Mobiel leveringspunt

Via een mobiel leveringspunt (voorheen aquamobiel) kan water geleverd worden op plaatsen waar geen vaste drinkwatervoorziening is. U zorgt zelf voor de koppelingen en slangen om op het mobiel leveringspunt aan te sluiten.

Water geleverd via een mobiel leveringspunt voldoet aan de drinkwaternormen. U staat zelf in voor de kwaliteit van het drinkwater tot aan het punt van gebruik. U betaalt de huur en plaatsing van het toestel en het verbruikte water. Het verbruik wordt geregistreerd via de watermeter verbonden aan het mobiele leveringspunt.

Uitsluitend mobiele leveringspunten van Pidpa mogen aangesloten worden op het Pidpa-netwerk.

Meer informatie? Contacteer ons via 03 216 88 56 of mobieledienstverlening@pidpa.be.

Aanvraag van een mobiel leveringspunt