• Stap 1 Huidige: Reden en locatie
  • Stap 2 Contactgegevens
  • Stap 3 Opmerkingen
  • Stap 4 Voltooid
Alle velden moeten worden ingevuld, tenzij gemarkeerd (optioneel)
Reden en locatie
Waarom heb je een mobiel leveringspunt nodig? Evenement, Kermis, ...
Capaciteit
Datum plaatsing

Indien de opgegeven datum geen werkdag is, wordt het mobiel leveringspunt geplaatst op de laatste werkdag voorafgaand aan deze datum.

Uur plaatsing
Datum wegname

Indien de opgegeven datum geen werkdag is, wordt het mobiel leveringspunt weggenomen op de eerste werkdag volgend op deze datum.

Uur wegname