Je wil:

  • extra watermeter(s) bijplaatsen (bv van 1 naar 3 watermeters)
  • je wateraansluiting wijzigen (bv verlengen, inkorten, bovengronds brengen, ...)

 

► Bij je aanvraag voeg je een bouwplan of schets toe met de gewenste wijzigingen.

► Er komt een technisch medewerker ter plaatse, o.a. om te bekijken welke voorbereidende werken moeten uitgevoerd worden.

► Wij sturen je onze offerte toe.

► Nadat je eigen werken zijn uitgevoerd, voeren wij een werfcontrole uit. Als aan alle technische voorwaarden werd voldaan, dan voeren we de werken uit.