logo interreg project prowater

Klimaatvoorspellingen voor West-Europa wijzen op drogere en warmer wordende zomers met extreme en geconcentreerde neerslagperiodes in de vorm van zomerstormen. Dit kan in de toekomst leiden tot een hogere vraag naar waterproductie.

 

Sinds november 2017 werken 10 partners uit Vlaanderen, Nederland en Engeland samen aan PROWATER. Dit staat voor ‘protecting and restoring raw water sources through actions at the landscape scale’. Het project beschikt hiervoor over een budget van meer dan 5,5 miljoen euro. In ieder land worden zowel waterproductiebedrijven, overheden en onderzoeksinstituten als terreinbeheerders betrokken om tot een gedragen visie te komen.
De partners uit Vlaanderen zijn: de Vlaamse Overheid (Departement Omgeving), Universiteit Antwerpen, provincie Antwerpen, Pidpa en Natuurpunt. De partner uit Nederland is: Waterschap Brabantse Delta. De partners uit Engeland zijn: Westcountry Rivers Trust, Kent Count Council, South East Water en South East Rivers Trust.

 

Via het Interreg 2 Zeeën-fonds (EFRO) ontvangt het project 3.315.974 euro. Dit is een Europees territoriaal samenwerkingsprogramma voor Engeland, Frankrijk, Nederland en België (Vlaanderen).

Bedoeling is om te reageren op de klimaatverandering door de natuurlijke waterbronnen in het landschap te herstellen en zo beter gewapend te zijn tegen droogtes en extreme neerslag dankzij ecosysteemdiensten. Het komt ook de waterkwaliteit en biodiversiteit ten goede. De volgende jaren zullen er verschillende voorbeeldprojecten in Vlaanderen, Nederland en Engeland op het terrein uitgevoerd en aan het publiek getoond worden. Voorbeelden van zulke 'ecosysteem gebaseerde adaptatiemaatregelen’ zijn: het omvormen van bossen, de natuurlijke opvang van water in de ondergrond verbeteren of het minder doorlatend maken van de bodem.

Aan de hand van de resultaten zal een ‘Payment for Ecosystem Services’-model ontwikkeld worden. Op basis daarvan kunnen organisaties die maatregelen nemen om waterschaarste tegen te gaan, een vergoeding ontvangen. Zij helpen in ruil de maatschappij door de kwaliteit van de woonomgeving te verbeteren.

Tenslotte wil het project de informatiekloof met het beleid en de watergebruiker dichten, door een visie uit te werken om waterschaarste en droogterisico’s op langere termijn aan te pakken.

Het project zal afgerond zijn tegen eind augustus 2022.

Meer informatie over PROWATER

Over de rol van Pidpa:
Lien Deleye T:+32 (0)3 216 88 24 M:lien.deleye@pidpa.be
Over het project internationaal:
Katherine Vande Velde M: katherine.vandevelde@vlaanderen.be  Departement Omgeving van de Vlaamse overheid