• IBAHeb je zelf een IBA geplaatst? Dan betaal je geen gemeentelijke of bovengemeentelijke bijdrage. Je krijgt hiervoor een attest van je gemeente dat vijf jaar geldig is vanaf 1 januari van het jaar waarvoor de burgemeester het attest heeft uitgereikt. Bezorg het ons binnen een jaar na factuurdatum.
  • Komt er riolering in je straat? Laat je afvoer er dan op aansluiten. De vrijstelling verdwijnt nadat je attest is vervallen.
  • Staat een rioolbeheerder in voor je IBA? Dan betaal je alleen een bijdrage voor individuele sanering (BIS) of jaarlijkse exploitatiekosten.

Opgelet: als je je woning niet aansluit op de riolering maar wel een IBA voorziet, heb je geen recht op deze vrijstelling.

Soms kan deze vrijstelling niet op de factuur worden verrekend (wanneer niet enkel huishoudelijk verbruik wordt aangerekend). Dan ontvang je een ecologische compensatie (terugbetaling), die gelijk is aan

  • de saneringsbijdrage voor afvoer en zuivering (30 m³ per gedomicilieerd gezinslid)
  • het vastrecht sanering minus de korting per gedomicilieerde).

Bij klanten met een VMM dossier wordt geen vastrecht sanering aangerekend. In deze gevallen wordt dus ook geen vastrecht terugbetaald via de compensatie.

Deze compensatie wordt rechtstreeks uitbetaald aan het gezinshoofd, rekening houdend met het aantal gezinsleden.

Om een attest voor vrijstelling van de saneringsbijdrage te kunnen bekomen wanneer je aan de voorwaarden voldoet, dien je aan te tonen dat de installatie goed werkt. Ook bij Pidpa kan je terecht voor een staalname.