Onze diensten

  • Overzicht van uw waterhuishouding
  • Legionella analyses en beheersing
  • Onderzoek naar alternatieve waterbronnen / partnerships
  • Info over financiële kant (subsidies, nachttarief, partnerships,…)
  • Quick wins om te besparen

audit_industrieBasic

Hier is het de bedoeling om voldoende gegevens te verzamelen over de huidige watersituatie. Op basis van de beschikbare plannen en/of een on-site terreinbezoek wordt een oplijsting gemaakt van de waterbronnen, de proces flows van het water, het afwateringstelsel, de zuiveringsinstallaties, etc. Op basis van real-time metingen, teller gegevens en drinkwaterfacturen wordt een actueel beeld gevormd van de verschillende waterstromen op de site en het waterverbruik voor de verschillende activiteiten.

Advanced

Bovenop de kwantitatieve aspecten wordt de inventaris uitgediept door ook de (benodigde) waterkwaliteit per proces in kaart te brengen. Hiervoor wordt onder andere gebruik gemaakt van beschikbare rapporten van de laatste wateranalyses, lozingsrapporten, … Indien geen recente gegevens voorhanden zijn kunnen ook analyses worden uitgevoerd. Verder wordt gekeken naar debieten en grootverbruikers in de verschillende processen en de benodigde drukken in elke stap. Ook temperaturen van de diverse stromen worden in kaart gebracht.

Expert

In een volgende stap worden de aanwezige technieken kritisch doorgelicht en wordt er bekeken welke alternatieve waterbronnen op de site mogelijk zijn of hoe met overtollig water kan worden omgegaan. Mogelijkheden voor gebruik van hemelwaterstromen en oppervlaktewater worden bekeken en bij uitbreiding kan ook naar nabijgelegen af- en innames voor water worden gekeken. Voor hergebruik worden verschillende scenario’s bekeken in functie van nood en rendabiliteit.

In de praktijk

placeholder projectenRecuperatie bedrijfsafvalwater voor Sanofi:

  • Stap 1: expert wateraudit

Tijdens de wateraudit werd onderzocht of en hoe het effluent opgewaardeerd kan worden tot drinkwaterkwaliteit. 

De kwaliteit en kwantiteit van de zuivering wordt in kaart gebracht, samen met de mogelijke technologieën. Hierna werd een concreet pilootproject uitgewerkt.

  • Stap 2: pilootstudie

Gedurende 9 maanden, werd een praktijktest op schaal voorzien. Het effluent wordt opgewaardeerd met actief kool en omgekeerde osmose. Er werd advies gegeven rond het ontwerp van een industriële installatie.

 

 

 

BelOrta projectenWateraudit voor BelOrta:

Tijdens de basic wateraudit op de veilingsite van BelOrta in Sint-Katelijne-Waver hebben wij een inventaris opgemaakt van de volledige site. We hebben er alle quick wins opgelijst ter optimalisatie van het volledige watermanagement. Verder hebben we ook gekeken naar opportuniteiten om verdere stappen te zetten, zoals de integratie van regenwater op verschillende locaties van de site.

Meer weten over onze projecten?

Interesse in onze wateraudit (of andere diensten)?

Neem contact op en we bekijken samen wat we voor uw bedrijf kunnen doen.

Bel ons op T 03 259 81 00 of via mail naar waterservice@pidpa.be