Alle velden moeten worden ingevuld, tenzij gemarkeerd (optioneel)
Pand uit te nemen aansluiting
En eventueel busnummer
Aanvrager
Dit is een uniek nummer dat we gebruiken om je te vinden in ons klantenbestand. Je klantnummer staat op onze briefwisseling en facturen.
Het nummer waarop we je tijdens de kantooruren kunnen bereiken.
En eventueel busnummer
Gevolmachtigde
Ik ben gevolmachtigde van een zaak
bv. NV, BVBA,...
En eventueel busnummer
De aanvrager verbindt zich ertoe de kosten van deze aanvraag te dragen.

De uitname van de aansluiting omvat het afkoppelen van de aansluiting tot aan de hoofdleiding op straat, inclusief het verwijderen van de watermeter.
Het plaatsen van een nieuwe aansluiting kan enkel mits betaling.

Hiervoor dient u een offerte aan te vragen via nieuwe aansluiting.
Gegevens watermeter
Watermeter aanwezig
Akkoord
Privacybeleid