Mobiel leveringspunt

Via een mobiel leveringspunt (voorheen aquamobiel) kan water geleverd worden op plaatsen waar geen vaste drinkwatervoorziening is. U zorgt zelf voor de koppelingen en slangen om op het mobiel leveringspunt aan te sluiten.

Water geleverd via een mobiel leveringspunt voldoet aan de drinkwaternormen. U staat zelf in voor de kwaliteit van het drinkwater tot aan het punt van gebruik. U betaalt de huur en plaatsing van het toestel en het verbruikte water. Het verbruik wordt geregistreerd via de watermeter verbonden aan het mobiele leveringspunt.

Uitsluitend mobiele leveringspunten van Pidpa mogen aangesloten worden op het Pidpa-netwerk.

Voorwaarden en tarieven

 • De huurder is aanwezig bij plaatsing van het toestel en neemt onmiddellijk alle maatregelen om beschadiging of ontvreemding te vermijden en de verkeersveiligheid te waarborgen. Indien de huurder niet aanwezig is op het afgesproken moment, kan Pidpa besluiten om het toestel niet te plaatsen. De huurder dient dan contact op te nemen met Pidpa om na te gaan wanneer het toestel alsnog geplaatst kan worden.
   
 • Bij gebruik van een tijdelijk waterleveringspunt waarborgt Pidpa de drinkwaterkwaliteit tot aan het tappunt. De gebruiker is verantwoordelijk voor het behoud van deze kwaliteit in de installatie stroomafwaarts van het tijdelijk leveringspunt. De binneninstallatie moet voldoen aan de wettelijke en technische voorschriften, o.m. om mogelijke terugstroming naar het openbaar waterdistributienetwerk te voorkomen (artikel 7 §1 AWVR). Pidpa kan je hierbij helpen door je installatie te keuren of waterstalen te nemen.
   
 • De gebruiker vrijwaart Pidpa voor alle burgerrechtelijke en strafrechtelijke vorderingen inzake schade die werd veroorzaakt door kwaliteitsveranderingen voorbij het mobiel leveringspunt.
   
 • Huur: € 18,47 per dag per tijdelijk waterleveringspunt.
   
 • Kosten plaatsing en wegname: € 110,83 per waterleveringspunt.
   
 • Voor het verbruik geldt het niet-huishoudelijke tarief.
   
 • Deze voorwaarden worden samen gelezen met de bepalingen van het AWVR en BWVR.
   
 • Het mobiel leveringspunt kan maximal voor een periode van één maand gehuurd worden. Indien een langere periode wordt opgegeven, wordt het toestel door Pidpa weer weggenomen wenst te beschikken.
   
 • Opgegeven data van plaatsing en wegname kunnen slechts gerespecteerd worden indien er ruimte is in de planning van Pidpa.

 

Meer informatie? Contacteer ons via 03 259 45 23 of mobieledienstverlening@pidpa.be.

Aanvraag van een mobiel leveringspunt