GRUP 'Leidingstraat Viersel-Walem'

Op 18 december 2020 heeft de Vlaamse Regering de startnota van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Leidingstraat Viersel-Walem’ goedgekeurd en het planproces formeel gestart. Het voorgenomen plan is gelegen in de gemeenten Zandhoven, Nijlen, Lier, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Rumst.

Het GRUP ‘Leidingstraat Viersel-Walem’ voorziet een drinkwaterleiding tussen het Albertkanaal en het drinkwaterproductiecentrum van Walem. Dit planproces beoogt het versterken en verzekeren van de drinkwatervoorziening in Vlaanderen door het realiseren van een interconnectie tussen de grootste productiecentra van drinkwater van water-link en Pidpa en bijhorende toevoerdrinkwaterleidingen. Hiervoor zal het plan een overdruk leidingstraat op de verbinding tussen Viersel en Walem voorzien en een bestemming ‘openbaar nut’ voor de bijhorende infrastructuur. De overdruk leidingstraat laat toe om in de toekomst bijkomende nutsleidingen te bundelen met de drinkwaterleiding. Het GRUP biedt daarnaast ook nog de mogelijkheid tot het nemen van flankerende maatregelen.

Tijdens de publieke raadpleging van 2 februari 2021 tot en met 2 april 2021 kan iedereen suggesties of opmerkingen indienen op de startnota.

Voor meer informatie zie folder.