Wanneer krijg je korting?

Je ontvangt een korting (sociaal tarief) van 80 % als jij, of een inwonend gezinslid, op 1 januari van dat jaar recht had op:

 • gewaarborgd inkomen voor bejaarden of inkomensgarantie voor ouderen (Federale Pensioendienst)
 • leefloon of levensminimum van het OCMW
 • inkomensvervangende tegemoetkoming of een integratietegemoetkoming voor personen met een handicap (Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid)
 • tegemoetkoming hulp aan bejaarden of personen met een handicap (Vlaamse Gemeenschap)

De korting telt voor heel je gezin, als de gezinsleden gedomicilieerd zijn op dit adres. De factuur staat op jouw naam of op naam van een gezinslid. 

Opgelet, deze korting geldt niet voor:

 • waterverbruik in een tweede verblijf of voor professionele doeleinden
 • inwoners van een rust-, verplegings- of andere instelling
 • bewoners van een religieuze of filosofische gemeenschap.

     Deze personen hebben geen recht op dit sociaal tarief maar genieten eventueel van een compensatie.

Hoe ontvang ik deze korting?

 • Wij verrekenen de korting sociaal tarief rechtstreeks via de factuur of betaalt je compensatie uit.
 • Heb je de korting niet gekregen? Bezorg ons uiterlijk op 31 december van het betreffende jaar een geldig attest.

Hiervoor kan je terecht bij:

 • de Federale Pensioendienst (Zuidertoren, 1060 Brussel, tel.: 1765)
 • het OCMW van wie je de uitkering ontvangt
 • het directie-generaal Personen met een handicap, Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, (Administratief Centrum Kruidtuin, Finance Tower, Kruidtuinlaan 50, 1000 Brussel, tel. 0800-98 799)

Compensatie

Soms staat deze korting niet op je factuur omdat deze factuur:

 • niet op jouw naam of op naam van een gezinslid staat
 • voor meerdere huishoudens is bedoeld (bijv. een appartementsgebouw met gemeenschappelijke watermeter).

Ook dan geniet je nog altijd van je korting, maar dan in de vorm van een compensatie (terugbetaling). 

Daarvoor krijg je een brief met alle informatie. Heb je die niet ontvangen voor eind augustus? Stuur ons dan voor 31 december een geldig attest dat je aanvraagt bij je uitkeringsinstelling. Vermeld zeker je rekeningnummer!

Beschermde klant

Meer informatie vindt u op https://www.vmm.be/waterloket/rechten-en-plichten/beschermde-klant.