Verplichte keuring

Na het plaatsen van je regenwaterinstallatie moet je een keuring aanvragen. Dit is immers een grondige wijziging van je eigen waterinstallatie.

Subsidievoorwaarden gemeenten

Informeer naar de subsidievoorwaarden bij je gemeentebestuur. Sommige gemeenten leggen extra voorwaarden op. 

Rendement

Om je investering terug te verdienen, heb je minimaal een dakoppervlak nodig van 50 m² (type zadeldak); anders vang je te weinig water op. Met een dakoppervlak van 100 m² kan je maximaal 55 m³ regenwater per jaar opvangen.  Gemiddeld verbruikt 1 persoon 45 m³ water per jaar.

De installatie moet aan volgende basiscriteria voldoen:

  • Het gebruik van regenwater mag geen risico vormen voor de volksgezondheid
  • De regenwaterput moet aangelegd of aangepast worden volgens de code van goede praktijk voor regenwaterputten.
  • Het regenwatersysteem moet gescheiden zijn van de eigen drinkwaterinstallatie.
  • Alle aftappunten van regenwater moet je voorzien van een sticker met icoon of met de vermelding 'geen drinkwater'
  • Al deze aftappunten moet je uitrusten met beveiligde kranen die moeilijk kunnen geopend worden door kinderen.

Wat in geval van droogte?

Je kan steeds water vanuit het drinkwaternet toevoegen via een goedgekeurd bijvulsysteem.

Bouw

Een regenwatersysteem moet bestaan uit een voorraadtank (richtgrootte 1000 l/20 m² dakoppervlakte) met minstens één voorfilter, een elektrische pomp met keerklep op de zuigleiding, een onderhoudsvriendelijke filter en een leidingstelsel naar de aftappunten.

Vermijd plantenafval in de put. Als bladeren in de regenwaterput terechtkomen, wordt tijdens het ontbindingsproces zuurstof aan het water onttrokken. met  onaangename geuren tot gevolg.

De inkomende leiding in de regenwaterput mag eventueel bezonken slib op de bodem niet opwoelen. Daarom wordt de inlaat verlengd tot beneden in de put, met dan een bochtstuk van 180°, zodat het water er zacht instroomt.

Raadpleeg een vakman voor de installatie en het onderhoud van uw systeem.

Regenwater is zeer zacht en zuur: het tast metalen leidingen aan. Gebruik daarom een geschikte materialen.

Onderhoud

Wees voorzichtig wanneer je de regenwaterput vanbinnen reinigt! Meestal is er weinig zuurstof aanwezig. Zorg steeds dat er iemand in de buurt is die hulp kan bieden!

De micro-organismen in de put hebben een reinigend effect. Je moet dus zeker niet de wanden schuren, want dan duurt het veel langer voor deze organismen zich herstellen. Enkel het bezonken slib moet je van de bodem verwijderen.