Onze diensten

  • Wateranalyses in ons labo
  • Legionella analyses doorheen uw bedrijf
  • Tijdelijke pilootinstallatie
  • Monitoring van uw watervebruik
  • Ontwikkeling van digitale meters

In de praktijk

project sanofiRecuperatie bedrijfsafvalwater voor Sanofi:

Tijdens de wateraudit werd onderzocht of en hoe het effluent opgewaardeerd kan worden tot drinkwaterkwaliteit. 

De kwaliteit en kwantiteit van de zuivering wordt in kaart gebracht, samen met de mogelijke technologieën. Hierna werd een concreet pilootproject uitgewerkt.

Gedurende 9 maanden, werd een praktijktest op schaal voorzien. Het effluent wordt opgewaardeerd met actief kool en omgekeerde osmose.

 

 

 

 

greenyard projectenWaterverbruik onder de loep bij Greenyard Fresh Belgium

Tijdens een pilootproject bij Greenyard Fresh wordt het afvalwater gezuiverd op biologisch actief korrelslib. Zo wordt dit opgewaardeerd tot proceswater.

Door de opwaardering van dit water, wordt er minder leidingwater gebruikt, wordt het verlieswater gecompenseerd via een grondwaterwinning en is het energieverbruik geoptimaliseerd.

 

 

 

 

 

greenyard projecten

Legionellabeheer bij Provincie Antwerpen

Dankzij een beheersplan rond legionella ontzorgen wij de Provincie Antwerpen. Op verschillende locaties worden stalen genomen en onderzocht.

We werken, zoals altijd, conform het Legionellabesluit en de codex Welzijn op het Werk.

Meer weten over onze projecten?

Interesse in data op maat (of andere diensten)?

Neem contact op en we bekijken samen wat we voor uw bedrijf kunnen doen.

Bel ons op T 03 259 81 00 of via mail naar waterservice@pidpa.be