Tariefplan 2025-2030

Pidpa heeft een ontwerp van een nieuw tariefplan opgemaakt voor de periode van 2025 tot 2030 om verder te blijven investeren in de toekomst van uw water. Concreet betekent dit voor 2025 een gemiddelde stijging van 1 euro per persoon per maand voor drinkwater van hoge kwaliteit, aan huis geleverd. De drinkwatertarieven van Pidpa blijven tot de laagste van Vlaanderen behoren.


Openbare drinkwatervoorziening vraagt degelijke transparante goedgekeurde planning en plannen zodat de levering van voldoende kwaliteitsvol drinkwater gegarandeerd kan blijven tegen een verantwoorde kostprijs. In Vlaanderen is elk drinkwaterbedrijf daarom verplicht een tariefplan op te stellen dat de evolutie schetst van haar drinkwatertarieven over een periode van zes jaar. 


Het laatste tariefplan van Pidpa had betrekking op de periode 2017 – 2022. De Waterregulator ging eerder akkoord met een uitstel van het tariefplan en dit in het licht van de fusiegesprekken met water-link, maar benadrukte dat een tariefplan 2025 – 2030 diende voorgelegd te worden. Ondertussen heeft Pidpa dit ontwerp opgemaakt. Na een consultatieronde bij haar klanten in de komende weken zal het tariefplan aan de Waterregulator ter goedkeuring worden overgemaakt.


Pidpa is en blijft een financieel gezond bedrijf met voldoende armslag om verder te groeien. Toch zijn er een aantal elementen die een aanpassing van haar drinkwatertarieven noodzaken. 


Bij de berekening van de nieuwe tarieven werd zo o.a. rekening gehouden met het feit dat het drinkwaterverbruik in Vlaanderen stagneert. Dit is onder meer te danken aan de talrijke initiatieven van de Vlaamse Regering en de drinkwaterbedrijven zelf die een ‘verstandig watergebruik’ promoten. Pidpa draagt hierbij duurzaamheid hoog in het vaandel.


Een ander element is de vaststelling dat de laatste jaren de operationele kosten, zoals in vele andere sectoren, verder zijn toegenomen door de sterk stijgende prijzen van o.a. aannemers, energie en materialen. 


Om haar infrastructuur klimaatrobuuster te maken verhoogt Pidpa de komende jaren telkens haar investeringsvolume. Pidpa versterkt zo haar leveringszekerheid door haar bronnen te diversifiëren. Daarnaast rusten wij onze waterproductiecentra uit met de nieuwste technologieën en investeren we in ons leidingnet. Tot slot kiezen wij voor een verdere digitalisering, onder meer door de uitrol van de digitale watermeter. Innovatie staat hierbij centraal.
Tot slot is Pidpa een veerkrachtig bedrijf dat, net als in het verleden, inspanningen zal blijven leveren om haar efficiëntie verder te verhogen.

 
Dit alles vertaalt zich in een verhoging van haar drinkwatertarieven. Dit betekent bijvoorbeeld voor een gezin van vier personen met een gemiddelde jaarlijks verbruik van 115 m³ (of 115.000 liter) -in vergelijking met de huidige tarieven- een gemiddelde stijging van 1 euro per maand per persoon in 2025. Desondanks blijven de tarieven van Pidpa nog steeds behoren tot de laagste drinkwatertarieven in Vlaanderen. 


Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Alain T’Syen, woordvoerder, via pers@pidpa.be of 03/216.11.91.