Opgelet: Vraag de drink'bar tijdig aan (uiterlijk 6 weken voor event). Lees eerst de gebruiksvoorwaarden en vraag dan de drink'bar hier aan.

 

Gebruiksvoorwaarden

Met de Drink’bar ontdekken bezoekers kraanwater als ideale dorstlesser: goedkoop, gezond en duurzaam. Dit gebeurt met een stijlvolle, mobiele Drink’bar. Het kraanwater wordt door ons gratis aangeboden.

Aanvullend voorzien wij 500 herbruikbare bekers die bezoekers kunnen meenemen.

Onze collega's zijn aanwezig als promoteam!

Komt je event in aanmerking?

 • Als gemeente organiseer je dit evenement zelf of je ontvangt als organisator materiële en / of financiële ondersteuning van een gemeente of stad uit ons werkingsgebied (https://www.pidpa.be/ons-aanbod/je-gemeente). Een bewijs van deze ondersteuning voeg je toe aan je aanvraag (zie later). 
   
 • Het event verwacht minstens 250 personen. In je aanvraag vermeld je de aard van het evenement. Wij behouden altijd het recht om deelname aan bepaalde evenementen te weigeren wanneer zij niet stroken met onze visie en doelstellingen.
   
 • Je zorgt voor een maximale visibiliteit voor ons, en vermeldt ons in alle communicatiekanalen, zowel bij de aankondiging van het evenement als tijdens het evenement.
   
 • De Drink’bar wordt in afspraak geplaatst, maar wel op een duidelijk zichtbare plek. 
   
 • Je vermeldt wat de meerwaarde van de Drink’bar is voor jouw event. 
   
 • De Drink’bar wordt niet ingezet bij een temperatuur onder de 5 graden; in voorkomend geval vervallen alle gemaakte afspraken en bijhorende kosten. 
   

Waarvoor moet jij zorgen?

 • Een locatie die makkelijk toegankelijk is en waar de installatie en het gebruik van de Drink’bar kan gebeuren zonder enige problemen MAAR die tezelfdertijd voldoende zichtbaarheid biedt aan de Drink’bar. Tevens dienen een stopcontact van 230 volt en een drinkwatertappunt op max. 25 meter aanwezig te zijn. De definitieve plaats van de Drink’bar op het evenement wordt bepaald in overleg tussen ons en de aanvrager.
   
 • De aanvraag gebeurt minimaal zes weken voor het evenement. Reden hiervoor is dat er steeds vooraf een plaatsbezoek dient ingepland. Hiervoor vul je het online formulier in; binnen de 15 dagen ontvang je een antwoord. 
   
 • Indien van toepassing, zorg je voor de nodige doorrijbewijzen en/of parkingplaatsen dichtbij de staanplaats van de Drink’bar, eventuele kabelgoten om de waterslang over het voetpad en/of de straat veilig aan te leggen en de vereiste conforme signalisatie.
   

Wat kost de Drink’bar?

 • Het ‘Drink’bar’-pakket kost 200 euro per dag (excl. 21% BTW). Hiervoor ontvang je
  • Een stijlvolle mobiele Drink’bar gedurende vier tot zes uur. Eventuele verlenging is mogelijk mits afspraken vooraf en mits extra vergoeding. 
  • Promoteam tijdens opening van de Drink’bar. 
  • Gratis drinkwater voor alle bezoekers.
  • 500 herbruikbare drinkbekers die de bezoekers kunnen meenemen als herinnering.
    
 • Bijkomende bekers koop je aan voor 0,75 euro per stuk (excl. 21% BTW).
 • Afhankelijk van de grootte en de duurtijd van het evenement kan de organisator en/of wij in onderling overleg beslissen om extra personen in te zetten. Dit dient vooraf besproken te worden.
 • Soms (bijvoorbeeld bij mooi weer) wordt de Drink'bar gevraagd binnen een termijn, korter dan de voorziene termijn van zes weken. We trachten deze aanvraag sneller af te handelen -in functie van beschikbaarheid en mits extra aanrekening van 50 euro.
 • Bij annulaties van een reeds bevestigde plaatsing (bijvoorbeeld bij slechte weersvoorspellingen) zal een administratieve kost van 50 euro worden aangerekend. 

Hoe gebeurt de opbouw en afbraak?

 • De installatie van de Drink’bar gebeurt door een medewerker.
   
 • Zowel de installatie als het weghalen gebeurt volgens afspraak tussen ons en de organisatie.