De oplossing

  • Afkoppelingswerken in je straat?

Wanneer in je straat een gescheiden riolering wordt aangelegd, kunnen wij je helpen. Een afkoppelingsdeskundige kijkt hoe je afval- en regenwater nu stromen en welke aanpassingen nodig zijn. Hij zet de bestaande toestand op plan en maakt, indien gewenst, een raming van de kostprijs van de werken.

Je kan deze werken makkelijk zelf uitvoeren of je doet hiervoor een beroep op een aannemer. Een keuring nadien is verplicht.

  • Bouw je een nieuwe woning of start je met grote werken?

Dan zorg je voor een gescheiden riolering die het afvalwater naar een zuiveringsinstallatie afvoert en het regenwater via een aparte afvoer naar een beek, waterloop of rivier leidt. 

Je architect of aannemer helpt je daarbij. Ga je zelf aan de slag? Neem dan zeker contact met ons op.