• Stap 1 Huidige: Opgelet
  • Stap 2 Gegevens keuring
  • Stap 3 Soort gebouw
  • Stap 4 Gewenste uitvoeringsdatum
  • Stap 5 Aanvrager
  • Stap 6 Facturatiegegevens
  • Stap 7 Opmerkingen
  • Stap 8 Voltooid
Alle velden moeten worden ingevuld, tenzij gemarkeerd (optioneel)
Opgelet!

Opgelet! Vooraleer de keuring kan worden aangevat, moet er ter plaatse een papieren afdruk van een aantal documenten aan onze keurder overhandigd worden.

Indien één van deze documenten ontbreekt, kan de keuring niet doorgaan en zal u een verplaatsingskost worden aangerekend.

Bij een herkeuring hebben we deze documenten enkel nodig wanneer ze gewijzigd zijn ten opzichte van de eerste keuring.

Voor een keuring van de binneninstallatie drinkwater dient u hieronder volgende documenten ter plaatse aan de keurder te overhandigen: Voor een plaatsing van watermeters na keuring door derden dient u volgende documenten ter plaatse aan de keurder te overhandigen:
  • Conforme keuringsattesten van de binneninstallatie drinkwater.
  • Een ingevuld aanvraagformulier voor de waterbevoorrading (één formulier per watermeter). Dit zal u bij de bevestiging van de afspraak voor keuring doorgemaild worden.
Voor een keuring van de privé-waterafvoer dient u hieronder volgende documenten ter plaatse aan de keurder te overhandigen: