Sport Vlaanderen en Pidpa zorgen voor een primeur

Sport Vlaanderen zal vanaf volgende winter zijn sporthal en kleedkamers in Herentals verwarmen met warmte uit het drinkwater dat naast de deur door Pidpa wordt geproduceerd.

Sport Vlaanderen en het waterbedrijf Pidpa zorgen daarmee voor een landelijke primeur: nergens anders wordt verwarmd op basis van drinkwater. De oude gasverwarming van de sporthal maakt plaats voor moderne en groene warmtepompen. "Vlaanderen investeert hier € 3 miljoen, maar zo besparen we straks wel op onze energiefactuur én onze ecologische voetafdruk”, zegt Vlaams minister van Sport Ben Weyts. De centra van Sport Vlaanderen worden stap voor stap allemaal onafhankelijk van fossiele brandstoffen. De warmtepompen in Herentals zijn de eerste grote ingreep.’

Sport Vlaanderen stimuleert de verduurzaming van sportinfrastructuur, buitensportdomeinen, sportevenementen – en wil zelf ook het goede voorbeeld geven in de eigen centra. De grote hal van Sport Vlaanderen Herentals werd verwarmd op gas. Warmtepompen zijn het meest duurzame alternatief, maar omdat er vlak bij de sporthal een waterwinningsgebied ligt, was het niet wenselijk om warmte uit de grond te halen. Er was wel een opportuniteit om – een landelijke primeur – warmte te halen uit drinkwater. Sport Vlaanderen sloeg de handen in elkaar met het waterbedrijf Pidpa.

Klaar voor volgende winter

Sport Vlaanderen zal vanaf volgende winter de sporthal en de kleedkamers in Herentals dus kunnen verwarmen met drinkwater. In het nabijgelegen waterproductiecentrum van Pidpa wordt grondwater gezuiverd tot drinkwater, gemiddeld 16.000 m³ per dag. Na zuivering komt het drinkwater terecht in grote ondergrondse kelders van waaruit het verpompt wordt naar de watertorens en de klanten. Twee van deze kelders (elk 1000 m³) doen dienst als warmtebron. Het water heeft daar immers een constante temperatuur van 12 tot 14 graden. Deze warmtebron kan worden omgezet via een warmtepomp tot bruikbare warmte of koude.

"Sinds enkele maanden gebruikt Pidpa deze toepassing van hydrothermie voor de verwarming en koeling van haar interactief belevingscentrum, Hidrodoe", zegt Eddy Troosters, CEO van Pidpa. "Opnieuw een mooi voorbeeld hoe Pidpa in haar werking oog heeft voor innovatie en duurzaamheid."

Om het gebouw van Sport Vlaanderen Herentals te verwarmen, zijn twee warmtepompen op lage temperatuur nodig. Om in de sanitaire voorzieningen warm water te hebben, worden twee hogetemperatuurwarmtepompen geplaatst. De elektriciteit voor deze warmtepompen komt grotendeels van de zonnepanelen die ook geïnstalleerd worden.

Daarnaast bestaan de werken uit de aanleg van warmteleidingen (die voorzien zijn op de latere aansluiting van meerdere gebouwen), de plaatsing van de warmtewisselaars bij Pidpa en de aanpassing van de elektrische installatie in het hoofdgebouw van Sport Vlaanderen.

Vlaanderen investeert 3 miljoen euro in deze nieuwe energie-installatie, waarvan 1 miljoen komt van het Vlaams Energiebedrijf (VEB).