Consultatie Tariefplan 2025 – 2030

Openbare drinkwatervoorziening vraagt degelijke transparante goedgekeurde planning en plannen zodat de levering van voldoende kwaliteitsvol drinkwater gegarandeerd kan blijven tegen een verantwoorde kostprijs. In Vlaanderen is elk drinkwaterbedrijf daarom verplicht een tariefplan op te stellen dat de evolutie schetst van haar drinkwatertarieven over een periode van zes jaar. Na een consultatieronde bij de betrokken klanten, wordt nadien het tariefplan aan de Waterregulator ter goedkeuring overgemaakt.

Het laatste tariefplan van Pidpa had betrekking op de periode 2017 – 2022. De Waterregulator ging eerder akkoord met een uitstel van het tariefplan en dit in het licht van de fusiegesprekken met water-link, maar benadrukte dat een tariefplan 2025 – 2030 diende voorgelegd te worden. Ondertussen heeft Pidpa dit ontwerp opgemaakt.

Tijdens de consultatieperiode konden klanten hun vragen en opmerkingen overmaken.

Waarover gaat dit tariefplan?

Dit tariefplan biedt je een overzicht van de drinkwatertarieven (prijs voor de productie en de levering van drinkwater) die wij willen aanrekenen voor de periode 2025 tot 2030.  Dit tariefplan behandelt niet de bedragen voor de afvoer en zuivering van afvalwater (de zogenaamde gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsbijdrage), die ook op je waterfactuur staan.

Hoe bepalen wij onze toekomstige tarieven?

Pidpa is en blijft een financieel gezond bedrijf dat verder blijft inzetten op klimaatrobuustheid, duurzaamheid, veerkracht en innovatie. Op deze manier blijft Pidpa voor haar vennoten en klanten ook morgen hun betrouwbare producent en leverancier van drinkwater. 
Wil je hierover meer weten? Neem een kijkje op Missie en doelstellingen | Pidpa.

Klimaatrobuustheid

Meer en meer worden wij geconfronteerd met de gevolgen van de klimaatverandering: langdurige droge periodes worden afgewisseld met momenten waarop op te korte tijd te veel neerslag valt. Om in deze omstandigheden te kunnen blijven zorgen voor een stabiele drinkwatervoorziening moeten wij ons investeringsvolume verder verhogen om onze infrastructuur ‘klimaatrobuuster’ te maken en tezelfdertijd onze bronnen te diversifiëren.

Duurzaamheid

Pidpa draagt duurzaamheid hoog in haar vaandel. In onze activiteiten willen wij dan ook steeds voldoende aandacht hebben voor onze impact op mens, milieu en economie.  Wij rusten onze waterproductiecentra uit met de nieuwste technologieën, zodat wij onder meer geen chemicaliën meer moeten gebruiken in onze waterzuivering. Daarnaast blijven we investeren in onze leidingnetten om lekverlies te vermijden.  Meer algemeen blijven wij inspanningen leveren om steeds efficiënter te werken.

Veerkracht

Pidpa, als modern waterbedrijf, moet flexibel kunnen inspelen op alle evoluties in onze maatschappij. Daarnaast blijven wij voortdurend inspanningen leveren om nog efficiënter te gaan werken.

Innovatie

Innovatie helpt ons om onze werking te optimaliseren. We zetten verder in op digitalisering zodat onze klanten kunnen genieten van een steeds betere dienstverlening. Een mooi voorbeeld hiervan is de installatie van de digitale watermeter bij alle klanten, waardoor zij hun waterverbruik nauwkeuriger kunnen opvolgen en alarmberichten zullen ontvangen bij mogelijke lekken in de woning.
Daarnaast implementeert Pidpa de toepassingsmogelijkheden van Artificial Intelligence in haar werkzaamheden. Dit zal de kwaliteit en efficiëntie van onze werking verder ten goede komen.

 

Om dit beleid verder te zetten en rekening houdend met een stagnerend drinkwaterverbruik en sterk gestegen kosten zien wij ons dan ook verplicht om een aanpassing van onze drinkwatertarieven voor te stellen.

Naast de impact van de klimaatverandering op onze werkzaamheden, stellen wij immers vast dat het drinkwaterverbruik in Vlaanderen stagneert. Dit is onder meer te danken aan de talrijke initiatieven van de Vlaamse Regering en de drinkwaterbedrijven zelf die een ‘verstandig watergebruik’ promoten. Evenwel betekent dit voor Pidpa een minder-inkomst.

Daarnaast nemen, zoals in vele andere sectoren, de operationele kosten toe door de sterk stijgende prijzen van o.a. de aannemers, energie en materialen.

Dit alles vertaalt zich in een verhoging van haar drinkwatertarieven.

Het tariefplan 2025 – 2030: wat betekent dit voor jou?

Wij maken een prognose van de financiële middelen die wij nodig hebben om onze doelstellingen te bereiken en delen dit door het aantal kubieke meter drinkwater dat wij verwachten te verkopen. Dat geeft ons volgend tariefpad.

De bedragen in dit tariefpad zijn niet geïndexeerd en hebben alleen betrekking op de productie en levering van drinkwater (dus niet op de gemeentelijke of bovengemeentelijke saneringsbijdrage die ook op de integrale waterfactuur worden vermeld).

Dit alles vertaalt zich in volgende drinkwatertarieven. (excl. btw)

  1. Het basistarief voor huishoudelijke klanten (HH) geldt voor het waterverbruik tot 30 m³ per wooneenheid + 30 m³ per bewoner per jaar.
  2. Het comforttarief voor huishoudelijke klanten (HH) geldt voor alle verbruik boven het basisverbruik en bedraagt het dubbele van het basistarief.
  3. Voor bedrijven zonder huishoudelijk verbruik (NHH) wordt het ‘vlak tarief’ toegepast. Specifieke voorwaarden zijn voorzien voor grotere verbruiken, m.n. verbruik tussen 500 m³ en 10.000 m³ en meer dan 10.000 m³.

Dit betekent bijvoorbeeld voor een gezin van vier personen met een gemiddelde jaarlijks verbruik van 102 m³ (of 102.000 liter) -in vergelijking met de huidige tarieven- een gemiddelde stijging van 1 euro per maand per persoon in 2025. Desondanks blijven de tarieven van Pidpa nog steeds behoren tot de laagste drinkwatertarieven in Vlaanderen.

Wanneer wij deze nieuwe tarieven toepassen op de integrale waterfactuur voor een gezin met 3 personen en een gemiddeld verbruik geeft dit volgende gemiddelde stijgingspercentages.

Voor een aantal ‘type-klanten’ hebben wij een berekening gemaakt voor de gevolgen op hun waterfactuur. Je kan deze simulatie hieronder bekijken.

Contactgegevens Pidpa: Desguinlei 246, 2018 Antwerpen - 0800 90 300