Omdat elke druppel telt!

Pidpa levert drinkwater aan meer dan 1.300.000 gebruikers. Hiervoor gebruikt zij een leidingnet van bijna 13.300 kilometer: een net dat voortdurend wordt onderhouden, vernieuwd en uitgebreid.

Als duurzaam waterbedrijf is het voor Pidpa belangrijk dat zo weinig mogelijk van dit kraanwater verloren gaat. Hiermee onderschrijft zij ten volle de Blue Deal, het plan van de Vlaamse regering om de strijd tegen droogte en waterschaarste structureel aan te pakken.

Dit bewerkstelligt Pidpa op de eerste plaats door een modern asset management dat preventieve herstellingen en vernieuwingen mogelijk maakt. Daarnaast blijft Pidpa investeren in het zo snel en efficiënt mogelijk opsporen van lekken. Zo besliste Pidpa onlangs om gedurende een periode van drie jaar beroep te doen op de lekdetectie-software van Hydroware. Dit na een gunstige evaluatie van enkele proefprojecten die liepen sinds 2018.

Pidpa is al enkele jaren bezig met het opdelen van haar leidingstelsel die afzonderlijk worden bemeterd bij de ingang van dat onderdeel van het net (in vaktermen worden dit DMA’s genoemd of’District Metered Areas’). Bij Pidpa kunnen dit 1 of meerdere gemeenten zijn. Zo kan de hoeveelheid water, die in het net wordt gestuurd, worden vergeleken met het uiteindelijke verbruik bij de klanten. Bedoeling is dan om op zoek te gaan naar de oorzaak of oorzaken van eventuele verschillen tussen beiden. Dat kan onder meer gaan over water dat wordt gebruikt door de brandweer, water om onze leidingen te spoelen, schadegevallen of illegale afnames. Maar ook lekken kunnen een reden zijn voor het verlies van dit water.

Daarom zal Pidpa op elke DMA een structurele monitoring implementeren met focus op lekdetectie. Deze lekdetectiesoftware van Hydroware moet de datastromen analyseren en kan a.d.h.v. alarmering en prioritisering onze lekzoekactiviteiten optimaliseren. Hydroware bundelt de expertises van Hydroscan (solutions provider in slim en duurzaam waterbeheer) en systeemintegrator delaware.

Opnieuw een mooi bewijs dat voor Pidpa elke druppel telt. Niet voor niets heeft Pidpa één van de laagste lekverliezen in België!

 

Foto: visualisatie van de lekdetectiesoftware in gebruik bij Pidpa (DMA Boechout)