Opmaak tariefplan 2023 – 2028 voor Pidpa en water-link voorlopig uitgesteld

Elke zes jaar moeten de Vlaamse waterbedrijven een tariefplan voorleggen aan de Vlaamse Milieumaatschappij (Waterregulator).
In deze tariefplannen schetsen zij de evolutie van de watertarieven die zij zullen aanrekenen, rekening houdend met o.a. hun verwachte kosten en investeringen.

De huidige tarifaire periode 2017-2022 loopt ten einde. In 2022 dient het nieuwe tariefplan 2023 – 2028 voorbereid en voorgelegd.
Voor Pidpa en water-link wordt voorlopig een uitzondering gemaakt.

Pidpa en water-link onderzoeken op dit moment immers of een fusie tussen beide bedrijven op korte termijn tot de mogelijkheden behoort, waardoor het onmogelijk is om realistische prognoses te maken. De Waterregulator gaf beide bedrijven dan ook voorlopig het nodige uitstel.

Nadien zullen beide bedrijven of het fusiebedrijf een tariefplan opmaken.