Melding bij Pidpa

Je kan je melding indienen via dit formulier. Deze meldingen komen terecht bij de directeur HR en bij de juridische dienst. Je kiest zelf of je deze melding anoniem wenst te doen of niet.

 

Melding bij de Vlaamse Ombudsdienst

Ben je van oordeel dat de inbreuk via een melding bij Pidpa niet doeltreffend behandeld kan worden of dat er een risico op represailles bestaat? Dan kun je ook een melding maken bij de Vlaamse Ombudsdienst. 

Je kunt je melding (anoniem) aan de Vlaamse Ombudsdienst bezorgen: 

De Vlaamse Ombudsdienst kan beslissen om je melding niet in behandeling te nemen als:

  • de inbreuk van geringe betekenis is.
  • de melding betrekking heeft op feiten die in een eerdere melding van jou als melder al zijn behandeld en de nieuwe melding geen nieuwe informatie van betekenis bevat.

 

Verder verloop van je melding

Wat kan je verwachten nadat je je melding bij Pidpa of bij de Vlaamse Ombudsdienst hebt ingediend?

1.   Ontvangstmelding

Je ontvangt als melder binnen de zeven dagen na de dag waarop het meldkanaal je melding ontvangen heeft een ontvangstmelding, tenzij:

  • Je melding al binnen die termijn werd afgehandeld. Dan krijg je meteen meer informatie over je melding.
  • Je je uitdrukkelijk verzet hebt tegen het krijgen van een ontvangstmelding.
  • Het krijgen van een ontvangstmelding de bescherming van je identiteit in gevaar brengt. Dit is ook het geval wanneer je aangegeven hebt om de melding anoniem te doen en geen andere contactgegevens heeft opgegeven.

 

2.   Meer informatie over je melding

Binnen een redelijke termijn krijg je informatie over wat er met je melding gebeurde. Meer concreet:

  • Binnen de drie maanden na de dag waarop het meldingskanaal de ontvangstmelding heeft verstuurd.
  • Of binnen drie maanden en zeven dagen, als er geen ontvangstmelding verstuurd is.
  • Je komt te weten welke maatregelen er genomen zijn of zullen genomen worden naar aanleiding van je melding. Je krijgt ook de redenen voor die maatregelen te horen.

Vanzelfsprekend mogen de meldingskanalen je geen informatie bezorgen die het interne onderzoek of de rechten van de betrokken persoon of personen schaadt.