Een probleem, een klacht of schade?

Je rekent op Pidpa voor het beste water en een prima dienstverlening. Loopt er toch iets mis? Laat het ons meteen weten. We nemen elke melding of klacht serieus. Na een grondig onderzoek schieten we snel in actie. Zo werken we samen aan een betere dienstverlening en aan de groei van Pidpa.

Pidpa en haar aannemers zorgen voor je water. Daarbij gaan ze altijd voorzichtig te werk. Ondervind je, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, toch schade? Laat het ons onmiddellijk weten. 

Procedure klokkenluidersmelding Pidpa

Kom je als aandeelhouder, aannemer, leverancier of (ex-)werknemer in contact met Pidpa en heb je informatie over onregelmatigheden (bijvoorbeeld fraude of corruptie) binnen ons bedrijf? Dan kan je dat als ‘klokkenluider’ melden.

Het Bestuursdecreet voorziet immers een procedure voor de melding van inbreuken op wet- en regelgeving in het bedrijf en bescherming van de melders, gebaseerd op de klokkenluidersrichtlijn 2019/1937 van het Europees Parlement.