelijk rioolbeheer aangaat, naast De Watergroep (Riopact) en water-link. De rioolwaterzuiveraar streeft naar een maximale integratie van afval- en hemelwaterinfrastructuur op gemeentelijk en bovengemeentelijk niveau. “Beide netwerken vormen fysisch en hydraulisch één geheel, er is nergens een fysieke overgang,” legt Jan Goossens, CEO van Aquafin, uit. “Een opdeling tussen lokale en bovenlokale infrastructuur vergroot alleen de complexiteit van het beheer van kwetsbare assets. Bovendien kunnen ingrepen op het bovengemeentelijk stelsel een impact hebben op het gemeentelijk stelsel en omgekeerd. Beide niveaus door één bril kunnen bekijken, heeft dan ook een belangrijke meerwaarde, zowel financieel als ecologisch.

Voordelen voor gemeenten

Steden en gemeenten die kiezen voor een samenwerking met de tandem Pidpa/Aquafin worden alle zorgen rond hun rioolstelsel uit handen genomen. Maar ze blijven wel eigenaar van hun stelsel én nemen ultiem alle beslissingen. “Het grote voordeel is dat ze gebruik kunnen maken van de complementaire expertises van beide bedrijven,” vat Eddy Troosters, CEO van Pidpa, samen. “Het samenbrengen van ieders unieke kennis en ervaring is cruciaal voor de verdere verbetering van de waterkwaliteit in Vlaanderen en om steden en gemeenten nog beter te wapenen tegen droogte en wateroverlast.

Doordat de projectplanning van gemeentelijke en bovengemeentelijke investeringen voor de klantgemeenten van Pidpa/Aquafin in één hand zitten, kunnen werken bovendien efficiënter gepland worden, wat onder meer moet leiden tot een verdere optimalisatie van de ecologische resultaten, minder hinder voor de buurt en kostenbesparing voor de gemeente. 

De samenwerkingsovereenkomst tussen Pidpa en Aquafin is tot stand gekomen na een intensief co-creatie traject tussen beide bedrijven. Vandaag maken 4 gemeenten (Stabroek, Merksplas, Lier en Nijlen) gebruik van deze gezamenlijke service. In de toekomst wordt enkel nog deze structurele samenwerkingsvorm voor rioolbeheer aangeboden binnen het Pidpa-werkingsgebied.

Ook Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir juicht deze samenwerking toe. “Het rioleringslandschap in Vlaanderen is sterk versnipperd en gefragmenteerd, en daarmee ook de expertise van de rioolbeheerders. Daarom is deze samenwerking tussen Pidpa en Aquafin dan ook zo’n cruciale stap in de goede richting. Ik hoop dat we in de toekomst nog meer samenwerking zullen zien binnen de rioolsector. Enkel zo kunnen we de Vlamingen het efficiënte rioolbeheer geven waar ze recht op hebben.

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Pidpa-Aquafin