Pidpa en Aquafin verzorgen samen het rioleringsbeheer in Lier

Riolering Lier

Pidpa en Aquafin, twee specialisten op het vlak van rioleringen, slaan de handen in elkaar en verzorgen vanaf 1 januari 2023 samen het rioleringsbeheer in Lier.

Heel wat steden en gemeenten in Vlaanderen worden vandaag geconfronteerd met heel wat uitdagingen op het vlak van het onderhoud en de verdere uitbouw van hun rioleringsstelsel. Zo zijn de verplichtingen met betrekking tot de aanleg van rioleringen tegen 2027 (reductiedoelen) en rond het levenscyclusbeheer actuele topics. De kennis en ervaring van twee rioleringsspecialisten is voor velen dan ook meer dan welkom. Een samenwerking tussen Aquafin (werkzaam in heel Vlaanderen) en Pidpa (rioolbeheerder in 43 gemeenten) betekent dan ook een grote toegevoegde waarde bij een toekomstgericht rioolbeheer in Lier.

“Het onderhoud en de verdere noodzakelijke uitbouw van de rioleringsinfrastructuur op ons grondgebied vraagt grote inspanningen van onze stad, zowel op financieel, als op technisch en administratief vlak. Voor de stad en haar inwoners zal het voordeliger zijn om het beheer van de infrastructuur voor de watersanering in intergemeentelijk verband uit te voeren.”, aldus Bert Wollants, schepen van openbare ruimte, mobiliteit en duurzaam beleid. “Op die manier kan immers de knowhow worden gebundeld. Bovendien leidt de samenwerking tot schaalvoordelen, die zich onder meer uiten in besparingen zowel bij aankoop en voorraadbeheer als bij aanleg en exploitatie van de infrastructuur. Beide partners hebben een ruime ervaring in rioolbeheer, Aquafin als (boven)lokale rioleringsbeheerder, Pidpa als integraal waterbedrijf.”

Vanaf 1 januari 2023 kunnen de inwoners van Lier terecht bij Pidpa met al hun watervragen. Zo zorgt Pidpa, als integraal waterbedrijf, voor een toekomstgericht waterbeheer in Vlaanderen.

 

 

Voor informatie:

Alain T’Syen, woordvoerder Pidpa: T 03 216 11 91 of M alain.tsyen@pidpa.be.