Keuring aansluiting riolering

Europa wil de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater duurzaam verbeteren. Dit vraagt heel wat inspanningen op het vlak van afvalwaterinzameling, -transport en -zuivering.

Niet alleen het openbaar rioleringsstelsel speelt hierin een belangrijke rol, maar ook de kwaliteit van de privéwaterafvoer. Zo is onder meer de manier waarop deze is aangesloten op het openbaar rioleringsnet (of op een gracht) van belang. Ook de hoeveelheid en de kwaliteit van het water dat wordt afgevoerd, speelt hierin een rol.

Meer informatie:

voorwaarden: 

Vanaf 1 juli 2011 is de keuring van de privéwaterafvoer verplicht:

 • vóór de eerste ingebruikname
 • bij belangrijke wijzigingen
 • na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid (de wettelijke voorschriften), op verzoek van de exploitant
 • bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein.

De professionele keurders van Pidpa zijn uitstekend geplaatst om je te helpen. Indien je dit wenst, kan je beroep doen op een externe keurder (aanvaard door AquaFlanders). In dat geval moet je na afloop van de keuring het positieve keuringsverslag aan Pidpa bezorgen.

De keurder controleert:

 • de correcte scheiding van het private afval- en regenwatercircuit
 • de correcte aansluiting van toestellen (toilet, bad,...) op de circuits
 • de afvoer van het hemelwater van verharde oppervlaktes
 • de eventuele infiltratie- en drainagevoorzieningen.

 

procedure: 
 1. De keuring gebeurt wanneer je waterafvoersysteem volledig is aangelegd, vanaf je sanitaire toestellen tot aan de aansluitputjes.
  • Op het moment van keuring moeten volgende documenten aanwezig zijn:
   • uitvoeringsplan van de privéwaterafvoer (schets van de afwatering)
   • een zo volledig mogelijk ingevulde lijst van aangesloten of aan te sluiten onderdelen (septische put, hemelwaterput,…) - hier te downloaden
   • eventueel foto’s van de privéwaterafvoer (een vlottere controle is mogelijk als duidelijk is waar alle leidingen liggen) of van onderdelen ervan
   • eventueel facturen van de gebruikte onderdelen.
  • De keurder kijkt de documenten na en controleert je riolering. Je opent alle toezichtsdeksels op het moment van keuring. Schade door de keuring die optreedt als gevolg van een fout in de privéwaterafvoer is ten laste van de eigenaar.
  • Wanneer je privewaterafvoer conform is, stelt de keurder een keuringsverslag op waarin hij de conformiteit bevestigt. Wanneer je privéwaterafvoer niet conform is, stelt de keurder het keuringsverslag op met vermelding van de inbreuken. Na herstel van de inbreuken moet je een herkeuring aanvragen.
  • Na afloop neemt de keurder het ondertekende keuringsverslag en de onderdelenlijst mee. Je krijgt een kopie van het keuringsverslag. Bij een keuring door een aanvaarde externe keurder, moet je zijn keuringsverslag en de onderdelenlijst opsturen naar je exploitant.
   • Een keuring aanvragen:
    • Je vraagt de keuring aan via het nummer 0800-90 300, optie 3. Indien mogelijk voeren we de keuring van je wateraansluiting tegelijkertijd uit.
    • Een groepskeuring (vanaf 4 appartementen) dien je aan te vragen via dit formulier. Voorwaarden:
     • Keuring op naam van één verantwoordelijke persoon of organisatie
     • 1 gezamenlijke factuur per groepskeuring
     • Tarieven van de groepskeuring vind je hieronder

   Aanvraag groepskeuring

   bedrag: 
   Kostprijs huishoudelijke / niet-huishoudelijke in EUR (incl. 6% BTW)
     keuring drinkwater keuring riolering beide samen
   Basiskeuring 131,80 131,80 231,8
   Herkeuring 89,74 89,74  
   Bijkomend uur 89,74 89,74  
   geldig vanaf 01 01 2019

    

   Kostprijs groepskeuring water in EUR (incl. 6% BTW)
   Aard Prijs
   Keuring eerste installatie 131,80
   Keuring volgende installatie 89,74 per begonnen werkuur ter plaatse

   Indien meer dan 6 keuringen van de privéwaterafvoer op één adres worden aangevraagd of indien de omstandigheden hier om vragen, dan sturen wij omwille van praktische overwegingen en opdat de keuring vlotter verloopt minimaal twee dienstverleners ter plaatse om de keuringen samen uit te voeren. Indien zo dient per dienstverlener het eerste keuringsuur volledig betaald te worden.

   Voorbeeld

   6 appartementen afzonderlijk

   6 x 131,80 = 790,80

   6 appartementen groepskeuring

   1 x 131,80 + (5 overige op 4 uur gekeurd) = 490,76

   Uw voordeel bij groepskeuring

   770,64 - 478,24 = 300,04