Vennoten Pidpa geven groen licht aan fusie met water-link

Op de buitengewone algemene vergadering van 16 juni 2023 keurden de 64 steden en gemeenten, waar Pidpa werkzaam is, het fusievoorstel met water-link goed. Op 5 september 2023 nemen de vennoten van water-link hierover een beslissing.

“Wij zijn bijzonder tevreden dat onze vennoten hun vertrouwen hebben gegeven aan het fusievoorstel dat beide bedrijven hadden uitgewerkt.”, aldus Mieke Van den Brande, voorzitter van Pidpa. “Door onze krachten te bundelen zullen wij in de toekomst immers nog beter opgewassen zijn tegen de uitdagingen die ons wachten. Het nieuwe fusiebedrijf wordt, o.a. door haar schaalgrootte en de complementariteit van beide bedrijven, een belangrijke speler op de Vlaamse watermarkt met als voornaamste focus de leveringszekerheid van water garanderen, bijdragen aan de integrale waterketen en het verzekeren van een duurzame waterproductie en bronbeheer.”

Het nieuwe fusiebedrijf zal zorgen voor de drinkwatervoorziening van meer dan 1.850.000 inwoners uit de 69 gemeenten in de provincie Antwerpen. Daarnaast zal zij de rioleringen beheren in 52 gemeenten. Zij wordt toonaangevend op het vlak van proceswater voor industriële klanten en inzake leveringen aan andere waterbedrijven. Tot slot wordt het nieuwe bedrijf de grootste drinkwaterproducent in Vlaanderen.

“Ondertussen zijn de nodige voorbereidingen gestart om deze fusie –wanneer goedgekeurd door alle partijen- snel en efficiënt te laten verlopen.”, stelt Eddy Troosters, CEO van Pidpa. “Het is immers cruciaal dat wij de kwaliteit van onze producten en dienstverlening ten allen tijde blijven verzekeren tijdens dit ganse traject. Bijzondere aandacht gaat hierbij vanzelfsprekend naar onze medewerkers.”