Pidpa, zeker van uw water!

U kent Pidpa al jaren als uw waterbedrijf, 24 uur per dag, zeven dagen op zeven. Ook nu, tijdens de corona-crisis, kan u op Pidpa blijven rekenen.

Hiervoor neemt Pidpa een hele reeks van preventieve maatregelen.

We proberen te vermijden dat onze medewerkers besmet raken met het corona-virus. Daarom moedigen wij ‘thuiswerken’ aan en beperken wij zoveel mogelijk de onderlinge contacten tussen de medewerkers (bijvoorbeeld bij het gebruik van de refter of tijdens vergaderingen).  

Bij klanten voeren wij voorlopig enkel dringende werkzaamheden uit. De klantenloketten zijn gesloten maar natuurlijk kan iedereen met zijn of haar vragen terecht op het gratis nummer 0800 90 300 of op www.pidpa.be.

Pidpa gaat echter nog verder!

Mocht het ondenkbare toch gebeuren…… Via een aantal scenario’s, werd onze bedrijfswerking afgetoetst. Dit leverde een aantal potentiële risico’s op die wij onmiddellijk hebben aangepakt.

Het aantal medewerkers met wachtdienst wordt verhoogd. Personen met bedrijfskritische functies worden onderverdeeld in verschillende teams die gescheiden worden gehouden van elkaar.

Alle kritische punten in de infrastructuur van Pidpa werden nogmaals extra onder de loep genomen en er werden–waar nodig- verbeteracties doorgevoerd. De voorraad van kritische toevoegstoffen en materialen werd bekeken en bijbestellingen werden geplaatst.

Pidpa, uw betrouwbaar waterbedrijf, in alle omstandigheden!