Kleinverbruikers

Als kleinverbruiker ben je niet verplicht een aangifte in te dienen bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Je meldt wel het gebruik van je niet-bemeterde winning aan VMM via deze link.

Je betaalt 30 euro vastrecht per jaar (verminderd met 6 euro per gedomicilieerd persoon) en een variabel gedeelte per m³. Het tarief per m³ is gelijk aan het basistarief van de gemeentelijke saneringsbijdrage op leidingwater (+ 21% BTW).

De verbruiksgegevens worden forfaitair berekend:

  • een natuurlijke persoon met private waterwinning en leidingwater: 10 m³ per gedomicilieerde persoon per jaar voor de private waterwinning, op het leidingwater betaal je een gemeentelijke saneringsbijdrage 
  • een natuurlijke persoon met enkel een private waterwinning: 30 m³ per gedomicilieerd persoon per jaar 
  • een rechtspersoon: 500 m³ per jaar 

Voor de bovengemeentelijke sanering betaal je een heffing voor de zuivering van het afvalwater via VMM.

Grootverbruikers

Je bezit een private bemeterde waterwinning voor professioneel gebruik. Elk jaar moet je voor 15 maart een aangifte bij VMM indienen.

Voor de afvoer rekenen wij een gemeentelijke saneringsvergoeding aan: een vast tarief per m³ dat kan verschillen van gemeente tot gemeente. Het tarief per m³ is gelijk aan het tarief van de gemeentelijke saneringsbijdrage op leidingwater (+ 21% BTW). 

De bovengemeentelijke vergoeding hangt af van de vervuilingseenheden die berekend worden door VMM. Meer info vind je hier.

Je ontvangt elk jaar een factuur met de saneringsvergoedingen voor afvoer en zuivering. Voor deze aanrekening gebruiken we de gegevens die we krijgen van VMM.