Uniek proefproject in Bonheiden

Ondanks alle inspanningen bestaan er in Vlaanderen nog plaatsen waar nog geen rioleringsnet is aangelegd of waar de aanleg van rioleringen niet mogelijk is. Zo belandt vervuild water in de natuur.

“Als integraal waterbedrijf doet Pidpa al het nodige om de waterbronnen te beschermen tegen vervuiling”, aldus Mieke Van den Brande, schepen van Milieu in de gemeente Bonheiden en voorzitter van Pidpa. “Zo zorgen wij ervoor dat ook de toekomstige generaties kunnen blijven genieten van zuiver water”.

In de zoektocht naar een duurzame oplossing startte Pidpa een proefproject op in Bonheiden, samen met Liquisens en Biologeco.

“Door het periodiek toevoegen van geactiveerde micro-organismen in de afvoer van woningen en in lokale grachten, willen wij de werking van de septische putten verbeteren, met minder geurhinder en minder vorming van slib tot gevolg.”, aldus Steven De Schrijver van Liquisens. “Op basis van de eerste analyses stellen we nu al een merkbare verbetering vast van de waterkwaliteit. Een geweldig resultaat! De volgende maanden herhalen wij dit procedé nog driemaal en hopen zo de werking nog verder te kunnen optimaliseren.”

“Dit project toont aan dat een samenwerking tussen specialisten kan leiden tot mooie en innovatieve oplossingen waarbij duurzaamheid centraal staat”, aldus nog Mieke Van den Brande.

 

Liquisens bouwt oplossingen rond watergebruik die de resultaten van klassieke labo-analyses en real-time kwaliteitsdata combineren in één lerend AI-systeem. Het Engelse bedrijf, Biologeco, ontwikkelt natuurlijke oplossingen die het milieu ondersteunen en helpen, onder meer op het vlak van saneringsprojecten.

Pidpa produceert en levert drinkwater voor meer dan 1.300.000 gebruikers en zorgt voor een professioneel rioleringsbeheer in 42 gemeenten. Als waterpartner ontwikkelt Pidpa oplossingen voor de waterproblemen van morgen.

Voor meer informatie over deze persmededeling kan u steeds terecht bij Alain T’Syen, woordvoerder Pidpa (pers@pidpa.be / T 0475 66 70 02).