• Stap 1 Huidige: Adres wijziging
  • Stap 2 Aard van de wijziging
  • Stap 3 Voltooid
Alle velden moeten worden ingevuld, tenzij gemarkeerd (optioneel)
Adres van de wijziging
En eventueel busnummer
Aanvrager
Dit is een uniek nummer dat we gebruiken om je te vinden in ons klantenbestand. Je klantnummer staat op onze briefwisseling en facturen.
Het nummer waarop we je tijdens de kantooruren kunnen bereiken.
En eventueel busnummer
Gevolmachtigde
Ik ben gevolmachtigde van een zaak
bv. NV, BVBA,...
En eventueel busnummer
De aanvrager verbindt zich ertoe de kosten van deze aanvraag te dragen.